Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/160313

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_1_2016.pdf 2.298Mb PDF View/Open
Title: Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2016-03-01
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 1 | 2016
ISBN: 978-952-11-4487-5
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/160313
Abstract: Tuulivoimalat vaikuttavat maisemaan erityisesti suuren kokonsa vuoksi. Tuulivoimalat vaikuttavat maiseman rakenteeseen, luonteeseen ja laatuun. Tuulivoimaloiden suuren koon vuoksi niiden visuaaliset vaikutukset eli näkyminen korostuu tuulivoimarakentamisessa. Maiseman osatekijöiden tunnistaminen ja maisemaan liittyvien vuorovaikutussuhteiden ymmärtäminen sekä maiseman tilallisten ja esteettisten ominaisuuksien hahmottaminen on pohja tuulivoimarakentamisen maisemavaikutusten arvioinnille ja haitallisten vaikutusten lieventämiselle. Tuulivoimarakentamisen maisemavaikutuksia koskeva tietämys on lisääntynyt ja arviointimenettelyt ovat kehittyneet tuulivoimarakentamisen edetessä. Julkaisussa tarkastellaan tuulivoimarakentamisen maisemavaikutuksia sekä niiden käsittelyä kaavoituksessa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Lisäksi julkaisussa tarkastellaan tuulivoimarakentamisen suunnittelussa tarvittavien maisemaselvitysten laatimista sekä vaikutusten arvioinnin ja havainnollistamisen menetelmiä. Maisemaselvitykset sekä arviointi- ja havainnollistamismenetelmät on kuitenkin aina sovitettava tilanteeseen sopiviksi suunnitteluvaiheen ja ympäristön ominaispiirteiden mukaan. Julkaisun tavoitteena on parantaa tuulivoimarakentamisen suunnitteluun liittyvien selvitysten ja vaikutusten arvioinnin laatua ja siten edistää maisema-arvojen säilymistä. Tuulivoimarakentamisen edellytykset ja reunaehdot määritellään suunnittelussa tapauskohtaisesti alueen maisema-arvot ja muut erityispiirteet huomioon ottaen.
Subject: tuulivoima
tuulivoimarakentaminen
Subject (ysa): maisema
tuulienergia
vaikutukset
kaavoitus
suunnittelu
arviointi
havainnollistaminen


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record