Todennäköisyyslaskenta lukiossa ja ylioppilaskirjoituksissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Matematiikan ja tilastotieteen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Mathematics and Statistics en
dc.contributor Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och statistik sv
dc.contributor.author Vesanen, Timo
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2017112251983
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/160241
dc.description.abstract Ylioppilaskirjoitukset ohjaavat voimakkaasti matematiikan opetusta lukiossa. Oppilaita ja opettajia kiinnostaa, millaisia tehtäviä ja mitä matematiikan osa-alueita kirjoituksissa tulisi erityisesti hallita. Opetussuunnitelman perusteissa näitä osa-alueita kurssikohtaisesti määritellään, mutta vain yleisellä tasolla. Tässä tutkielmassa tutkitaan Opetussuunnitelman perusteiden toteutumista lukion oppikirjoissa ja ylioppilaskirjoitustehtävissä matematiikan pitkän oppimäärän todennäköisyyslaskennan kurssin osalta. Tutkielmassa on esitetty todennäköisyyslaskennan perusteita ja tutkittu, mitä näistä Opetussuunnitelman perusteiden mukaan tulisi lukiossa opettaa ja opiskella. Muutamia lukion todennäköisyyslaskennan kurssilla käytettyjen kirjojen sisältöjä on myös verrattu Opetussuunnitelman perusteisiin ja tutkittu, mitä todennäköisyyslaskennan osa-alueita kirjoissa käsitellään, kuinka syvällisesti kutakin osa-aluetta käsitellään ja onko oppikirjoissa muitakin todennäköisyyslaskennan osa-alueita kuin mitä Opetussuunnitelman perusteissa on määritetty. Lisäksi tutkielmassa on tutkittu vuosien 2008–2015 matematiikan ylioppilaskirjoituksia todennäköisyyslaskennan tehtävien osalta. Tutkielmassa on määritetty, mitä todennäköisyyslaskennan menetelmiä tehtävien ratkaisemiseksi on tarvittu ja kuinka usein mitäkin menetelmää on tutkimusajanjaksolla tarvittu. Lisäksi on vertailtu klassisen ja tilastollisen todennäköisyyslaskennan tehtävätyyppien esiintymistiheyttä. Lopputuloksena tutkielmassa on päädytty siihen, että todennäköisyyslaskennan perusmenetelmiä, Opetussuunnitelman perusteissa määritettyjä sisältöalueita ja oppikirjoihin päätyneitä sisältöjä esiintyy monipuolisesti ylioppilaskirjoitustehtävissä. Klassisen todennäköisyyslaskennan alueelta tehtäviä on ollut huomattavasti enemmän, mutta aivan viime vuosina tilastolliset menetelmät, etenkin normaalijakauma, ovat yleistyneet. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Todennäköisyyslaskenta lukiossa ja ylioppilaskirjoituksissa fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Teaching of Mathematics en
dc.subject.discipline Matematiikan opettajan koulutus fi
dc.subject.discipline Utbildning av matematiklärare sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe2017112251983

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Vesanen.pdf 1.250Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record