Velkaongelmien luonne ja pikavippiuudistuksen vaikutukset velkomustuomioiden valossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0620-9 http://hdl.handle.net/10138/159642
Title: Velkaongelmien luonne ja pikavippiuudistuksen vaikutukset velkomustuomioiden valossa
Author: Majamaa, Karoliina; Rantala, Kati; Sarasoja, Laura
Publisher: Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
Date: 2016-01-22
Language: fin
Belongs to series: Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Katsauksia ; 9/2016
ISBN: 978-951-51-0620-9
ISSN: 2342-7779
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0620-9
http://hdl.handle.net/10138/159642
Abstract: # Pikavippiuudistus on purrut erityisesti nuoriin aikuisiin Julkisten tilastojen ja velkomustuomioita koskevan analyysin mukaan kesän 2013 pikavippiuudistus on vähentänyt velkomustuomioiden lukumäärää erityisesti nuorilla aikuisilla. Luotonantoyrityksiin liittyvien velkasaatavien keskimääräinen suuruus velallista kohden on kuitenkin noussut lähes kaikissa ikäryhmissä. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa tarkasteltiin vuoden 2013 pikavippiuudistuksen vaikutuksia velkomustuomioiden valossa. Lisäksi selvitettiin, keille velkomustuomioita erityisesti kerääntyy ja minkälaisista veloista. Aineisto koostuu satunnaisotoksella kerätyistä yksipuolisista, yksityishenkilöä koskevista velkomustuomioista ajalta 1.7.2012–30.6.2014. Rajausten jälkeen analyysissä oli mukana 1 877 velkomustuomiota. Ne sisälsivät tiedon 3 149 velkapääoman suuruudesta ja alkuperäisestä velkojasta. Aineistoa analysoitiin määrällisesti. # Pikavippiuudistus on vähentänyt etenkin nuorten aikuisten velkaongelmia Käräjäoikeuksien ratkaisemissa velkomustuomioissa etenkin luotonantoyrityksiin liittyvien velkapääomien lukumäärä väheni vuoden 2014 alusta tarkasteluajanjakson loppuun eli kevääseen 2014. Muut kuin luotonantoyrityksiin liittyvät velkapääomat eivät tuona aikana vastaavasti vähentyneet. Pikavippiuudistuksella pyrittiin rajoittamaan luotonantoyrityksiin liittyvää velkaantumista yleisesti, ja uudistus näyttäisikin vähentäneen velkomustuomioiden lukumäärää keväällä 2014. Pikavippiuudistus on vähentänyt luotonantoyrityksiltä lähtöisin olevien velkapääomien lukumääräistä osuutta kaikissa ikäryhmissä, mutta etenkin 25–34-vuotiailla, ja selkeästi myös 18–24- ja 35–44-vuotiailla. Vähintään 55 vuotta täyttäneillä pikavipeistä johtuva velkaantuminen näyttäisi kuitenkin kasvaneen suhteessa muihin velkatyyppeihin keväällä 2014. # Luotonantoyrityksiin liittyvien velkasaatavien keskimääräinen summa on kasvanut velallista kohden Vaikka luotonantoyrityksiin liittyvät velkapääomat ovat kappalemääräisesti vähentyneet, niihin liittyvän keskimääräisen velan suuruus velallista kohden on kasvanut lähes kaikissa ikäryhmissä. Kasvua on etenkin 25–34- ja 35–44-vuotiailla, mutta myös nuorimmassa, 18–24-vuotiaiden ikäryhmässä etenkin loppukeväällä 2014. # Velkomustuomioiden velalliset useammin miehiä kuin naisia, ja miehillä on keskimäärin suuremmat velat kuin naisilla Aineiston velallisista enemmistö on miehiä (54 %), ja heillä velkomustuomioihin liittyvien velkapääomien keskiarvo oli 1 030 euroa ja mediaani 255 euroa. Naisilla velat olivat keskimäärin matalampia: pääomien keskiarvo oli 740 euroa ja mediaani 249 euroa. Eniten velallisia oli 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä (26 %) ja vähiten vanhimmassa, vähintään 55 vuotta täyttäneissä (13 %). Velkomustuomioiden velalliset olivat keskimäärin 37,8 vuotiaita. Enimmillään velkomustuomioissa oli 52 velkapääomaa; niiden keskiarvo oli 626 euroa ja mediaani 171 euroa. Velkomustuomioissa oli eniten luotonantoyrityksiin liittyviä velkoja, joiden keskiarvo oli 493 euroa ja mediaani 249 euroa.The present analysis considers the nature of debt problems and the effects of the Finnish Consumer Protection Act, amended in June 2013. One of the most significant changes of this act was the introduction of an interest rate cap on instant loans. The data consisted of 1 877 court sentences, which were collected as a random sample during the period from July 1, 2012 to June 30, 2014. Sentences covered all 27 district courts. Original creditors were classified into fifteen different creditor groups based on the type of the original debt. We analysed court sentences in two different ways: by sentences, i.e. by debtor (n = 1 877) and by single-debt capital (n = 3 309). In addition, we performed an analysis that included all court sentences during the entire period, and another that focused on temporal development. This is the first study of its kind and it is summarised here. # Court sentences / the whole period * The court sentences encompassed an average of 1.8 debt capital, up to a maximum of 52 in one court sentence. Capital ranged from zero to EUR 117 000. * Debtors were more likely men (53.9 %) than women (46.1 %). * The mean age of debtors was 37.8 years. The youngest debtor was 18 years-old and the oldest 77 years- old. Most of the debtors were 25–34 years-of-age (26.0 %), and the least number of debtors belonged to the over-55 age group (13.0 %). * The average debt per debtor was EUR 896: among men EUR 1 030 and among women EUR 740. The highest aggregate debt capital was amongst 45–54 year-olds (mean = 1 442 €) and the lowest amongst 18–24 year-olds (mean = 296 €). * More than half of the court sentences were given in Southern Finland (53.2 %). ## Results by debtor/court sentence (n = 1 877): * Instant loans were the most typical reason for the court sentence, whereas almost half of the debtors (47.3 %) had at least one instant loan in their court sentence. * Especially those under the age of 25 had at least one instant loan in their court sentence; almost two-thirds (64.3 %) of 18–24 year-olds had at least one instant loan in their court sentence * Those who belonged to the age group of the 45–54 year-olds had the lowest share of instant loans in their sentences (40.8 %). * Less than half of the debtors (both men and women) had at least one instant loan (approximately 47 %). * The average amount of instant-loan debt was EUR 493 and the median amount was EUR 249. * The second and third largest numbers of debts in the court sentences were originally from remote selling firms (14.0 %) and from telecommunications service companies (10.9 %). * The total sum of all capital was most related to lending firms (including those that provide instant loans), and debentures. Amounts of debt capital related to instant loans were quite small, but the number of these debts were high. In contrast, the number of individual debentures was small but the average amount of these types of debts was high. ## Results by single debt capitals (n = 3 309): * The mean value of all debt capital was EUR 626 and the median value was EUR 171. * Almost 90 per cent of all debt capital was less than EUR 1 000, and approximately 38 per cent was less than EUR 100. * Men had higher mean values of debt capital than women (663 versus 577 €), but the result turned the other way around when the average amount of the capital was measured by the median value (158 versus 187 €). * The highest single debt capital was found amongst the years-of-age groups 45–54 (mean = 910 €) and 35–44 (md = 211 €). The lowest debt capital was amongst those aged 18–24 (mean = 250 €; md = 125 €). * When we considered the numbers of single debt capitals, the lending firms (including those that provide instant loans) ranked highest (31.6 %), debts related to the housing was the second largest debt type (18.3 %), and the third largest was the debts to the telecommunications service companies (17.7 %). * The youngest debtors, i.e. those aged 18–24, had the lowest average debts related to lending firms (€ 211), while the largest debts were found amongst those aged +55 years (763 €). * Young debtors (aged 18–24) most often carried debts from lending firms (instant loans), telecommunications service companies, and remote-selling firms, whereas older debtors (aged over 45) carried debts related to lending firms and to housing.
Subject: pikavippiuudistus
velkapääoma
velkomustuomio
age groups
court sentence
creditor
debt problem
law reform on instant loans
young adults
Subject (yso): ikäryhmät
käräjäoikeudet
luotot
nuoret
aikuiset
vaikutukset
velallinen
velkoja


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View Description
Katsauksia_9_Majamaa_et_al_2016.pdf 484.8Kb PDF View/Open Julkaisu
Katsaus_9_Velkaongelmien_luonne_Mediatiedote.pdf 124.8Kb PDF View/Open Mediatiedote
9_2016_English_Summary.pdf 46.37Kb PDF View/Open English Summary

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record