Gazing of an infant : continuum from newborn visual behavior to late infant period

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281105
Title: Gazing of an infant : continuum from newborn visual behavior to late infant period
Author: Stjerna, Susanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281105
http://hdl.handle.net/10138/159886
Thesis level: master's thesis
Abstract: Background and purpose: Newborn visual alertness (NVA) and orientation (NVO) are established clinical markers of brain health and maturation. They are thought to reflect the early form of attentional alerting and orienting networks and form the base for the development of more complex cognitive and executive functions that emerge later in infancy and early childhood. To examine this hypothesis, the present study aimed to find out if NVA and NVO are associated with attention regulation at the age of 7 months. Methods: This study was a part of two larger ongoing research projects. A total of 54 full term low risk infants were included in the study. The infants' NVA and NVO were assessed as part of a regular neurological assessment of a newborn infant. Later, at the age of seven months, the infants participated in an eye-tracking study. Four alternating stimuli (fearful, happy and neutral face and noise stimulus) were presented as the central stimulus and a geometrical shape (black and white balls or checker board) as the overlapping peripheral target. The gaze shift latencies from central stimulus to the peripheral target and the effect of the central stimulus' content on the gaze shift latencies were analyzed and then compared between the different NVA and NVO groups. Results: NVA: Infants with good and intermediate NVA shifted gaze fast and showed the bias towards a fearful face. Infants who looked only briefly at the moving target as newborns (poor NVA) were also fast but had no bias towards fearful faces. NVO: Infants with good NVO were also fast in shifting gaze and fearful faces modified the gaze behavior. Infants who followed moving targets only with gaze without a head turn as newborns (intermediate NVO) were slower than the other infants in gaze shifting at the age of seven months. Additionally, these infants did not show the bias towards fearful faces. Infants with poor NVO were not different from the infants with the best NVO showing fast and flexible gaze behavior. Conclusions: These results suggest a continuum of gaze behavior from the newborn period to the late infancy. Good alertness and orientation were associated with good attentional and perceptual competence at the age of seven months. Weak alertness was associated with fast and less flexible gaze behavior than in the other infants at the age of seven months. Following with eye movements only was associated with slow and less flexible gaze behavior than in the other infants. The differences in the gaze behavior of the infants who followed only with the gaze or had a poor alertness when compared to the other infants can reflect typical but slower maturation of an infant or more persistent difference in the development.Tausta ja tavoitteet: Vastasyntyneen visuaalinen valppaus (VVV, engl. newborn visual alertness, NVA) ja orientaatiokyky (VVO; engl. newborn visual orientation, NVO) ovat tärkeitä aivojen kehitykselle. Näiden kykyjen ajatellaan heijastavan myös tarkkaavuuden säätelyyn liittyvien aivoverkostojen toimintaa, jotka toimivat pohjana myöhemmin lapsuudessa kehittyville monimutkaisemmille kognitiivisille ja eksekutiivisille toiminnoille. Tämän työn tarkoitus oli selvittää, onko vastasyntyneen VVV ja VVO yhteydessä visuaalisen tarkkaavuuden säätelyyn seitsemän kuukauden iässä. Metodit: Tutkimus on osa kahta suurempaa käynnissä olevaa tutkimusprojektia. Tutkimusaineisto koostui yhteensä 54 täysiaikaisena syntyneestä terveestä vauvasta. VVV ja VVO arvioitiin osana vastasyntyneen vauvan neurologista tutkimusta. Lapset osallistuivat 7 kuukauden iässä silmänliiketutkimukseen, jossa heille näytettiin vuorotellen yhtä neljästä erilaisesta ärsykkeestä (iloiset, pelokkaat ja neutraalit kasvot tai häiriöärsyke) ja kuvaruudun laitaan ilmestyvää geometrista kuviota (mustavalkoisia ruutuja tai palloja). Tutkimuksessa mitattiin lasten katseensiirtoja kasvokuvista ruudun laidassa esitettyyn kuvioon silloin, kun molemmat ärsykkeet olivat samanaikaisesti näytöllä. Katseensiirtoaikoja seitsemän kuukauden iässä verrattiin vastasyntyneisyysvaiheen VVA- ja VVO-löydöksiin. Tulokset: Lasten, joilla oli hyvä tai kohtalainen VVV, katseensäätely kyky oli seitsemän kuukauden iässä nopea ja joustava. Lapset, joilla oli heikko VVV vastasyntyneenä, olivat 7 kuukauden iässä nopeita katseensiirroissa, mutta pelokkailla kasvoilla ollut odotettua vaikutusta näiden lasten katsekäyttäytymiseen. Lasten, joilla oli hyvä VVO, katseensäätelykyky 7 kuukauden iässä oli nopeaa ja pelokkaat kasvot vaikuttivat katsekäyttäytymiseen. Lapsilla, jotka seurasivat vastasyntyneenä liikkuvaa kohdetta kääntämättä päätä (kohtalainen VVO) havaittiin 7 kuukauden iässä hidas katsekäyttäytyminen ja pelokkaiden kasvojen vaikutusta ei havaittu. Heikon VVO:n lapsilla katseensäätelykyky oli hyvä. Johtopäätökset: Tulokset tukevat sitä, että vastasyntyneen katsekäyttäytyminen muodostaa jatkumon seitsemän kuukauden ikään. Hyvä VVV ja VVO ovat yhteydessä hyviin tarkkaavuuden säätelyn ja havaitsemisen taitoihin seitsemän kuukauden iässä. Heikko VVV on yhteydessä nopeaan ja joustamattomaan katsekäyttäytymiseen. Orientaatio ilman pään liikettä (kohtalainen VVO) vastasyntyneenä yhdistyi hitaaseen ja joustamattomaan katsekäyttäytymiseen. Nämä erot seitsemän kuukauden iässä voivat ilmentää muihin vauvoihin verrattuna hitaampaa kehitystä tai pysyvämpää eroavaisuutta niillä vauvoilla, joilla oli vastasyntyneenä heikko visuaalinen valppaus tai jotka seurasivat vain katseella kääntämättä päätä.
Subject: eye-tracking
infancy
attention development
gaze behavior
silmänliiketutkimus
imeväisikä
tarkkaavuuden säätelyn kehittyminen
katsekäyttäytyminen
Discipline: Psykologia
Psychology
Psykologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record