Movements of Moods : Interplay Between Science, Clinical Practice and Patient in Psychiatry

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1993-3
Title: Movements of Moods : Interplay Between Science, Clinical Practice and Patient in Psychiatry
Alternative title: Mielialan liikkeet : Tieteen, kliinisen käytännön ja potilaan välinen vuorovaikutus psykiatriassa
Author: Hautamäki, Lotta
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies, Sosiologia
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-03-05
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1993-3
http://hdl.handle.net/10138/160245
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The starting point for this research in science and technology studies is the diagnostic uncertainty inherent in psychiatry. Despite the advances in the neurosciences, there are no biomarkers for mental disorders and the diagnosis is based on the descriptive classifications in diagnostic manuals. This leaves the symptoms open for interpretation. This research is an ethnographic analysis of how this diagnostic uncertainty is dealt with in psychiatric science, clinical practice and patients experiences. The research uses bipolar disorder in Finland as a case study, allowing an empirical analysis of psychiatry as a global and complex assemblage of interdependent economic, political, social and scientific endeavours. The focus is on the interplay between scientific knowledge, clinical practice and patients' experiences, as well as the mundane practices of both experts and patients in getting along with the diagnostic uncertainty inherent in psychiatry. The research draws from Annemarie Mol s work in analysing what is enacted within the practices in science, clinic and patients lives. The ideals of objectivity and translatability are enacted in bipolar disorder research. The scientists need to balance between these ideals and the variability of patients in the messy clinical reality. In clinical practice, the ideals of evidence-based medicine and the recommendations of clinical practice guidelines are put into effect. Clinicians diagnosing and treating the patients need to balance between the generalised knowledge and the individuality of the patients symptoms and life situations. Patients enact their individual genes, hormones, brains, life situations, diets, sleep rhythms and ways of experiencing bipolar disorder. Patients with bipolar disorder diagnosis need to live with the diagnostic uncertainty in their day-to-day lives of evaluating the mood swings and adjusting to the interventions attempting to cure, alleviate and control their disorder. The research concludes that the inherent diagnostic uncertainty in psychiatry is stabilised and coordinated by the help of the standardised classifications, diagnostic tools and evidence-based clinical practice guidelines. The remaining problem is: how to overcome the inconsistency between the objective universal knowledge of science and the variety of the particular patients and their subjective experiences?Tutkimus tuo yhteen kolme erilaista näkökulmaa psykiatriaan: tutkimuksen, terveydenuollon hoitokäytännöt ja potilaiden kokemukset sairautensa kanssa. Tätä teemaa tarkastellaan kaksisuuntaisen mielialahäiriön tarjoaman tapausesimerkin valossa. Tutkimuksen menetelmä on etnografinen ja sen aineisto koostuu kaksisuuntaista mielialahäiriötä käsittelevistä teksteistä, potilaiden ja asiantuntijoiden haastatteluista sekä havainnoista. Tutkimuksen lähtökohtana on mielenterveyshäiriöiden väistämätön tulkinnanvaraisuus. Siinä tarkastellaan sitä, miten tautiluokituksessa määritellyistä kaksisuuntaisen mielialahäiriön oireista neuvotellaan erilaisissa arkisissa tilanteissa ja miten sen tulkinnanvaraisuuden kanssa tullaan toimeen. Tutkimus osoittaa, miten sekä tutkimuksen että hoidon arjessa tasapainoillaan erilaisten yhtenaistämisen vaatimusten ja diagnostisen epävarmuuden välillä. Potilaiden elämässä taas diagnostinen epävarmuus on jatkuvasti läsnä ja oman mielenterveyden pohtiminen on arkipäivää myös diagnoosin jälkeen. Tutkijat tasapainoilevat tieteen objektiivisuuden vaatimusten ja oman tutkimuskohteensa väistämättömän tulkinnanvaraisuuden välillä. Tutkimusasetelmasta riippuen kaksisuuntainen mielialahäirö on aina hieman erilainen. Se ei ole täysin yhteinäinen asia esimerkiksi geneetikon tulkitessa laboratoriossa verinäytteitä tai epidemiologin selvittäessä terveydenhuollossa hoidettavien potilaiden moninaisia oireita tai itsemurhariskiä. Kliinisessä käytännössä kaksisuuntaisen mielialahäiriön oireita tulkitaan potilaan ja lääkärin välisessä keskustelussa erilaisten kyselylomakkeiden ja haastattelujen avulla. Hoidon kulmakivenä toimii yleistettyyn tutkimustietoon perustuva hoitosuositus. Potilaat ovat kuitenkin yksilöitä, joilla on itselleen ominainen perimä, hormonitoiminta, aivokemia ja elämänkokemukset. Hoitava lääkäri joutuukin paitsi tulkitsemaan potilaan oireita oikein, myös hallitsemaan ristiriitaa väestötason tutkimustiedon ja potilaiden yksilöllisen oirehtimisen välillä. Potilaan näkökulmasta kaksisuuntaisen mielialahäiriön tulkinnanvaraisuus on osa elämää. Omia oireita tulkitaan suhteessa tautiluokituksen määrittelemiin oireisiin lääkärin vastaanotolla ja potilas joutuu hyväksymään ajatuksen siitä, että hänet on diagnosoitu. Potilas joutuu pohtimaan oirehtimistaan päivittäin ja tunnustelemaan elämäntilanteen, unirytmin, elämäntapojen ja erilaisten lääke-cocktailien vaikutusta omaan olotilaansa. Diagnostista epävarmuutta hallitaan erilaisilla tavoilla tutkimuksen, hoidon ja potilaiden arjessa. Yhtenäistetty tautiluokitus, tutkimuskäytännöt ja hoitosuositukset tuovat vakautta mielenterveyshäiriöiden tulkinanavaraisuuteen. Väestötasolla yleistetty tutkimustieto ja siihen perustuvat hoitokäytännöt eivät kuitenkaan aina täysin tavoita potilaan yksilöllisiä oireita ja hoidon tarpeita. Psykiatria onkin jatkuvaa tasapainoilua tiedon yleisyyden ja potilaiden yksilöllisyyden välillä.
Subject: sosiologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
movement (2).pdf 2.930Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record