Generating and transforming representations in design ideation

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1948-3
Title: Generating and transforming representations in design ideation
Author: Laamanen, Tarja-Kaarina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education, Craft Studies and Craft Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-03-18
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1948-3
http://hdl.handle.net/10138/160273
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The complexity of the current world is contributing to an increased dependency on innovative approaches and competences for solving open-ended problems and adjusting to multi-layered work environments. Creative ideation is valued not only in traditional creative fields such as design, craft and art, but also in all areas of work life. In design ideation the focus is on seeing beyond the obvious and developing personal constraints on the design task. Therefore, it can be seen as increasing the creativity in problem solving in general. Ideation is important as it is the basis for the rest of the design process. However, the research concerning design ideation is still sparse in Finland, as previous research has emphasised the entire design process. Accordingly there is lack of knowledge, concepts and definitions of ideation to support communication in designing and design education. The aim of this study was to understand design ideation and aspects that inspire and guide designers in the idea generation process. The study explored the conceptual and material premises for ideation, ways of creating novel standpoints towards ideation and the nature of the design context. The study used multiple qualitative methods; data were collected from a virtual e-learning database, by interviewing and using a mobile, context-sensitive data-collecting tool. The data-analyses applied qualitative content analysis. The study explored student teachers and professional designers design thinking in the ideation focusing on material resources and materially embodied practices for generating and transforming representations. The findings illustrated that interpreting sources of inspiration requires processes such as the use of analogical thinking and abstraction. In addition, creative ideation is a gradual development of ideas. The designer constrains the design situation through creation of visual-material ideas until a suitable idea(s) emerge. The findings encourage viewing design ideation as a multi-modal process in which representations are important triggers for ideation. The exploratory process of generating and transforming representations is a holistic making-related activity that is best supported by interaction with peers and different types of externalization methods. The study proposes two objectives that design tasks in education should address. Firstly, the ideation phase should include deliberate practices and a variety of techniques for manipulating representations to develop visual ideas. Secondly, the ideation process should embed meaning-making for personal engagement and exploration to pursue ideation towards wider contexts of learning. Keywords: Idea generation, design representations, design practices, creativity, materiality, design learningTutkimus kohdentui tekijöihin jotka inspiroi ja ohjaa suunnittelijoita ideoiden synnyttämisessä. Tutkimus käynnistyi käytännön ongelmista joita ideointia opiskelevat ja opettavat kohtaavat. Erityisesti tutkimus kohdentuu tekstiiliopettajien koulutuksen tarpeisiin, mutta tulokset ovat myös sovellettavissa suunnittelun ja muotoilun alueille sekä ideoinnin prosesseihin yleisesti. Tutkimuksen avulla selkiytettiin ideointiprosessin vaiheita ja käsitteitä. Tuloksena oli, että inspiroivia lähtökohtia ideoinnille ovat mielikuvat, inspiraationlähteet, kantavat ideat ja suunnittelua säätelevät tekijät eli rajoitteet. Kantavan idean luomisella on erityinen merkitys ideointiprosessissa. Kantava idea on suunnittelijan oma näkökulma tehtävään, alkuidea, joka rajaa suunnitteluprosessia jatkossa. Se on motivoiva lähtökohta ja usein sen löytäminen tuo koko prosessille sielun sekä mahdollisuuden uutta luovaan otteeseen. Ideointia vaativa tehtävä on aina joiltain osin avoin ja erilaiset käytänteet auttavat muuntamaan inspiraationlähteitä, rajaamaan idea-avaruutta sekä löytämään motivoivan lähtökohdan niin, että voidaan mielekkäästi jatkaa suunnitteluvaiheeseen. Ideointivaiheen käytänteet voivat olla materiaalin keräämistä, kokeilujen työstämistä ja luonnostelua. Ideointivaihe on siten tutkimuksen mukaan aktiivista työstämistä sopivan inspiraation ja idean löytämiseksi. Tutkimuksessa esitetty materiaalinen lähestyminen ideointiin on kokeilevaa ja moniaistisen runsasta. Ideoinnissa tärkeä rooli on myös prosessin käsittelemisellä yhdessä ryhmän tai kollegojen kesken. Se tukee inspiroivien asioiden ymmärtämistä ja siten edistää syntyvien ideoiden tulkintaa ja muokkausta. Ideointi saa siis tukea siitä yhteisöstä jossa se tapahtuu. Koulutuksen kontekstissa suunnittelutehtävien tulisi tukea tarkoituksenmukaisia suunnittelun käytänteitä. Tehtävien tulisi sisältää erilaisia tekniikoita ideoiden visuaaliseen tuottamiseen ja tehtävien rajaamiseen. Ideoinnin tulisi myös tähdätä merkitykselliseen prosessiin. Merkityksellisyys syntyy kun avointa aihetta lähestytään tutkivasti ja kokemuksellisesti. Tällä pyritään henkilökohtaiseen sitoutumiseen, joka kantaa yksittäistä tuotetta laajempiin oppimisen mahdollisuuksiin. Tutkimuksessa käytettiin monimenetelmäistä tutkimusotetta. Aineisto kerättiin virtuaaliselta oppimisalustalta, haastattelemalla muotoilijoita ja opiskelijoita sekä käyttämällä kontekstisensitiivistä mobiilisovellusta.
Subject: käsityötiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Generati.pdf 2.769Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record