Kodin siivouskäytännöt ja siivoukseen suhtautuminen : "Siistiä sen olla pitää, mutta siivoaminen ei aina maistu."

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Puska, Kristiina
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201601281076
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/159882
dc.description.abstract Aims. Household cleaning has not been studied in recent years. The first aim of this study was to gain up to date information about household cleaning practices and attitudes. The second aim was to type people's cleaning habits by analyzing their cleaning practices. The third aim was to find out whether people need additional information about household cleaning. The research questions were: 1) What kind of cleaning practises do households have? 1.1) Is it possible to type people's cleaning practices? 2) What kind of attitudes towards cleaning do people have? 3) Do people need additional information about household cleaning? Methods. An internet questionnaire was used to collect the data. The questionnaire contained structured questions and one open question. The questionnaire was answered by 2797 respondents. The data was analyzed by using the SPSS-software. The description of the data was carried out by studying frequencies. Quantitative methods used in this study were the one-way analysis of variance and the exploratory factor analysis. The open question was analyzed qualitatively by using classification. Results and conclusions. By studying cleaning practices two types of cleaning frequencies were found. The first one was maintenance cleaning carried out often and the second one was basic cleaning done more rarely. Different cleaner types for example habit-oriented and easy-going cleaners could be found by studying cleaning practices. By analyzing the respondents' cleaning attitudes a segmentation into clean-oriented cleaners and order-oriented cleaners could be made. Environmentally friendly cleaning was one of the subjects on which people wanted to get additional information. The time spent on cleaning in households is 1–4 hours per week. In two thirds of the households cleaning was primarily carried out by a female family member. Cleaning practices are largely inherited from childhood home. Cleaning practices are influenced by environmental factors, social environment, society's cleaning standards, values, norms and personal attitudes. The results of this study can be used in home economics teaching as well as in organizations providing household cleaning advice. en
dc.description.abstract Tavoitteet. Kodin siivousta on tutkittu vähän viime vuosina. Tämän tutkimuksen avulla haluttiin saada ajantasaista tietoa kotitalouksien siivouskäytännöistä ja kodin siivoukseen suhtautumisesta. Siivouskäytäntöjä tutkimalla selvitettiin myös, löytyykö vastaajista erilaisia siivoojatyyppejä. Lisäksi selvitettiin kodin siivouksen lisätiedon tarvetta. Tutkimuksen tarkoituksena on saada vastaus kolmeen tutkimuskysymykseen: 1) Millaisia siivouskäytäntöjä kotitalouksissa on? 1.1) Voidaanko vastaajien siivouskäytäntöjä tutkimalla löytää erilaisia siivoojatyyppejä? 2) Miten ihmiset suhtautuvat kodin siivoukseen? 3) Mistä kodin siivouksen aihealueista kaivattaisiin lisätietoa? Menetelmät. Aineisto kerättiin www-kyselynä strukturoidulla e-kyselylomakkeella, joka sisälsi yhden avoimen kysymyksen. Kyselyyn vastasi 2797 vastaajaa. Aineiston analyysissä käytettiin SPSS-ohjelmaa. Aineiston kuvailu toteutettiin frekvenssijakaumia tutkimalla ja määrällisistä menetelmistä käytettiin yksisuuntaista varianssianalyysiä sekä eksploratiivista faktorianalyysiä. Avoimen kysymyksen analysointiin käytettiin luokittelua. Tulokset ja johtopäätökset. Kodin siivouskäytännöistä löytyivät tiheämmin tehtävä ylläpitosiivous sekä harvemmin tehtävä perussiivous. Siivouskäytännöistä löydettiin eroavaisuuksia, joista muodostettiin erilaisia siivoojatyyppejä, kuten pakkopullaiset, lungit, siivous-orientoituneet ja tapaorientoituneet siivoojat. Siivoukseen suhtautumisesta löydettiin jako puhtaanapito- ja järjestyksenpito-orientoituneisiin siivoojiin. Siivouksen lisätiedon tarpeesta nousi erityisesti esiin lisätiedon tarve siivouksen vaikutuksesta ympäristön hyvinvointiin. Kotitalouksien siivoukseen käyttämä aika on on 1-4 tuntia viikossa. Siivoustyöstä päättää ja siivouksen hoitaa kahdessa kolmasosassa kotitalouksista nainen. Siivouskäytännöt periytyvät lapsuudenkodista. Siivouskäytäntöihin näyttävät vaikuttavan ympäristötekijät, sosiaalinen ympäristö, yhteiskunnallinen siisteyskäsitys, arvot, normit ja oma siivoukseen suhtautuminen. Siivoustutkimuksen tuloksia voi hyödyntää kotitalousopetuksessa sekä siivousneuvontaa tuottavissa järjestöissä. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject kodin siivous fi
dc.subject siivouskäytäntö fi
dc.subject siivoojatyypit fi
dc.subject siivoustiheys fi
dc.subject siivousrutiinit fi
dc.subject siivoukseen suhtautuminen fi
dc.subject ekologinen siivous fi
dc.title Kodin siivouskäytännöt ja siivoukseen suhtautuminen : "Siistiä sen olla pitää, mutta siivoaminen ei aina maistu." fi
dc.title.alternative Home cleaning practises and attitudes : "It has to be clean but cleaning is not always so nice." en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Home economics en
dc.subject.discipline Kotitaloustiede fi
dc.subject.discipline Hushållsvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201601281076

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kodin_siivouskäytännöt_2015.pdf 1.033Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record