Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma 2016–2021

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/160314

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
YMra_5_2016.pdf 2.689MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma 2016–2021
Toimittaja(t): Laamanen, Maria
Kuuluu julkaisusarjaan: Ympäristöministeriön raportteja 5/2016
ISSN: 1796-170X
ISBN: 978-952-11-4482-0
Tiivistelmä: Valtioneuvoston 3.12.2015 hyväksymä Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman vuosiksi 2016–2021 on laadittu meriympäristön tilan parantamiseksi ja siihen kohdistuvien paineiden vähentämiseksi. Toimenpideohjelma sisältää katsauksen olemassa oleviin meren tilaa parantaviin toimenpiteisiin. Lisäksi se sisältää 29 uutta merenhoidon toimenpidettä, ympäristöselostuksen, taloudellisen analyysin toimenpiteiden kustannuksista ja hyödyistä sekä arvion toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Toimenpideohjelman ehdotuksesta järjestettiin kuuleminen ja pyydettiin lausuntoja 15.1.–31.3.2015. Toimenpideohjelman valmistelusta vastasi ympäristöministeriön vuonna 2011 asettama laaja-alainen valmistelutyöryhmä. Työryhmän kokoonpano on esitetty julkaisun lopussa.
URI: http://hdl.handle.net/10138/160314
Päiväys: 2016-03-01
Avainsanat: Meriympäristö
merenhoito
meristrategiadirektiivi


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot