Åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2016–2021

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/160315

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
YMra_5sv_2016.pdf 2.873MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2016–2021
Toimittaja(t): Laamanen, Maria
Kuuluu julkaisusarjaan: Miljöministeriets rapporter 5sv/2016
ISSN: 1796-170X
ISBN: 978-952-11-4484-4
Tiivistelmä: Åtgärdsprogrammet för Finlands havsförvaltningsplan 2016–2021, som godkändes av statsrådet den 3 december 2015, har utarbetats för att statusen i den marina miljön ska förbättras och belastningen på den minska. Åtgärdsprogrammet innehåller en översikt över de nuvarande åtgärderna för en bättre status i den marina miljön. Programmet innehåller dessutom 29 nya havsvårdsåtgärder, en miljörapport, en ekonomisk analys av kostnaderna för och nyttan av åtgärderna samt en bedömning av åtgärdernas effekter. Ett samråd om förslaget till åtgärdsprogram ordnades och utlåtanden begärdes in den 15 januari–31 mars 2015. För beredningen av åtgärdsprogrammet svarade en brett sammansatt arbetsgrupp som tillsattes av miljöministeriet 2011. Arbetsgruppens sammansättning presenteras i slutet av publikationen.
URI: http://hdl.handle.net/10138/160315
Päiväys: 2016-03-01
Avainsanat: Den marina miljön
havsvård
ramdirektivet om en marin strategi


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot