Tuotannollinen yhteistyö ja maatalousyrityksen kilpailukyky : Esimerkkimallien taloudellinen arviointi

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi sv
dc.contributor.author Lindberg, Sara
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201602161153
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/160180
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan tuotannollisen yhteistyön kilpailukykyä maatalousyrityksen strategiana. Mittareina käytetään kannattavuutta ja tuottavuutta. Lisäksi tarkastelua tehdään työn ja pääoman näkökulmista. Tutkimus liittyy hankkeeseen, jonka osahankkeita koordinoivat Pellervon Taloustutkimus PTT ja Helsingin yliopiston Maataloustieteiden laitoksen Agroteknologian yksikkö. Tavoitteena on antaa taloudellinen näkökulma yhteishankkeen muodostamiin tuotannollisen yhteistyön strategiamalleihin. Analyysi perustuu lypsykarja- ja kasvintuotantotilamalleihin, joiden keskinäistä edullisuutta vertaillaan erilaisissa toimintamalleissa. Tulosten mukaan yhteistyöstrategian kilpailukyky riippuu tilan lähtötilanteesta sekä toiminnan kehittämistä varten tarvittavien resurssien saatavuudesta. Tuottavuuden näkökulmasta yhteistyö on kilpailukykyinen pitkän aikavälin strategia. Tarkastelluissa maitotilamalleissa yhteistyömallien itsenäistä toimintamallia heikompaan kannattavuuteen vaikutti pienempi tukisumma pienemmän tukikelpoisen peltoalan vuoksi. Yhteistyöhön kannustavat töiden organisoinnin helpottuminen ja ammattitaitoisen työvoiman saanti sekä sijoitettavan pääoman tarpeen selvä pieneneminen. Erityisesti laajentavalla kotieläintilalla yhteistyöhön voivat kannustaa myös lisäpellon rajoittunut tarjonta tai sen merkittävän korkea hinta. Hankkeen puolesta asetettiin kaksi erilliskysymystä liittyen yhteistyötilojen välimatkaan sekä typensitojakasvien käyttämiseen viljelykierrossa. Typensitojakasvien viljelystä syntyvä hyöty määriteltiin tilatasolla. Hyöty on huomioitu tuloksissa laskelmaoletusten muodossa. Välimatkan vaikutusta muuttuviin kustannuksiin tarkasteltiin oletetuin kilometrivälein herkkyystarkastelun muodossa. Tulosten mukaan välimatka vaikuttaa kustannuksiin merkittävästi vasta sen kasvaessa yli kymmenen kilometrin, ja typensitojakasvien viljelyllä voidaan saavuttaa huomattaviakin kustannussäästöjä. Tuotannollisella yhteistyöllä voidaan vaikuttaa positiivisesti tilan kilpailukykyyn. Tuotantoresurssien käyttöä voidaan tehostaa huomattavastikin. Myös pääoman tarve tilan kehittämiseen voi pienentyä merkittävästi. Yhteistyön taloudellinen vaikutus ja kyseisen vaikutuksen suuruus riippuu vertailukohdasta eli itsenäisenä toimivan tilan lähtötilanteesta, josta se lähtee tekemään yhteistyötä. Tuotannollinen yhteistyö voi olla toimiva strateginen ratkaisu etenkin toimintaansa kehittävälle kotieläintilalle, joka kohtaa kovan kilpailun lisäksi maatalouden rakennekehityksen myötä työvoimaan ja lisäpeltoon liittyviä haasteita. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Tuotannollinen yhteistyö ja maatalousyrityksen kilpailukyky : Esimerkkimallien taloudellinen arviointi fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Lantbruksekonomi sv
dc.subject.discipline Agricultural Economics en
dc.subject.discipline Maatalousekonomia fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201602161153

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lindberg Sara Pro Gradu 2015.pdf 1.081Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record