Vaikuttaako tunnollisuus ponnistelu–palkitsevuus -epäsuhdan ja korkean verenpaineen yhteyteen?

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Sandell, Lia
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201602171178
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/160289
dc.description.abstract Previous results concerning the association between high blood pressure and work-related stress have been inconsistent, although both high blood pressure and work-related stress independently have adverse effects on health. The aim of this study was to investigate whether the personality trait conscientiousness reduces the adverse effects of work-related stress on blood pressure. Work-related stress was measured by Siegrist's Effort-Reward Imbalance model (ERI-model). The hypotheses were: 1) High effort-reward imbalance is associated with high systolic and high diastolic blood pressure and 2) Conscientiousness reduces the adverse effects of effort-reward imbalance on systolic and diastolic blood pressure. The study sample was from The Cardiovascular Risk in Young Finns study and the data for the present study was collected in 2011 and 2012. The subjects (n = 998) were both women (n = 568) and men (n = 430) who worked full-time and did not take medication to reduce blood pressure. The mean age of the subjects was 43 years. Hierarchical linear regression was used for the statistical analyses. Effort-reward imbalance was not directly associated with blood pressure. However, conscientiousness did moderate the association between effort-reward imbalance and systolic blood pressure. Individuals high in conscientiousness had lower systolic blood pressure than individuals low in conscientiousness when effort-reward imbalance was high. Conscientiousness also moderated the association between effort and systolic and diastolic blood pressure, although the effect on the diastolic blood pressure was only moderately significant (p = .051). Conscientiousness did not moderate the association between reward and blood pressure, but higher reward was independently associated with lower diastolic blood pressure. Conscientiousness seems to reduce the adverse effect of both effort-reward imbalance and effort on systolic blood pressure. The results from the present study suggest that personality traits can affect the associations between work-related stress and blood pressure. en
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteena oli selvittää, vaimentaako persoonallisuuspiirre tunnollisuus työkuormituksen haitallisia vaikutuksilta verenpaineeseen. Työkuormituksen määrää tutkittiin Siegristin kehittämällä ponnistelu–palkitsevuus -mallin (engl. Effort–Reward Imbalance) avulla, jossa työkuormitus muodostuu työn vaatimien ponnistelujen ja palkkioiden välisestä epäsuhdasta. Hypoteesit olivat: 1) Ponnistelu–palkitsevuus -epäsuhta on yhteydessä korkeaan systoliseen ja diastoliseen verenpaineeseen ja 2) Tunnollisuus vaimentaa ponnistelu–palkitsevuus -epäsuhdan haitallisia vaikutuksia systoliseen ja diastoliseen verenpaineeseen. Osallistujat olivat Lasten ja nuorten sepelvaltimoriskitekijöiden (LASERI) -projektin aineistosta, jossa on tutkittu suomalaisten lasten ja nuorten aikuisten sepelvaltimotaudin riskitekijöitä. Tutkimukseen käytettiin vuosina 2011 ja 2012 kerättyä aineistoa. Osallistujat (n = 998) olivat päätoimisesti ansiotyössä olevia naisia (n = 568) ja miehiä (n = 430), joilla ei ollut verenpainetta alentavaa lääkitystä. Osallistujien keski-ikä oli 43 vuotta. Tilastolliset analyysit tehtiin lineaarisella regressioanalyysilla. Ponnistelu–palkitsevuus -epäsuhdan ja verenpaineen välillä ei ollut suoraa yhteyttä, mutta tunnollisuuden ja ponnistelu–palkitsevuus -epäsuhdan yhdysvaikutus oli yhteydessä matalampaan systoliseen verenpaineeseen. Tunnollisilla oli matalampi systolinen verenpaine vähän tunnollisiin verrattuna ponnistelu–palkitsevuus -epäsuhdan ollessa korkea. Samaa vaikutusta ei ollut diastoliseen verenpaineeseen. Tunnollisuuden ja ponnistelun yhdysvaikutus oli yhteydessä sekä matalampaan systoliseen että diastoliseen verenpaineeseen, tosin diastolisen verenpaineen merkitsevyystaso oli vain melkein merkitsevä (p = .051). Tunnollisuuden ja palkitsevuuden yhdysvaikutus ei vaikuttanut systoliseen verenpaineeseen. Palkitsevuus oli kuitenkin yhteydessä matalampaan diastoliseen verenpaineeseen ilman tunnollisuuden vaikutusta. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella, tunnollisuus vaimentaa ponnistelu–palkitsevuus -epäsuhdan haitallisia vaikutuksia systoliseen verenpaineeseen. Persoonallisuuspiirteet voivat vaikuttaa työkuormituksen ja korkean verenpaineen yhteyteen. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject blood pressure en
dc.subject work-related stress en
dc.subject effort-reward imbalance en
dc.subject conscientiousness en
dc.subject interaction en
dc.subject verenpaine fi
dc.subject työkuormitus fi
dc.subject ponnistelu–palkitsevuus -epäsuhta fi
dc.subject tunnollisuus fi
dc.subject yhdysvaikutus fi
dc.title Vaikuttaako tunnollisuus ponnistelu–palkitsevuus -epäsuhdan ja korkean verenpaineen yhteyteen? fi
dc.title.alternative Does Conscientiousness Moderate the Association Between Effort-Reward Imbalance and Blood Pressure? en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Psykologia fi
dc.subject.discipline Psychology en
dc.subject.discipline Psykologi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201602171178

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sandell_gradu.pdf 981.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record