Todennäköisyyslaskenta lukiossa ja ylioppilaskirjoituksissa

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251983
Titel: Todennäköisyyslaskenta lukiossa ja ylioppilaskirjoituksissa
Författare: Vesanen, Timo
Medarbetare: Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och statistik
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2016
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251983
http://hdl.handle.net/10138/160241
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Teaching of Mathematics
Matematiikan opettajan koulutus
Utbildning av matematiklärare
Abstrakt: Ylioppilaskirjoitukset ohjaavat voimakkaasti matematiikan opetusta lukiossa. Oppilaita ja opettajia kiinnostaa, millaisia tehtäviä ja mitä matematiikan osa-alueita kirjoituksissa tulisi erityisesti hallita. Opetussuunnitelman perusteissa näitä osa-alueita kurssikohtaisesti määritellään, mutta vain yleisellä tasolla. Tässä tutkielmassa tutkitaan Opetussuunnitelman perusteiden toteutumista lukion oppikirjoissa ja ylioppilaskirjoitustehtävissä matematiikan pitkän oppimäärän todennäköisyyslaskennan kurssin osalta. Tutkielmassa on esitetty todennäköisyyslaskennan perusteita ja tutkittu, mitä näistä Opetussuunnitelman perusteiden mukaan tulisi lukiossa opettaa ja opiskella. Muutamia lukion todennäköisyyslaskennan kurssilla käytettyjen kirjojen sisältöjä on myös verrattu Opetussuunnitelman perusteisiin ja tutkittu, mitä todennäköisyyslaskennan osa-alueita kirjoissa käsitellään, kuinka syvällisesti kutakin osa-aluetta käsitellään ja onko oppikirjoissa muitakin todennäköisyyslaskennan osa-alueita kuin mitä Opetussuunnitelman perusteissa on määritetty. Lisäksi tutkielmassa on tutkittu vuosien 2008–2015 matematiikan ylioppilaskirjoituksia todennäköisyyslaskennan tehtävien osalta. Tutkielmassa on määritetty, mitä todennäköisyyslaskennan menetelmiä tehtävien ratkaisemiseksi on tarvittu ja kuinka usein mitäkin menetelmää on tutkimusajanjaksolla tarvittu. Lisäksi on vertailtu klassisen ja tilastollisen todennäköisyyslaskennan tehtävätyyppien esiintymistiheyttä. Lopputuloksena tutkielmassa on päädytty siihen, että todennäköisyyslaskennan perusmenetelmiä, Opetussuunnitelman perusteissa määritettyjä sisältöalueita ja oppikirjoihin päätyneitä sisältöjä esiintyy monipuolisesti ylioppilaskirjoitustehtävissä. Klassisen todennäköisyyslaskennan alueelta tehtäviä on ollut huomattavasti enemmän, mutta aivan viime vuosina tilastolliset menetelmät, etenkin normaalijakauma, ovat yleistyneet.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Gradu_Vesanen.pdf 1.250Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post