Osaamisen kehittäminen suomalaisella televisiotoimialalla siirryttäessä digitaaliseen tuotantoon ja jakeluun

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1052-7
Title: Osaamisen kehittäminen suomalaisella televisiotoimialalla siirryttäessä digitaaliseen tuotantoon ja jakeluun
Author: Uronen, Ilkka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-04-01
Belongs to series: Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja - URN:ISSN:2343-2748
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1052-7
http://hdl.handle.net/10138/160113
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The Finnish television industry has gradually moved from a production-centered to a customer-oriented business. Knowledge of your customer and the ability to react to change are major competitive advantages in a situation where there is an abundant supply of similar content and services. In this research, customer orientation could be defined as a competence requirement, as well as a business culture which helps the company reform its operations. This research evaluates the strategic competence of the Finnish television industry in the early 2000s and in connection with the post-digitalization shift. This research is focused on competence in the television industry, the research question being the relationship between competence and business operations. By looking at the television business environment and competences from various perspectives, this research examines the significance of individual, team, and company level competence in the business operations of TV companies. Furthermore, it discloses factors which have an effect on competence and competence development in a company. The internet, the integration of multichannel distribution, the arrival of formats and pay channels, the internationalization of production companies and general media digitalization all contributed to the shift of the television industry in the early 2000s. The aforementioned factors had an effect on the product and service processes, distribution and competence in the TV industry. The integration of television content and internet distribution has been particularly groundbreaking. The internet has generated a new kind of competitive situation, where competence is a crucial competition factor of the television companies. The research results are mainly based on thematic interviews which were assessed in relation to Michael Porter s competitive strategy. In the research interviews, the competence requirements brought on by digitalization were partly seen as a threat. The fear was that traditional TV business will change unforeseeably, and professional images will become fragmented. However, the new competence requirements were also seen as a major future competition factor and an opportunity to create new types of TV content and services. The analysis also takes advantage of media management research as well as research on competence development, leadership and innovation. Moreover, other research material is used to draw conclusions on the development of the TV industry, as well as the changes in business and competence brought on by digitalization.Suomalaisella televisiotoimialalla on siirrytty tuotantokeskeisestä asiakaslähtöiseen liiketoimintaan. Asiakkaan tunteminen sekä kyky reagoida muutoksiin voivat olla ratkaiseva kilpailuetu silloin, kun samantyyppisiä sisältötuotteita ja palveluja on tarjolla runsaasti. Asiakaslähtöisyyden voisi tämän tutkimuksen yhteydessä määritellä osaamisvaatimukseksi sekä yrityksessä vallitsevaksi kulttuuriksi, jonka avulla yritys voi uudistua liiketoiminnassaan. Tutkimuksessa arvioidaan suomalaisen televisiotoimialan strategista osaamista 2000-luvun alussa sekä digitalisoinnin jälkeisessä muutoksessa. Tutkimuskohde on televisiotoimialan osaaminen, ja tutkimusongelma on osaamisen sekä liiketoiminnan välinen suhde. Lähestymällä television liiketoimintaympäristöä ja osaamista eri näkökulmista tutkimus tarjoaa vastauksia siihen, mikä on yksilön, tiimin ja yritystason osaamisen merkitys sekä rooli televisioyhtiöiden liiketoiminnassa. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan sitä, mitkä tekijät vaikuttavat yritysten osaamiseen ja osaamisen kehittämiseen. 2000-luvun alun televisiotoimialan muutoksen keihäänkärkiä olivat internet, yhdentyminen monikanavajakelussa, formaattien ja maksukanavien tuleminen, tuotantoyhtiöiden kansainvälistyminen sekä median yleinen digitalisoituminen. Nämä kaikki tekijät vaikuttivat television tuote- ja palveluprosesseihin, jakeluun ja osaamiseen. Erityisesti televisiosisältöjen sekä internetjakelun yhdistymisen seuraukset ovat olleet mullistavia. Internet on asettanut televisioyhtiöt uudenlaiseen kilpailutilanteeseen ja osaamisesta on tullut keskeinen kilpailutekijä. Tutkimustulokset perustuvat ensisijaisesti vuonna 2008 tehtyihin teemahaastatteluihin ja niiden arviointiin suhteessa Michael Porterin kilpailustrategiaan. Tehdyissä haastatteluissa digitalisoimisen mukanaan tuomat osaamisvaatimukset nähtiin osin uhkana, jonka mukaan perinteinen television liiketoiminta muuttuu ennakoimattomasti ja ammattikuvat pirstoutuvat. Toisaalta uudet osaamisvaatimukset nähtiin mahdollisuutena uudenlaisten televisiosisältöjen ja palveluiden luomiseksi sekä keskeisenä tulevaisuuden kilpailutekijänä. Tutkimuksen analyysissä hyödynnetään myös mediajohtamisen tutkimusta sekä osaamisen kehittämistä, johtamista ja innovaatioita käsittelevää tutkimusta. Lisäksi muun tutkimusaineiston perusteella tehdään johtopäätöksiä televisiotoimialan kehityksestä sekä tapahtuneista muutoksista liiketoiminnassa ja osaamisessa digitalisoimisen jälkeen.
Subject: viestintä
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Osaamise.pdf 2.052Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record