#Koulutuslupaus : Opiskelijajärjestöjen kampanjointi sosiaalisessa mediassa Suomen vuoden 2015 eduskuntavaalien yhteydessä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273388
Title: #Koulutuslupaus : Opiskelijajärjestöjen kampanjointi sosiaalisessa mediassa Suomen vuoden 2015 eduskuntavaalien yhteydessä
Author: Kekkonen, Arto
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273388
http://hdl.handle.net/10138/160674
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimus tarkastelee intressiryhmien taholta sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa poliittista kampanjointia. Työ on tapaustutkimus, jossa keskitytään Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n sekä Suomen opiskelijakuntien keskusliitto SAMOK:in vuoden 2015 eduskuntavaalien alla toteuttamaan Koulutuslupaus-kampanjaan. Kampanja puolusti maksutonta koulutusta ja opintotukea, vastusti koulutusleikkauksia sekä vaati parannuksia ammattikorkeakoulu-opiskelijoiden terveydenhuoltoon. Kampanjointia lähestytään julkisen lobbauksen muotona: toimintana, jossa julkisen keskustelun sekä sidosryhmien mobilisoinnin avulla pyritään vaikuttamaan poliittisiin prosesseihin. Työ kytkeytyy myös poliittisen osallistumisen, aihetunnisteiden ja internet-meemien tutkimukseen. Työn pääasiallinen aineisto koostuu noin 14 000 aihetunnisteella #koulutuslupaus kerätystä Twitter-viestistä. Aineistoa tarkastellaan verkostoanalyysin sekä aineiston määrällisen erittelyn avulla pyrkien selvittämään, minkälaiseksi aihetunnisteella käyty keskustelu muodostui vaalikeväänä. Työtä varten on myös haastateltu kahta kampanjan tekemiseen osallistunutta henkilöä tarkoituksena selvittää, mitä tavoitteita kampanjalla oli ja millaisilla keinoilla nämä tavoitteet pyrittiin saavuttamaan. Lisäksi työssä tehdään kevyt laadullinen analyysi eräistä kampanjan puitteissa tuotetuista visuaalisista sisällöistä. Tutkimuksessa havaitaan esimerkkitapauksella olleen julkilausuttujen tavoitteiden lisäksi päämääränä koulutuspolitiikkaa koskevan keskustelun herättäminen sekä opiskelijoiden etujärjestöjen muun vaikuttamistyön tukeminen. Kampanja pyrki herättämään keskustelua sosiaalisessa mediassa sekä keräsi eduskuntavaaliehdokkaista kuvamuotoisia koulutusaiheisia vaalilupauksia. Lisäksi kampanjassa pyrittiin jonkin verran sidosryhmien mobilisointiin. Kokonaisuudessaan opiskelijajärjestöjen ulkopuolisten toimijoiden mobilisointi vaikuttaa jääneen kuitenkin vähäiseksi. Opiskelijajärjestöillä sekä eräillä niiden aktiiveilla oli keskeinen rooli #koulutuslupaus-aihetunnisteella käydyssä Twitter-keskustelussa, ja keskustelu näyttää olleen suurelta osin näiden tahojen aikaansaamaa. Vaalien jälkeen muodostetun hallituksen ilmoittaessa mittavista koulutussektoriin kohdistuvista leikkauksista keskustelussa aktivoituivat kuitenkin opiskelijajärjestöjen sijaan oppositioon jääneet poliitikot sekä myös opiskelijaliikkeen ulkopuoliset kansalaiset. Esimerkkitapaus vaikuttaa olleen varsin perinteinen etujärjestökampanja. Tulosten valossa vaikuttaa siltä, että myös sosiaalisessa mediassa huomiota saavat kampanjat, joiden tekijöillä on runsaasti resursseja joko rahan, osaamisen tai vapaaehtoisten muodossa. Aktiiviselta kansalaisosallistumiselta pintapuolisesti vaikuttava keskustelu sosiaalisessa mediassa voi olla varsin pienen käyttäjäjoukon aikaansaamaa. Intressiryhmien voidaan tulosten perusteella päätellä olevan kiinnostuneita aihetunnisteiden, meemien ja muiden sosiaaliseen mediaan liittyvien viestinnällisten välineiden käytöstä kampanjoinnissa, mutta käyttävän niitä osin intuitiivisesti ja vailla pitkälle mietittyä strategiaa. Yksittäisen tapaustutkimuksen perusteella tehtävien yleistysten suhteen tulee kuitenkin olla varovainen.
Discipline: Media and Communication Studies
Viestintä
Medier och kommunikation


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
KekkonenViestinta.pdf 2.756Mb PDF View/Open
Kekkonen-Viestinta.pdf 2.756Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record