Erityinen tuki elinikäisen oppimisen mahdollistajana ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1962-9
Title: Erityinen tuki elinikäisen oppimisen mahdollistajana ammatillisessa aikuiskoulutuksessa
Author: Räty, Kaisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-04-01
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1962-9
http://hdl.handle.net/10138/160325
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Special support as enabler of lifelong learning in vocational adult education and training The aim of the research is to describe recent discussions of the special support in vocational adult education and training (VET for adults). The research data consist of documents (legislation, reports of working committees, research articles) and expert interviews (N=15). Qualitative content analysis has been used to analyze the data. VET for adults has an important role in lifelong learning in Finland, The aim of VET for adults is to educate competent workforce and in this way increase competitiveness of the country. VET for adults produces individual schooling opportunities and thus supports the social inclusion of adults. This study focuses on how VET for adults has aspired to fulfill the students need of (special) support. The legislation of VET for adults considers adults special needs and enables the development of special support. VET for adults has developed towards more individual training programmes and personalizing is in the centre of the competence-based qualification system. The educational institutions began to develop special support at the latest in 2006, when it was mentioned in legislation for the first time. In the research data the need of special support was defined as learning difficulties and difficulties in life management. Discussions of educability and workability were found as well. The special support was defined as a combination of counselling and special education. Additionally individual solutions and the further education of teachers in counselling and special education were emphasized. This study presents a number of revealing discussions of the special needs and special support of adults. The need of special support is recognized in international, national and institutional discussions and the educational institutions try to find different forms of support, so the educability and workability of students of VET for adults can be improved. To enable the further development of special support in VET for adults, cooperation with different municipalities and working life is needed.ERITYISEN TUEN PALVELUITA KEHITETÄÄN AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUKSESSA KM Kaisa Räty tutkii tuoreessa Helsingin yliopistossa tarkastettavassa väitöksessään, miten erityinen tuki on kehittynyt osana ammatillista aikuiskoulutusta. Tutkimusaineistona ovat ammatillista aikuiskoulutusta ohjaavat asiakirjat sekä 15 erityisen tuen toteuttajan ja vastuuhenkilön haastattelua eteläisessä Suomessa. Useat aikuiset joutuvat vaihtamaan ammattiaan aikuisena. Aina tämä ei suju vaikeuksitta, vaan opiskelijan oppimiseen liittyvät vaikeudet ja aiemmat negatiiviset kokemukset oppimisesta saattavat haitata aikuisen oppimista. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukeminen on huomioitu ammatillista aikuiskoulutusta tarjoavassa lainsäädännössä, ja oppilaitokset ovat ruvenneet kehittämään erilaisia erityisen tuen palveluja viimeistään 2000-luvulla. Aikuiskoulutuksen tavoitteena on 1970-luvulta asti ollut koko väestön, ja erityisesti matalasti koulutettujen aikuisten kouluttaminen. Tutkimusten mukaan koulutus kuitenkin kasautuu niille, joilla on jo aiempaa ammatillista koulutusta, ja matalasti koulutetut jäävät ammatillisen aikuiskoulutuksen ulkopuolelle. Myös tässä tutkimuksessa nousee esille keskustelu opiskelijan koulutus- ja työelämäkelpoisuudesta: oppilaitokset haluavat hyviä opiskelijoita , joista on helppo kouluttaa yrityksiin hyviä työntekijöitä . Aikuisten erityisen tuen tarpeen taustalla ovat erilaiset oppimisen ja elämänhallinnan vaikeudet. Yleisimpiä ovat lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet, mutta myös tarkkaavuuden ja hahmottamisen vaikeudet sekä mielenterveyden vaikeudet mainitaan erityisen tuen tarpeen syinä. Elämänhallinnan vaikeudet liittyvät opiskelijan ihmissuhteisiin, ajanhallintaan ja poissaoloihin sekä mahdollisiin päihdeongelmiin. Erityinen tuki toteutuu oppilaitoksissa yksilöllisinä polkuina, ohjauksena ja erityisenä tukena. Opiskelijan osaaminen, mutta myös osaamisen esteet, huomioidaan yksilöllistä koulutuspolkua suunniteltaessa. Aikuisia tuetaan tarjoamalla oppimisvaikeuksien kartoitusta, tukea tehtäviin ja ajanhallinnan ongelmiin. Haastateltavat korostavat, että erityisen tuen kehittäminen osana ammatillista aikuiskoulutusta on tärkeää myös tulevaisuudessa. Näin mahdollistetaan usein ammatillisen aikuiskoulutuksen ulkopuolelle jääneiden, ilman ammatillista koulutusta olevien tai matalasti koulutettujen, aikuisten opiskelu ja elinikäinen oppiminen.
Subject: erityispedagogiikka
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Erityine.pdf 1.072Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record