Asumisoikeusjärjestelmän riskienhallinta

Show simple item record

dc.contributor.author Alho, Eeva
dc.contributor.author Härmälä, Valtteri
dc.contributor.author Kalli, Janne
dc.date.accessioned 2016-02-03T10:05:12Z
dc.date.available 2016-02-03T10:05:12Z
dc.date.issued 2016-02-03
dc.identifier.isbn 978-952-11-4475-2
dc.identifier.issn 1796-170X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/159994
dc.description.abstract Asumisoikeusjärjestelmässä on kolme keskeistä toimijaa: omistajayhteisöt, asukkaat ja valtio. Toimijoiden keskuudessa esiintyy ristiriitaisia näkemyksiä toimijoiden roolista, järjestelmän luonteesta ja kehittämistarpeista. Suurimmat erimielisyydet koskevat yhteisöjen omistajien ja asukkaiden välisen vallan ja velvollisuuksien tasapainoa. Tässä työssä selvitettiin asumisoikeusyhteisöjen ja -asukkaiden näkemyksiä toimijoiden rooleista ja riskeistä sekä riskien jakautumisesta eri osapuolille. Selvityksen aineisto koostuu yhteisöjen ja asukkaiden haastatteluista sekä asukkaille tehdystä kyselystä. Kyselyssä asukkaiden näkemyksiä ja arvostuksia on selvitetty perinteisten väittämien lisäksi valintakoeasetelmalla. Selvityksen perusteella asukkaat arvostavat asumisoikeusjärjestelmän tarjoamaa asumisen turvaa. Myös asumiskustannusten kohtuullisuus on asukkaille tärkeää. Yhteisöjen näkökulmasta järjestelmään liittyvään sääntelyyn, joka perustuu asukkaan oikeuksien turvaamiseen, sisältyy riskejä. Asumisoikeustaloja koskevien rajoitusten takia yhteisöt eivät pysty esimerkiksi hankkimaan rahoitusta vapailta markkinoilta tai hallinnoimaan kiinteistöjään markkinaehtoisesti. Tästä syystä yhteisöt ovat riippuvaisia valtion korkotukilainoituksesta. Yhteisöjen käytännöt asukashallinnon järjestämisessä ja näkemykset asukkaan roolista vaihtelevat. Asukkaat pitävät valtaansa pienenä ja kokevat tiedonsaannin varsinkin asumiskuluihin liittyvissä asioissa heikoksi. Yhteisöjen näkökulmasta valvonta aiheuttaa työtä ja byrokratiariskejä. Yhteisöjen ja asukkaiden riskien ja roolien tasapainottaminen on suuri haaste järjestelmälle. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Ympäristöministeriö fi
dc.relation.ispartofseries Ympäristöministeriön raportteja 1/2016
dc.subject asumisoikeusasuminen fi
dc.subject asumisoikeusyhteisöt fi
dc.title Asumisoikeusjärjestelmän riskienhallinta fi
dc.type Kirja
dc.subject.ysa Asumisoikeus fi
dc.subject.ysa asuminen fi
dc.date.modified Julkaisun s.53 liitteen kolmas kappale muokattu 10.2.2016

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_1_2016.pdf 759.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record