Koulutusryhmien tuloepävarmuuden arviointia suomalaisella aineistolla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273396
Title: Koulutusryhmien tuloepävarmuuden arviointia suomalaisella aineistolla
Author: Olkinuora, Anna-Liina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273396
http://hdl.handle.net/10138/160669
Thesis level: master's thesis
Discipline: Economics
Kansantaloustiede
Nationalekonomi
Abstract: Tuloepävarmuudesta tarvitaan tietoa usein silloin, kun käytetään epätäydellisten markkinoiden makrotaloustieteellisiä malleja (Guvenen, 2007, s.687). Epätäydellisten markkinoiden malleja on käytetty ja arvioita tuloepävarmuudesta on tehty, kun on tutkittu esimerkiksi varallisuuden epätasa-arvoa (Aiyagari, 1994 sekä Benhabib, Bisin ja Zhu, 2011), varallisuusesineiden hintojen tai valinnan määräytymistä (Constantinides ja Duffie 1996 sekä Heaton ja Lucas, 1996) tai eläkeiän sitomista elinaikaan (Lassila, Määttänen ja Valkonen, 2013). Lisäksi palkkariskin määrää on arvioitu empiirisissä tutkimuksissa, kun on tutkittu esimerkiksi palkkariskiä ja ammatinvalintaa (Diaz-Serrano ja Hartog, 2006) ja palkkaepävarmuuden korvaamista (Hartog ja Vijverberg, 2007). Tässä tutkielmassa palkkaepävarmuutta mitataan palkkamallin dynaamisen osan autokorrelaatiokertoimella ja virhetermin varianssilla. Tutkielmassa ajatellaan, että tulomallin dynaaminen osatekijä kuvaa pysyvää tuloshokkia ja tuloriskistä kertovat shokin pysyvyys ja varianssi. Tuloepävarmuutta kuvaavien parametrien arvioita saadaan erikseen kolmelle koulutusryhmälle ja kaikille ryhmille yhdessä epäyhtenäisten ja rajoitettujen tulokuvaajien menetelmillä Elinkeinoelämän keskusliiton palkka-aineistosta. Tutkielmassa piirretään myös palkkamallin kiinteä osatekijä eli ikä-palkkakuvaajat koulutusryhmittäin. Pysyvyyden arvioiksi saadaan eri koulutusryhmissä luvut, jotka ovat keskimääräisiä, jos niitä vertaa amerikkalaista aineistoa käyttäneiden tutkijoiden arvioihin. Tutkielmassa saatu pysyvyyden arvio on suurempi kuin kirjallisuudessa ruotsalaisella aineistolla saatu arvio. Palkkashokkien vaihtelun arviot ovat vähäisiä, jos niitä vertaa amerikkalaisissa ja ruotsalaisissa tutkimuksissa saatuihin arvioihin. Tulosten avulla on vaikea sanoa, onko tuloepävarmuus suurempaa Suomessa kuin Ruotsissa. Tuloriski näyttää olevan isompaa Yhdysvalloissa kuin Suomessa etenkin jos huomataan erot tuloshokkien vaihtelussa amerikkalaista aineistoa käyttäneiden tutkijoiden saamien arvioiden ja tässä tutkielmassa saatavien arvioiden välillä. Koulutusryhmien välisistä eroista tuloriskin suuruudessa ei voi tehdä selkeitä johtopäätöksiä mutta huomataan että ikä-palkkakuvaajat ovat korkeammalla tasolla, kasvavat nopeammin ja kääntyvät laskuun myöhemmin korkeakoulutetuilla, jos korkeakoulutettuja vertaa perusasteen tai keskiasteen koulutuksen saaneisiin.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record