Åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2016–2021

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/160315

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_5sv_2016.pdf 2.873Mb PDF View/Open
Title: Åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2016–2021
Other contributor: Laamanen, Maria
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2016-03-01
Language: sv
Belongs to series: Miljöministeriets rapporter 5sv/2016
ISBN: 978-952-11-4484-4
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/160315
Abstract: Åtgärdsprogrammet för Finlands havsförvaltningsplan 2016–2021, som godkändes av statsrådet den 3 december 2015, har utarbetats för att statusen i den marina miljön ska förbättras och belastningen på den minska. Åtgärdsprogrammet innehåller en översikt över de nuvarande åtgärderna för en bättre status i den marina miljön. Programmet innehåller dessutom 29 nya havsvårdsåtgärder, en miljörapport, en ekonomisk analys av kostnaderna för och nyttan av åtgärderna samt en bedömning av åtgärdernas effekter. Ett samråd om förslaget till åtgärdsprogram ordnades och utlåtanden begärdes in den 15 januari–31 mars 2015. För beredningen av åtgärdsprogrammet svarade en brett sammansatt arbetsgrupp som tillsattes av miljöministeriet 2011. Arbetsgruppens sammansättning presenteras i slutet av publikationen.
Subject: Den marina miljön
havsvård
ramdirektivet om en marin strategi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record