Enemmän monityydyttymättömiä rasvahappoja sisältävän porsaanlihan vaikutus plasman lipideihin ja plasman fosfolipidien rasvahappokoostumukseen terveillä aikuisilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601211051
Title: Enemmän monityydyttymättömiä rasvahappoja sisältävän porsaanlihan vaikutus plasman lipideihin ja plasman fosfolipidien rasvahappokoostumukseen terveillä aikuisilla
Author: Lehtinen, Katri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601211051
http://hdl.handle.net/10138/159914
Thesis level: master's thesis
Discipline: Näringslära
Nutrition
Ravitsemustiede
Abstract: Punaisen ja prosessoidun lihan kulutus on lisääntynyt huomattavasti viime vuosikymmenien aikana. Runsas lihankulutus on yhdistetty mm. suurempaan riskiin sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Punainen liha ja siitä valmistetut lihatuotteet sisältävät usein paljon tyydyttyneitä rasvahappoja ja vain niukasti tyydyttymättömiä ja monityydyttymättömiä rasvahappoja, mikä voi osaltaan lisätä riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Porsaanlihan rasvahappokoostumusta on kuitenkin mahdollista muokata eläinten ruokinnan avulla tyydyttymättömämpään suuntaan. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten enemmän monityydyttymättömiä rasvahappoja sisältävän porsaanlihan syöminen vaikuttaa plasman lipideihin ja plasman fosfolipidien rasvahappokoostumukseen terveillä aikuisilla. Tutkimus toteutettiin neljän viikon pituisena interventiojaksona, johon osallistui 43 tervettä aikuista. Tutkittavat jaettiin satunnaisesti kahteen tutkimusryhmään, joista kontrolli-ryhmä (viljaporsas, n=21) söi tavanomaisesta porsaanlihasta valmistettuja tuotteita ja tutkimusryhmä (rypsiporsas, n=22) söi enemmän monityydyttymättömiä rasvahappoja sisältävästä porsaanlihasta valmistettuja tuotteita. Tutkittavilta otettiin verinäytteet tutkimuksen alussa ja lopussa. Verinäytteistä määritettiin hemoglobiini, plasman lipidit ja plasman fosfolipidien rasvahappokoostumus. Tutkittavat täyttivät ruokapäiväkirjaa kolmelta vuorokaudelta ennen tutkimusta ja kolmelta vuorokaudelta tutkimuksen viimeisellä viikolla. Lisäksi tutkittavien paino ja verenpaine mitattiin ennen tutkimuksen alkua ja tutkimuksen lopussa. Tilastollinen käsittely tehtiin IBM SPSS 22 –ohjelmistolla. Ryhmien välisiä eroja testattiin joko riippumattomien otosten t-testillä tai Mann-Whitneyn U-testillä. Toistomittausten tilastolliset testaukset tehtiin joko parametrisella verrannollisten parien t-testillä tai ei-parametrisella Wilcoxonin testillä. Tutkimusryhmät eivät eronneet toisistaan ennen tutkimusta minkään tutkimuksessa määritetyn ravintoaineen laskennallisen saannin suhteen. Tutkimusjakson viimeisellä viikolla rypsiporsas-ryhmä sai ruokavaliostaan laskennallisesti vähemmän kalsiumia, steariinihappoa, tyydyttyneitä rasvahappoja, trans-rasvahappoja ja enemmän alfalinoleenihappoa (ALA). Tutkimusryhmät eivät eronneet toisistaan painon, verenpaineen, hemoglobiinin, plasman lipidien tai plasman fosfolipidien suhteen tutkimuksen alussa tai lopussa. Tässä tutkimuksessa enemmän monityydyttymättömiä rasvahappoja sisältävän porsaanlihan syöminen neljän viikon ajan ei vaikuttanut plasman lipideihin tai plasman fosfolipidien rasvahappokoostumukseen. Tutkittavien ruokavaliot sisälsivät muita merkittäviä monityydyttymättömien rasvahappojen lähteitä, joten molempien ryhmien n-3 ja n-6 rasvahappojen saanti pysyi suositellulla tasolla koko tutkimuksen ajan. Sama entsyymi esiintyy kahdesti reaktiosarjassa, jossa ALA:sta muokataan dokosaheksaeenihappoa (DHA) ja kerran reaktiosarjassa, jossa linolihaposta (LA) muokataan arakidonihappoa. DHA:lla on elimistössä tärkeitä tehtäviä mm. tulehdusreaktioiden hillitsemisessä ja erityisesti sen pitoisuus on sydän- ja verisuonitautien kannalta tärkeää. DHA-pitoisuuden suhteen näyttäisi olevan edullisinta, että LA:n ja ALA:n saanti pysyisi kohtuullisella tasolla ja saantisuhde mahdollisimman lähellä 1:1.
Subject: monityydyttymättömät rasvahapot
porsaanliha
sydän- ja verisuonitaudit


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record