Tuotannollinen yhteistyö ja maatalousyrityksen kilpailukyky : Esimerkkimallien taloudellinen arviointi

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602161153
Title: Tuotannollinen yhteistyö ja maatalousyrityksen kilpailukyky : Esimerkkimallien taloudellinen arviointi
Author: Lindberg, Sara
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602161153
http://hdl.handle.net/10138/160180
Thesis level: master's thesis
Discipline: Lantbruksekonomi
Agricultural Economics
Maatalousekonomia
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan tuotannollisen yhteistyön kilpailukykyä maatalousyrityksen strategiana. Mittareina käytetään kannattavuutta ja tuottavuutta. Lisäksi tarkastelua tehdään työn ja pääoman näkökulmista. Tutkimus liittyy hankkeeseen, jonka osahankkeita koordinoivat Pellervon Taloustutkimus PTT ja Helsingin yliopiston Maataloustieteiden laitoksen Agroteknologian yksikkö. Tavoitteena on antaa taloudellinen näkökulma yhteishankkeen muodostamiin tuotannollisen yhteistyön strategiamalleihin. Analyysi perustuu lypsykarja- ja kasvintuotantotilamalleihin, joiden keskinäistä edullisuutta vertaillaan erilaisissa toimintamalleissa. Tulosten mukaan yhteistyöstrategian kilpailukyky riippuu tilan lähtötilanteesta sekä toiminnan kehittämistä varten tarvittavien resurssien saatavuudesta. Tuottavuuden näkökulmasta yhteistyö on kilpailukykyinen pitkän aikavälin strategia. Tarkastelluissa maitotilamalleissa yhteistyömallien itsenäistä toimintamallia heikompaan kannattavuuteen vaikutti pienempi tukisumma pienemmän tukikelpoisen peltoalan vuoksi. Yhteistyöhön kannustavat töiden organisoinnin helpottuminen ja ammattitaitoisen työvoiman saanti sekä sijoitettavan pääoman tarpeen selvä pieneneminen. Erityisesti laajentavalla kotieläintilalla yhteistyöhön voivat kannustaa myös lisäpellon rajoittunut tarjonta tai sen merkittävän korkea hinta. Hankkeen puolesta asetettiin kaksi erilliskysymystä liittyen yhteistyötilojen välimatkaan sekä typensitojakasvien käyttämiseen viljelykierrossa. Typensitojakasvien viljelystä syntyvä hyöty määriteltiin tilatasolla. Hyöty on huomioitu tuloksissa laskelmaoletusten muodossa. Välimatkan vaikutusta muuttuviin kustannuksiin tarkasteltiin oletetuin kilometrivälein herkkyystarkastelun muodossa. Tulosten mukaan välimatka vaikuttaa kustannuksiin merkittävästi vasta sen kasvaessa yli kymmenen kilometrin, ja typensitojakasvien viljelyllä voidaan saavuttaa huomattaviakin kustannussäästöjä. Tuotannollisella yhteistyöllä voidaan vaikuttaa positiivisesti tilan kilpailukykyyn. Tuotantoresurssien käyttöä voidaan tehostaa huomattavastikin. Myös pääoman tarve tilan kehittämiseen voi pienentyä merkittävästi. Yhteistyön taloudellinen vaikutus ja kyseisen vaikutuksen suuruus riippuu vertailukohdasta eli itsenäisenä toimivan tilan lähtötilanteesta, josta se lähtee tekemään yhteistyötä. Tuotannollinen yhteistyö voi olla toimiva strateginen ratkaisu etenkin toimintaansa kehittävälle kotieläintilalle, joka kohtaa kovan kilpailun lisäksi maatalouden rakennekehityksen myötä työvoimaan ja lisäpeltoon liittyviä haasteita.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lindberg Sara Pro Gradu 2015.pdf 1.081Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record