Moral Qualities of Space, Historical Consciousness and Symbolic Boundaries in the Beyoğlu District of Istanbul

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1050-3
Titel: Moral Qualities of Space, Historical Consciousness and Symbolic Boundaries in the Beyoğlu District of Istanbul
Författare: Tuominen, Pekka
Medarbetare: Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies, Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2016-02-27
Språk: en
Tillhör serie: Research Series in Anthropology - URN:ISSN:1458-3186
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1050-3
http://hdl.handle.net/10138/160017
Nivå: Doktorsavhandling (monografi)
Abstrakt: This study examines the moral qualities of urban space in the Beyoğlu district of Istanbul, looking particularly into how its transformation is understood as interaction between layers of historical consciousness and reproduction of its physical and symbolic boundaries. It focusses on how significant places in Istanbul carry different meanings to people, how the life-worlds of its neighbourhoods are separated from the urban sphere by contextually shifting boundaries and how the notions of public space and the spatial makeup of the city are rapidly changing, motivated by negotiations of appropriate values, appearances and practices. The research is based on a long-term ethnographic fieldwork in Beyoğlu, concentrating on the dynamics between the effective urban centre around Istiklal Street and Taksim Square and the impoverished neighbourhoods of Tarlabaşı and Tophane in its close proximity. The analysis focusses on moral ambiguities of everyday life; I discuss the spatially ordered sense of sociality, dealing with the notions of individual and community, freedom and tolerance, in relation to moral frameworks of Istanbul s urbanity coexisting in different spaces. I explore the shifts between morally appropriate practices across sociocultural boundaries to study how they demand reflective adaptation from the inhabitants to reproduce the mental mappings of the city with internalized, albeit often contradictory, notions of the proper rules of the conduct. These questions were extremely important in the everyday lives of my central informants, underemployed men living in Istanbul s inner-city neighbourhoods who were struggling to live moral lives in an environment characterized by discrimination and exclusion. This is also a study of Turkish modernity. I investigate the historical consciousness of modernity in present-day Istanbul as constant reorganization of historical trajectories, spatial arrangements, mentalities and senses of selfhood in the city. I draw from diverse historical materials, illustrating both official histories and vernacular accounts, to show how the debates over desired modernity at different periods are brought into the present and how they are expressed in the moral landscape of Istanbul. In my fieldwork I have concentrated on participant observation of everyday life, especially in situations and spaces where questions of morality arise. In Istanbul, there are countless struggles over urban space at different levels, fractured along often crosscutting lines of social difference: the issues of class, ethnicity, urbanity, gender and religion derive from encounters between people and assessment of their conduct. These are intimately linked with the extensive rearrangements of urban space in Istanbul that are redrawing the boundaries within the city. In the study, these transformations are studied as both material and embodied, in a way that acknowledges their historical specificities.Tutkimukseni käsittelee kaupunkitilan moraalisia ulottuvuuksia Beyoğlun kaupunginosassa Istanbulissa sekä yleisemmin urbaanin elämäntavan suhdetta historiaan ja moderniteettiin. Suurkaupungeissa tapahtuvia muutoksia tarkastellaan usein joko maailmanlaajuisina ilmiöinä tai kulttuurisia erityispiirteitä korostaen – näiden sulautuminen yhteen arkisiksi toimintamalleiksi ja käytännöiksi jää helposti huomioimatta. Istanbulissa nämä muutokset hahmottuvat voimakkaasti latautuneiden historiallisten asettelujen kautta; kaupungin pitkä historia Bysantin ja Osmanivaltakunnan tärkeimpänä keskuksena, islamilaisen kalifaatin kotikaupunkina sekä vahvasti sekularistisen Turkin tasavallan taloudellisena ja kulttuurisena keskipisteenä johtaa usein ristiriitaisiin ja kilpaileviin käsityksiin urbaanista ja modernista elämästä. Väitöskirjassani tutkin, kuinka jaot ja rajat Istanbulin kaupunkitilassa ymmärretään eri perustein ja kuinka sosiaaliset suhteet ja moraaliset viitekehykset vaikuttavat niiden luonteeseen ja dynamiikkoihin. Tarkkailen erityisesti moraalikäsitysten suhdetta toimijuuteen sekä historiallisesti muotoutuneisiin ja jatkuvasti muuttuviin sosiokulttuurisiin rakenteisiin. Aiheet yhdistyvät luontevasti käsityksiin julkisesta tilasta ja liikkeestä yli konkreettisten ja symbolisten rajojen; kuinka nykypäivän käsitykset vapaudesta, suvaitsevaisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta ja yksilöllisyydestä koetaan eri tavoilla Istanbulin eri alueilla ja kuinka moraaliset konfliktit ilmenevät eri arvoja painottavien ryhmien välillä. Tarkastelen erityisesti dynamiikkaa Beyoğlun ydinkeskustan ja aivan sen liepeillä sijaitsevan Tarlabaşın naapuruston välillä. Alueet erottaa toisistaan maantieteellisesti leveä ja ruuhkainen valtaväylä Tarlabaşı Bulvarı, mutta ero ilmaistaan myös kulttuurisesti. Tarlabaşısta on muodostunut voimakas symboli koko modernin Turkin epäonnistumiselle: alueella asuu lähinnä Itä-Turkista sisällissotaa pakoon muuttaneita kurdeja, romaneja ja uusimpina tulokkaina laittomia siirtolaisia Pohjois-Afrikasta. Siihen liitetään mielikuvia rikollisjengeistä, prostituutiosta ja huumekaupasta, mutta myös radikaalista Islamista, etnisestä kurdiseparatismista ja pikkukylille tyypillisestä elämää rajoittavasta konservatiivisuudesta. Tämä näyttäytyy voimakkaassa ristiriidassa alueeseen rajan toisella puolella, jonka keskeisiä piirteitä ovat sekulaari modernisuus, yksilönvapaus ja vapaamieleisyys. Yleistyksiin perustuvat määritelmät rajatuista alueista jättävät kuitenkin huomiotta liikkeen merkityksen kaupunkitilassa. Beyoğlun vauraammilla alueilla asuvat käyvät vain harvoin Tarlabaşıssa mutta monet sen naapurustojen asukkaista työskentelevät keskustassa esimerkiksi tarjoilijoina tai katukaupustelijoina ja viettävät vapaa-aikaansa alueella. Etnografinen tutkimukseni keskittyy erityisesti käsityksiin modernin ja urbaanin elämän edellytyksistä. Kenttätyössäni huomasin, että laajalle levinneet yksinkertaistavat jaottelut kaupunkilaisen elämätavan omaksuneiden ja sitä vasta opettelevien "massojen" välillä kätkevät sisälleen laajan keskustelun moraalisista kysymyksistä, joissa turkkilaisuutta, uskonnon asemaa yksilön elämässä ja Turkin suhdetta muuhun maailmaan määritellään jatkuvasti uudelleen perusteitaan myöten muuttuvilla tavoilla. Sekulaarin tasavallan arvoihin perustuva nationalistinen historiankirjoitus autoritäärisesti modernisoituvasta turkkilaisuudesta sekoittuu uskonnollisiin arvoihin ja ylpeyteen osmanien loistokkaasta valtakunnasta sekä käsityksiin uudesta kosmopoliittisesta moderniteetistä, joka ei rakennu kansallisvaltion ympärille vaan kurottaa sen rajojen yli. Nämä kysymykset liittyivät myös konkreettisiin muutoksiin asuinympäristöissä. Kenttätyöni aikaan keskustelu Tarlabaşın tulevaisuudesta oli kiihkeimmillään; alueelle suunnitellut massiiviset rakennushankkeet herättivät voimakkaita mielipiteitä puolesta ja vastaan ja niitä lähestyttiin yksityiskohtaisten historiallisten pohdintojen kautta. Moraalisten viitekehysten hahmottaminen, niiden legitimointi suhteessa menneeseen ja tulevaan sekä toteuttaminen tilallisissa käytännöissä ovat tutkimukseni antropologisia painopisteitä. Tavoitteenani on käsitellä Istanbulissa tapahtuvia kulttuurisia prosesseja osana laajempaa tieteellistä keskustelua kaupunkiympäristöjen muutoksista, perinteen ja islamin suhteesta nykyajan moraalisiin haasteisiin sekä historiallisten narratiivien merkityksestä yhteisöjen muodostumisessa.
Subject: sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Licens: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
MoralQua.pdf 5.335Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post