Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma 2016–2021

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/160314

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_5_2016.pdf 2.689Mb PDF View/Open
Title: Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma 2016–2021
Other contributor: Laamanen, Maria
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2016-03-01
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 5/2016
ISBN: 978-952-11-4482-0
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/160314
Abstract: Valtioneuvoston 3.12.2015 hyväksymä Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman vuosiksi 2016–2021 on laadittu meriympäristön tilan parantamiseksi ja siihen kohdistuvien paineiden vähentämiseksi. Toimenpideohjelma sisältää katsauksen olemassa oleviin meren tilaa parantaviin toimenpiteisiin. Lisäksi se sisältää 29 uutta merenhoidon toimenpidettä, ympäristöselostuksen, taloudellisen analyysin toimenpiteiden kustannuksista ja hyödyistä sekä arvion toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Toimenpideohjelman ehdotuksesta järjestettiin kuuleminen ja pyydettiin lausuntoja 15.1.–31.3.2015. Toimenpideohjelman valmistelusta vastasi ympäristöministeriön vuonna 2011 asettama laaja-alainen valmistelutyöryhmä. Työryhmän kokoonpano on esitetty julkaisun lopussa.
Subject: Meriympäristö
merenhoito
meristrategiadirektiivi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record