Epätyypilliset syömishäiriöt FinnTwin16-aineiston nuorilla naisilla

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601211063
Titel: Epätyypilliset syömishäiriöt FinnTwin16-aineiston nuorilla naisilla
Författare: Lehtokari, Vilma-Lotta
Medarbetare: Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2015
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601211063
http://hdl.handle.net/10138/159915
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Näringslära
Nutrition
Ravitsemustiede
Abstrakt: Syömishäiriöt (sh) ovat joukko psykiatrian erikoisalaan kuuluvia sairauksia, joille ominaisia piirteitä ovat vääristynyt syömiskäyttäytyminen ja suhtautuminen ruokaan sekä omaan kehonkuvaan. Eri sairauksien, myös syömishäiriöiden, diagnoosit perustuvat asiantuntijakomiteoissa sovittujen oireisiin liittyvien kriteerien täyttymiseen. Sairaudet ja näiden diagnostiset kriteerit on koottu erilaisiin tautiluokituskäsikirjoihin. Tässä työssä käytettiin sh-ryhmittelyn pohjana Amerikan psykiatriayhdistyksen DSM-tautiluokituskäsikirjaa (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), koska sitä käytetään vakiintuneesti kansainvälisessä tutkimuksessa. Tällä hetkellä käytössä on vuonna 2013 julkaistu DSM-luokittelun viides painos (DSM-5). Edellinen versio on vuonna 1994 julkaistu DSM-IV-luokittelukäsikirja. DSM-IV-luokittelun mukaan varsinaisia syömishäiriöitä olivat anoreksia nervosa (AN) ja bulimia nervosa (BN). Loput kuuluivat luokkaan epätyypilliset sh:t (Eating Disorders Not Otherwise Specified, EDNOS), joita olivat ahmintahäiriö (BED), epätyypillinen (atyyppinen) anoreksia (A-AN) ja epätyypillinen bulimia (A-BN). DSM-5-luokittelussa anoreksian ja bulimian diagnostisia kriteereitä muutettiin väljemmiksi ja varsinaiseksi syömishäiriökseen otettiin myös BED. Epätyypillisiin syömishäiriöihin luetaan nyt uusimman tautiluokittelun mukaan A-AN, A-BN, A-BED, tyhjentäytymishäiriö (PD) ja yösyömishäiriö, ja epätyypillinen syömishäiriöluokka nimettiin uudelleen (Other Specified Feding and Eating Disorders, OSFED). Tämän pro gradu-työn tarkoituksena oli kartoittaa FinnTwin16-kohortin avulla OSFED-syömishäiriöitä nuorilla suomalaisnaisilla ja selvittää, miten DSM-kriteerien muutokset vaikuttavat epätyypilliseen sh-ryhmään. FinnTwin16-tutkimus on terveyden ja hyvinvoinnin pitkittäistutkimus, jossa on seurattu vuosina 1975 - 1979 Suomessa syntyneitä kaksosia. Seuranta on aloitettu tutkittavien ollessa 16-vuotiaita. se on toteutettu kyselylomakkeiden ja haastattelujen avulla. Vuonna 1998 tutkittaville lähetettiin syömishäiriöitä kartoittava kysely, johon vastasi 2835 naiskaksosta. Heistä osa, 548, haastateltiin puhelimitse tarkempaa sh-tutkimusta varten. Kyselylomakkeen ja haastattelun perusteella 185 naisella oli sh-oireita. DSM-IV-diagnoosikriteerein heistä 55 sai AN- ja 46 BN-diagnoosin. EDNOS-ryhmään jäi 84 naista. Kun heidät ryhmiteltiin uudelleen käyttäen DSM-5-diagnoosikriteereitä, 31 naista sai AN-, 14 BN- ja 1 BED-diagnoosin. Näin ollen DSM-5-kriteerein OSFED-luokkaan jäi 38 naista. Diagnostisten kriteerien muutokset laskivat epätyypillisen syömishäiriön prevalenssin 3 %:sta 1,3 %:iin ja 15-vuotirinsidenssin 180:sta 76:een 100 000 henkilövuotta kohti. OSFED-tapaukset ryhmiteltiin edelleen alaluokkiin: A-AN-luokkaan jäi 13, A-BN-luokkaan 10, PD-luokkaan 4 ja A-BED-luokkaan viisi naista. Seitsemän henkilöä jäi muuntuvien luokkaan. Heillä taudin kuva on aaltoileva (joko syömishäiriöstä toiseen tai oireettomien ja sh-jaksojen välillä) Yhdellä henkilöllä oli erillisinä jaksoina A-BN ja A-AN. Hänet on laskettu erikseen kumpaankin ryhmään. Yösyömishäiriötä ei kartoitettu tässä tutkimuksessa. Lyhytkestoisimmat OSFED-syömishäiriöt olivat A-AN ja PD; tämän ryhmän tapauksista kukaan ei oireillut yli viittä vuotta. He olivat myös laihimmat ja paino on osalla tapauksista käynyt jopa huomattavan alipainon puolella. Aineiston naisista 76 % oli joko normaalipainoinen tai lievästi ali- tai ylipainoinen syömishäiriöoireilun aikana. Pitkäkestoisimmat sh:t aineistossa olivat A-BED ja muuntuvat. Tässä ryhmässä paino on pääsääntöisesti edelleen jatkanut nousuaan tutkimusjakson loputtua. Masennus oli aineistossa yhteydessä pitkäkestoisempiin syömishäiriöihin ja ahmimisoireiluun, kun kriisikokemukset laukaisivat useammin rajun, mutta lyhytkestoisen syömisoireilujakson.Eating disorders are a group of psychiatric disorders characterized by disturbances in eating behaviors, attitudes towards food, and body image. The diagnoses of eating disorders are based on specific diagnostic criteria agreed upon by expert committees. The disorders and the diagnostic criteria are collected in diagnostic manuals. In this study, the Diagnostic and Statistical research Manual of Mental Disorders (DSM) of American Psychiatric Association was used because it is used consistently in international research into eating disorders. The current Fifth Edition of the DSM (DSM-5).was published in 2013. The previous edition was published in 1994 (DSM-IV). The eating disorders specified in DSM-IV were anorexia nervosa (AN) and bulimia nervosa (BN). The remaining disorders were categorized as Eating Disorders Not Otherwise Specified (EDNOS). EDNOS consists of binge eating disorder (BED), atypical anorexia (A-AN) and atypical bulimia (A-BN). In the updated edition, DSM-5, BED has been recognized as its own separate eating disorder, and the diagnostic criteria of AN, and BN has been revised and broadened. Those eating disorders that still remain outside these definitions are classified as Other Specified Feeding and Eating Disorders (OSFED). OSFED eating disorders are A-AN, A-BN, A-BED, purging disorder (PD) and night eating disorder. The objective of this thesis was to survey and identify atypical eating disorders among Finnish young women in the FinnTwin16-cohort, and to find out how the changes in the diagnostic criteria of the DSM affects this group of eating disorders. The FinnTwin16-cohort includes all Finnish twins born in 1975-1979. The health and well-being of the twins has been followed regularly since the age of 16 using questionnaires and interviews. The questionnaire for mental disorders, including the eating disorders was sent to the twins in 1998.The eating disorder survey focused on women. Of the female twins, 2835 returned the forms, and 548 of them were subsequently interviewed over the telephone for a more detailed picture of the person’s eating disorder. According to the survey, 185 of the women had an eating disorder. Using the diagnostic criteria of DSM-IV, 55 had AN, and 46 BN. The remaining 84 women were diagnosed as having EDNOS. The EDNOS cases were re-classified using the DSM-5 diagnostic criteria, whereby 31 of them were diagnosed with AN, 14 with BN, and one with BED. An OSFED diagnosis was established in 38 women. With the change of diagnostic criteria, the prevalence of atypical eating disorders fell from 3 % to 1.3%, and the 15-year incidence from 180 to 76 new cases per 100 000 person-years. The OSFED cases were sub-categorized as follows: 13 women had A-AN, ten A-BN, four PD 4, and five A-BED. Seven women were classified as having fluctuating OSFED: symptoms that either transformed from one subtype to another or alternated with asymptomatic periods. One patient first had A–BN, and after recovering, years later, A-AN. Night eating disorder was not assessed in this study. A-AN, or PD were more transient than other types of EDNOS: no one had an eating disorder for longer than five years. These groups also included the most underweight patients. Seventy-six percent of the women studied were of normal weight. A-BED, and fluctuating OSFED were longest in duration. The weight of the women in these groups continued to increase. Depression was linked to chronic, long-term OSFEDs and binge eating, whereas life crises lead to more severe but transient forms of OSFED.
Subject: EDNOS
OSFED
DSM-IV
DSM-5
FinnTwin16
syömishäiriö


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post