Ympäristöministeriön tilinpäätös vuodelta 2015

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/160312

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_9_2016_tilinpäätös_.pdf 674.5Kb PDF View/Open
Title: Ympäristöministeriön tilinpäätös vuodelta 2015
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2016-02-29
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 9 / 2016
ISBN: 978-952-11-4595-7
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/160312
Abstract: Ympäristöministeriön toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmien tehtävänä on tarkastella varainhoitovuoden toimintaa, tuloksia sekä toiminnan vaikuttavuutta. Kertomuksessa ministeriön toiminnan vaikuttavuutta tarkastellaan tehtäväkokonaisuuksittain, jotka sisäisestä organisaatiosta riippumatta antavat kokonaiskuvan koko toimialueen tuloksista. Toimintakertomus käsittelee vain ministeriön toimintaa. Toimintakertomus sisältää johdon katsauksen toimintaan sekä toimialoittaisen katsauksen toiminnan vaikuttavuuteen, kuvauksen toiminnallisesta tehokkuudesta, tuotoksista ja laadunhallinnasta sekä henkisten voimavarojen hallinnasta. Toimintakertomus sisältää myös tilinpäätösanalyysin, sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman, määräajoin tehtävien kokonaisarviointien tulokset ja yhteenvetotiedot väärinkäytöksistä. Tilinpäätöslaskelmiin kuuluvat tuotto- ja kululaskelma, tase sekä talousarvion toteutumalaskelma ja tilinpäätösliitteet.
Subject: Ympäristöministeriö
toimintakertomus
Subject (ysa): tilinpäätös


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record