Anvisning om muddring och deponering av sediment

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/160200

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
MA_1sv_2015.pdf 1016.KB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Anvisning om muddring och deponering av sediment
Tekijä:
Kuuluu julkaisusarjaan: Miljöförvaltningens anvisningar 1sv | 2015
ISSN: 1796-1653
ISBN: 978-952-11-4485-1
Tiivistelmä: Denna anvisning behandlar miljökonsekvenserna av och miljöriskerna vid muddring och deponering och hanteringen av dessa konsekvenser och risker. Den är framför allt inriktad på tillståndspliktig muddring, dvs. muddring som omfattar mer är 500 kubikmeter, och den tillämpas både i inlandsvatten och i havsområden. Anvisningen kan tillämpas vid utredning av muddringsobjektets och muddermassans egenskaper, vid identifiering av risker och vid bedömning av huruvida muddermassan kan deponeras. I anvisningen finns rekommendationer om de undersökningar som bör göras i det område där muddringen ska genomföras. De halter av skadliga ämnen som anges i anvisningen kan användas i bedömningen av om muddermassan kan deponeras samt vid riktandet av undersökningarna. Anvisningen kan också användas när det avgörs om deponeringsplatsen är lämplig för ändamålet. Denna anvisning riktar sig till myndigheter som beviljar tillstånd för och övervakar muddrings- och deponeringsprojekt samt för dem som utarbetar eller beställer planer, utredningar och ansökningar i anslutning till verksamheten. Anvisningen är inte bindande.
URI: http://hdl.handle.net/10138/160200
Päiväys: 2016-02-17
Avainsanat: muddring
deponering
sediment
vattendrag
vattenområden
havsområden
farleder
skadliga ämnen
riskhantering
hållbarhet


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot