Tulkintoja kestävän kehityksen käsitteestä YK:n kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen teemavuosikymmenen 2005-2014 yhteydessä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor.author Siirilä, Jani
dc.date.accessioned 2016-01-19T07:41:04Z
dc.date.available 2016-01-26 fi
dc.date.available 2016-01-19T07:41:04Z
dc.date.issued 2016-02-05
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-1134-0 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/159517
dc.description.abstract In 2004, the United Nations announced the Decade of Education for Sustainable Development 2005-2014. One of the objectives was to include sustainable development at all national education levels via the curricula. In Finland goals of the decade implement RCE (Regional Centre of Expertise) network. The study explored how the concept of sustainable development was constructed in the national education system through the curricula. Altogether 26 representatives were selected from the RCE Espoo network. The study explored how the representatives understood the integrated concept of sustainable development, including its ecological, economic and social dimensions. The representatives were interviewed, and the data were analyzed using concept maps. The construction of the concept of sustainable development was broad and multidimensional in nature. It focused on several dimensions of sustainable development: the ecological dimension of the sustainable use of natural resources, the economic dimension of a sustainable economy based on limited planetary resources, and the social dimension of a welfare society. Constructing the concept of sustainable development was compared to society s commitment to sustainable development as expressed by the Finnish National Commission on Sustainable Development. The construction of the concept of sustainable development by the representatives was mainly alike to commitment to sustainable development but the emphasis of the goals A carbon-neutral society and Sustainable local communities were low. The latter goal included the aspect of climate change and adapting to it. The reform in the Finnish curricula predicts social change, one in which the meaning of developmental sustainability and a sustainable way of life will become stronger. The national education system should take society s commitment to sustainable development into account. The shared goals at all educational levels are 1) to have accomplished citizens who understand the meaning of sustainable development in their lives, and 2) to achieve a sustainable society and future. en
dc.description.abstract YK julisti vuosikymmenen 2005 2014 kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen teemavuosikymmeneksi. Yhtenä vuosikymmentavoitteena oli, että kestävä kehitys sisällytetään kansallisesti koulutusjärjestelmän läpäisevästi opetussuunnitelmiin. Suomessa YK:n vuosikymmentavoitteita toteuttaa RCE Espoo -asiantuntijaverkosto. Tämän tutkimuksen tarkastelun kohteena oli, miten koulutusjärjestelmän läpäisevästi opetussuunnitelmiin sisällytetty kestävän kehityksen käsite tulkitaan. Tutkittavat valikoituivat RCE Espoo -asiantuntijaverkostoon kuuluvien organisaatioiden 26 edustajasta. Tutkimus tarkastelee, miten tutkittavat ymmärsivät kestävän kehityksen integroidun käsitteen, joka sisältää ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden ulottuvuudet. Tutkittavat haastateltiin ja aineisto analysoitiin käsitekarttamenetelmän avulla. Tutkittavien tulkinta kestävän kehityksen käsitteestä oli sisällöllisesti rikas ja moniulotteinen. Tulkinnassa painottui kestävän kehityksen osa-alueet, ekologisen kestävyyden tulkinnassa luonnonvarojen kestävän käytön näkökulma, taloudellisen kestävyyden tulkinnassa näkökulma rajallisen planetaarisen resurssin varaan rakentuvasta kestävästä taloudesta ja sosiaalisen kestävyyden tulkinnassa hyvinvointiyhteiskunnan näkökulma. Tutkittavien tulkintaa kestävän kehityksen ideasta vertailtiin Suomen yhteiskuntasitoumuksen kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vaikka tutkittavien tulkinta kestävän kehityksen ideasta vastasi pääasiallisesti yhteiskuntasitoumuksen tavoitteita, painottuivat tavoitelausumat hiilineutraalista yhteiskunnasta sekä kestävistä yhdyskunnista ja paikallisyhteisöistä vain vähän tutkittavien käsityksessä. Jälkimmäinen tavoitelausuma sisälsi ilmastonmuutokseen varautumisen ja sopeutumisen näkökulman. Opetussuunnitelmauudistus ennakoi yhteiskunnallista muutosta, jossa kestävien elämäntapojen ja kehityksen kestävyyden merkitys voimistuu. Koulutusjärjestelmätasolla opetussuunnitelmiin sisällytetyn kestävän kehityksen tulkinnassa tulisi huomioida myös kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet. Kansallisen koulutusjärjestelmän päämäärä kaikilla tasoilla on kansalaisissa, joilla on valmiudet kestävän kehityksen tulkintaan omassa elämässä ja ymmärrys sen merkityksestä tavoiteltaessa kestävää yhteiskuntaa ja tulevaisuutta. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-1133-3 fi
dc.relation.isformatof Hansa Print Oy: Opettajankoulutuslaitos, 2016, Tutkimuksia 378. 1799-2508 fi
dc.relation.ispartof Tutkimuksia 378 fi
dc.relation.ispartof URN:ISSN:1799-2508 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject käyttäytymistieteellinen fi
dc.title Tulkintoja kestävän kehityksen käsitteestä YK:n kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen teemavuosikymmenen 2005-2014 yhteydessä fi
dc.title.alternative Construction of the concept of sustainable development under the United Nations Decade of Education for Sustainable Development 2005-2014 en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.ths Åhlberg, Mauri
dc.ths Salonen, Arto
dc.ths Lavonen, Jari
dc.opn Jeronen, Eila
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tulkinto.pdf 29.58Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record