Opettajankoulutuslaitoksen julkaisusarjat

 

Recent Submissions

 • Löfström, Jan (Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, 2001)
  Studia Paedagogica 26
 • Haverinen, Liisa; Martikainen, Marja (Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, 2004)
  Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen julkaisuja 14
 • Ruismäki, Heikki; Ruokonen, Inkeri (University of Helsinki, Department of Teacher Education, 2014)
 • Routarinne, Sara; Tainio, Liisa; Juuti, Kalle (2013)
  Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 343
 • Janhonen-Abruquah, Hille; Vieltojärvi, Matleena; Palojoki, Päivi (Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos, 2012)
  Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja 29
  Tämä kirja on muotoutunut lukuvuoden 2011–12 aikana Helsingin yliopiston kotitalousopettajan koulutusohjelman opettajien, graduvaiheen opiskelijoiden ja tohtoriopiskelijoiden tutkimustyön tuloksena. Kirjan tarkoituksena on kokoavasti pohtia ruokatutkimuksen menetelmiä erilaisista tutkimuksellisista näkökulmista käsin. Tavoitteena on nostaa esiin menetelmällinen moninaisuus, jollaista tarvitaan, kun tutkitaan moniulotteista ilmiötä syöminen ja ruoanvalmistus. Artikkelikokoelman läpäiseviä teemoja ovat ruoanvalinta, ruoan valmistaminen, ruokakulttuuri, tutkimusmenetelmälliset valinnat ja oppiminen. Niitä tarkastellaan arjen ja kotitalousopettajan koulutuksen kontekstissa. Kirjassa on kahdeksan artikkelia, joiden näkökulmissa yhdistetään kasvatustieteen, yhteiskuntatieteiden, historiatieteiden ja työntutkimuksen näkökulmia. Menetelmällisesti artikkelit kattavat monenlaisia laadullisia aineistonkeruumenetelmiä, kvantitatiivisia menetelmiä ja työn tutkimuksen menetelmiä. Artikkeleissa paneudutaan myös kerätyn aineiston analyysiin ja koko tutkimusprosessia koskeviin luotettavuustarkasteluihin.
 • Haverinen, Liisa (Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2012)
  Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja 28
 • Ruismäki, Heikki; Ruokonen, Inkeri (University of Helsinki, 2011)
  Research Report. University of Helsinki, Department of Teacher Education ; 331
 • Ruismäki, Heikki; Juvonen, Antti (University of Helsinki, 2011)
  Research Report. University of Helsinki, Department of Teacher Education ; 329
 • Pehkonen, Erkki (Helsingin yliopisto, 2011)
  Tutkimuksia. Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos ; 328
 • Ruismäki, Heikki; Ruokonen, Inkeri (University of Helsinki, Department of Teacher Education, 2011)
  Research Report. University of Helsinki, Department of Teacher Education ; 330
 • Juuti, Kalle; Kallioniemi, Arto; Seitamaa-Hakkarainen, Pirita; Tainio, Liisa; Uitto, Anna (2011)
  Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja 332
 • Ruismäki, Heikki; Ruokonen, Inkeri (2010)
  Research Report. University of Helsinki, Department of Teacher Education; 320
 • Janhonen-Abruquah, Hille; Palojoki, Päivi (Yliopistopaino, 2009)
  Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen julkaisuja 23
  This publication is based on the five year Nordic discussion dealing with food and its various roles and meanings in the contemporary society. The discussion has mainly been carried out amongst five university departments, their lecturers, researchers, visiting scholars and enthusiastic students. The Department of Food, Health and Environment from Gothenbourg University, the Department of Food, Nutrition and Dietetics from University of Uppsala and the Department of Curriculum Research, Danish School of Education, Aarhus University from Copenhagen have been the long standing partners. Akershus University College from Norway participated in the beginning of the project and Tallin University from Estonia joined the group two years ago. The Department of Home Economics and Craft Science at University of Helsinki, Finland has coordinated the project. A careful reader will notice that the names of the participating departments have changed during the project and the swaping of names seems just to continue. These structural changes in each university have made the academic discussion more needed that ever. Four intensive learning weeks - in Helsinki, Gothenbourg, Uppsla and Copenhagen - over the years have given the opportunity for the participants to have face-to-face discussions. During the workshops there have always been open lecture sessions to reach for the wider audience but especially through this publication we hope to open the discussions for even wider audiences. Let’s talk about food! Hille Janhonen-Abruquah Päivi Palojoki