Lapsettoman ikääntyvän elämän tarkoituksellisuuden kokemus : näkökulmana sosiaalinen pääoma

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16079
Title: Lapsettoman ikääntyvän elämän tarkoituksellisuuden kokemus : näkökulmana sosiaalinen pääoma
Author: Raitakari, Sari
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Date: 2010-03-18
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16079
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social Policy
Sosiaalipolitiikka
Socialpolitik
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella lapsettomien ikääntyvien elämän tarkoituksellisuuden kokemusta sosiaalisen pääoman näkökulmasta. Tavoitteena on ensinnäkin selvittää, onko lapsettomien ja vanhempien välillä eroa elämän tarkoituksellisuuden kokemuksessa. Toiseksi tutkimuksessa halutaan selvittää, onko sosiaalisella pääomalla yhteyttä lapsettomien elämän tarkoituksellisuuden kokemukseen, ja miten yhteys eroaa lapsettomien ja vanhempien kohdalla. Sosiaalista pääomaa tarkastellaan kolmen osa-alueen eli sosiaalisten suhteiden, sosiaalisen osallistumisen ja luottamuksen kautta. Aineistona tutkimuksessa käytetään Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimus- ja kehittämishankkeen seurantatutkimuksen vuoden 2005 kyselyaineistoa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 2476 vuosina 1926–30, 1936–40 ja 1946–50 syntynyttä henkilöä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiriin kuuluvien 15 kunnan alueelta. Kyselytutkimuksessa on kerätty tietoa laajalti ikääntymisen, terveyden ja hyvinvoinnin eri alueilta. Analyysimenetelminä tutkimuksessa käytetään ristiintaulukointia ja logistista regressioanalyysia. Lapsettomien vastaajien ryhmässä elämän tarkoitukselliseksi kokeminen osoittautui harvinaisemmaksi kuin vanhempien ryhmässä. Lapsettomista noin kolme viidestä kokee elämänsä tarkoitukselliseksi tai erittäin tarkoitukselliseksi, vanhemmista hieman useampi eli kolme neljästä. Sosiaaliset suhteet osoittautuivat merkityksellisiksi sekä lapsettomien että vanhempien elämän tarkoituksellisuuden kokemukselle; tiheä yhteydenpito läheisiin ihmisiin oli tärkeää sekä lapsettomille että vanhemmille, ja lapsettomilla vastaajilla korostui lisäksi sisarusten tapaamisen merkitys. Säännölliset kontaktit läheisiin ovat jopa tärkeämpiä lapsettomien elämän tarkoituksellisuuden kokemukselle kuin vanhempien. Sosiaaliseen osallistumiseen liittyvistä tarkastelluista tekijöistä ainoastaan uskonnollinen osallistuminen selitti lapsettomien elämän tarkoituksellisuuden kokemusta. Vahva luottamus on elämän tarkoitukselliseksi kokemista selittävä tekijä sekä lapsettomilla että vanhemmilla. Lapsettomille luottamus näyttää olevan elämän tarkoituksellisuuden kokemuksen kannalta vielä hieman tärkeämpää kuin vanhemmille.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: ikääntyminen
lapsettomuus
elämän tarkoituksellisuus
sosiaalinen pääoma


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract-fin.pdf 4.030Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record