Yersinia enterocolitica ja Yersinia pseudotuberculosis suomalaisissa elintarvikkeissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16001
Title: Yersinia enterocolitica ja Yersinia pseudotuberculosis suomalaisissa elintarvikkeissa
Alternative title: riskiprofiili
Author: Pitkälä, Anna; Virtanen, Terhi; Joutsen, Suvi; Leimi, Anna; Tuominen, Pirkko
Publisher: Evira
Date: 2009-11
Language: fi
Belongs to series: 2/2009
ISBN: 978-952-225-042-1 (pdf)
ISSN: 1796-2981
URI: http://hdl.handle.net/10138/16001
Abstract: Yersinioosi on Yersinia enterocolitica- tai Y. pseudotuberculosis -bakteereiden aiheuttama suolistoinfektio. Sen pääoireet ovat kuume, vatsakivut, ripuli ja oksentelu, jotka kestävät tavallisesti 1-3 viikkoa. Oireet voivat muistuttaa umpilisäkkeen tulehdusta ja johtaa turhaan umpilisäkkeen poistoon. Tauti voi aiheuttaa vuosia kestäviä jälkitauteja. Suomessa raportoidaan vuosittain 500-700 yersiniatartuntaa. Y. enterocolitica aiheuttaa yleensä yksittäisiä infektioita; viimeisten 10 vuoden aikana on todettu yksi epidemia. Y. pseudotuberculosis on aiheuttanut yhdeksän epidemiaa, mikä on kansainvälisestikin poikkeuksellista. Sianlihaa pidetään Y. enterocolitican tärkeimpänä tartunnanlähteenä ihmiselle. Y. pseudotuberculosis -epidemioissa kasvikset, erityisesti porkkanat on todettu epidemioiden lähteeksi. Suomalainen sika toimii Y. enterocolitican varastona. Tähän asti on arveltu, että valtaosa yersiniatapauksista olisi kotimaisia, mutta luultavasti tartuntojen kotimaisuusaste on oletettua alhaisempi. Enteropatogeenisista yersinioista tarvittaisiin lisää tietoa riskinarviointia varten, jotta riskinhallinta voitaisiin kohdentaa oikein. Ensin tarvitaan kuitenkin toimivia analyysimenetelmiä, jotta riskielintarvikkeita ja tartuntateitä voidaan selvittää.Yersinios är en bakteriell tarminfektion som orsakas av antingen Yersinia enterocolitica eller Y. pseudotuberculosis. De vanligaste symptomen är magsmärtor, feber, diarré och kräkningar. Symptomen varar i 1-3 veckor, ibland längre. Symptomen kan påminna om blindtarmsinflammation och kan därför leda till onödiga operationer. Yersinios kan också orsaka långvariga komplikationer. I Finland rapporteras årligen 500-700 fall av yersinios. Y. enterocolitica orsakar mestadels enstaka sjukdomsfall; inom det sista årtiondet har man konstaterat endast en epidemi. Y. pseudotuberculosis har däremot inom samma period orsakat nio stora epidemier, vilket är sällsynt även internationellt sett. Fläskkött är troligen den viktigaste smittkällan av Y. enterocolitica. I epidemier orsakade av Y. pseudotuberculosis har ofta grönsaker, speciellt morötter, spridit smittan. Finska grisar utgör en reservoar för Y. enterocolitica, men det har visat sig att smittorna i lägre grad än man har trott är av inhemskt ursprung. En riskvärdering av yersinios i livsmedelskedjan är nödvändig för att kunna kontrollera riskerna. Innan man kan kartlägga risklivsmedel och smittvägar, måste man utveckla effektiva analysmetoder.Yersiniosis is an intestinal infection caused by either Yersinia enterocolitica or Y. pseudotuberculosis. The main symptoms are abdominal pain, fever, diarrhoea and vomiting which last from one to three weeks, sometimes even longer. Symptoms can resemble appendicitis and lead to an unnecessary operation. Yersiniosis can also cause long-lasting sequelae. In Finland, 500-700 cases of yersiniosis are reported annually. Infections caused by Y. enterocolitica are mostly sporadic. Only one epidemic has been reported during the last ten years, whereas Y. pseudotuberculosis has caused nine epidemics during the same time, which is exceptional even internationally. Pork is probably the most important vehicle of Y. enterocolitica. Epidemics caused by Y. pseudotuberculosis have been linked to vegetables, especially carrots. Finnish pigs form a reservoir of Y. enterocolitica, but it seems contrary to what has been taught previously, that yersiniosis is not always domestic. A risk assessment of enteropathogenic yersinia in the food chain is necessary in order to focus risk management measures. Before foods at risk or routes of transmission can be determined, efficient analysis methods should be developed.
Subject: riskiprofiili
Yersinia pseudotuberculosis
Yersinia enterocolitica
Subject (ysa): porkkana
sianliha


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Yersinia enterocolitica.pdf 1.743Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record