Hukka, Morris ja Selma : Puhdas- ja sekarotuisten koirien nimeäminen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603031249
Title: Hukka, Morris ja Selma : Puhdas- ja sekarotuisten koirien nimeäminen
Author: Sissonen, Outi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603031249
http://hdl.handle.net/10138/160463
Thesis level: master's thesis
Discipline: Finnish Language
Suomen kieli
Finska språket
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan puhdas- ja sekarotuisten koirien kutsumanimiä ja lempinimiä. Tavoitteena on selvittää, vaikuttaako koiran rotu tai sekarotuisuus sen nimeämiseen ja käytetäänkö puhdas- ja sekarotuisilla samanlaisia nimenantoperusteita.Tutkielman aineisto on kerätty verkkokyselyillä. Aineisto sisältää tiedot 484 koirasta, joista 374 on sekarotuisia ja 110 puhdasrotuisia. Merkittävin ero nimenantoperusteissa puhdas- ja sekarotuisten välillä liittyy rekisterinimiin, jotka vaikuttavat usein puhdasrotuisten koirien kutsumanimen muodostumiseen. Kaikkein yleisin nimenantoperuste puhdasrotuisilla koirilla on nimenantajan mieltymys nimeen. Sekarotuisilla koirilla on taas hyvin yleistä ottaa käyttöön koiran aikaisempi kutsumanimi tai muodostaa uusi kutsumanimi aikaisemman nimen pohjalta. Koko aineiston pohjalta yleisimmät koirilla käytetyt nimenantoperusteet ovat koiran ominaisuudet, valmis nimi ja nimenantajan mieltymys nimeen. Henkilönnimiä on 60 prosentilla aineiston koirista. Puhdasrotuisilla koirilla henkilönnimiä on hieman enemmän (65 %) kuin sekarotuisilla (58 %). Koirille katsotaan sopivan erityisesti vanhat ja hieman harvinaisemmat henkilönnimet. Oman lähipiirin ihmisten nimiä koirille ei haluta antaa, ja niille vältellään antamasta myös samanaikaisesti lapsilla suosittuja nimiä. Henkilönnimien antamiseen koirille suhtaudutaan hyvin suopeasti. Vastaajista 85 prosenttia katsoo henkilönnimien sopivan koirille vähintäänkin joskus. Henkilönnimiä annetaan koirille paljon, koska niiden koetaan olevan persoonallisempia kuin perinteisten koirannimien. Koirista 90 prosentilla on lempinimiä. Lempinimiä on yhtä paljon puhdasrotuisilla ja sekarotuisilla, ja ne muodostetaan yleensä kutsumanimestä. Lempinimiä muodostetaan pitkälti samanlaisin keinoin kuin ihmisillä. Koirien lempinimiksi mainitaan usein myös negatiivissävytteisiä haukkumanimiä, joita pidetään ennemminkin humoristisina kuin loukkaavina. Tulokset osoittavat, että koiran rodulla tai sen sekarotuisuudella ei juuri ole merkitystä nimenvalintaan. Rotu vaikuttaa lähinnä koiran ominaisuuksien, kuten ulkonäkö, luonne tai käyttötarkoitus, kautta. Kutsumanimi voi myös viitata koirarodun alkuperämaahan. Suomen ulkopuolelta tuoduilla sekarotuisilla koirilla kutsumanimi voi myös sisältää viittauksen koiran synnyinmaahan.
Subject: nimistöntutkimus
koirannimi
kutsumanimi
henkilönnimi
lempinimi
nimenantoperuste


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sissonen_Outi_Progradu_2016.pdf 803.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record