Tapauskohtaisuuden taju : julkisen ravitsemusymmärryksen yksilöllistyminen ja ravitsemusasiantuntijuus 2000-luvun mediateksteissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2048-9
Title: Tapauskohtaisuuden taju : julkisen ravitsemusymmärryksen yksilöllistyminen ja ravitsemusasiantuntijuus 2000-luvun mediateksteissä
Author: Huovila, Janne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-04-16
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2048-9
http://hdl.handle.net/10138/160877
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Public representations of healthy eating have been shifted to value more individualistic conceptualizations. Nevertheless, it is unclear how these conceptualizations are constructed. In this doctoral thesis, the main goal is to investigate how a more individualistic understanding of healthy eating is epistemically constructed and rhetorically made credible in media publicity. The thesis contains three case analyses. The first case involves an investigation into the debate about the low-carbohydrate diet in the Helsingin Sanomat newspaper. The second case compares the argumentation of six highly popular Finnish nutrition counselling bloggers to the argumentation of two academic experts contributing to the blog of the National Institute for Health and Welfare. The third case analysed the narrative construction of diet knowledge by academically-educated experts in blogs and the Finnish Medical Journal. The main finding was to identify the rationality - termed the sense of casuistry - that put together the epistemic and rhetorical aspects about the individualization of healthy eating. The sense of casuistry defined the basis of proper diet and eating habits valuing physiological, psychological and lifestyle differences between individuals. The sense of casuistry was constructed epistemically and, especially, rhetorically in a critical relationship to the common public health thinking which argues for population-based averages and risks. The rhetorical power of the casuistry was established through old cultural resources: clinical reasoning and common sense understanding about the differences between individuals. It was also influenced, however, by new cultural shifts, especially in media publicity, which emphasize personal experience and contextual factors in nutrition science instead of consensus statements. Individualization of healthy eating in public representations does not exemplify the clear distinction between scientific and unscientific knowledge. Because of this, individualization challenge to redefine expert communication: in contemporary media publicity, it is crucial to argue not only through the epidemiological rationality about risks and probabilities, but also in relation to casuistical reasoning, or a part of it. The methodological contribution of the study brings multidisciplinary epistemological framework together with discursive analysis regarding diet knowledge. For understanding the complex basis of diet knowledge in contemporary global and networked media publicity, it is important to combine the discursive approach on diet knowledge and nutritional understanding about the generalizability and contextualization of diet knowledge.Kansainväliset ruokatrendit leviävät ennen näkemättömällä vauhdilla nykyisessä mediaympäristössä. Ruokavaliosta ja ravitsemusasiantuntijuudesta on tullut jatkuva kiistelyn kohde perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa. Ravitsemukseen liittyvää kärjekästä keskustelua on tulkittu monin tavoin. Toiset puhuvat uusymmärtämättömyydestä, toiset ajattelun vapautumisesta. Tässä väitöstutkimuksessa esitetään, että julkisessa ravitsemusymmärryksessä on siirrytty uuteen aikakauteen. Muutoksen keskiössä ovat syömisen yksilöllistyminen ja globaaliin tietoverkkoon kiinnittyvät ruokayhteisöt. Julkisen ravitsemusymmärryksen muutoksella on kuitenkin myös syvempi tiedollinen ulottuvuus. Väestötason riskeihin ja todennäköisyyksiin perustuva kansanterveysajattelu on saanut rinnalleen tapauskohtaisuuden rationaliteetin. Mediassa korostuu yhä enemmän tässä ja nyt koettava tapauskohtainen hyvinvointi kansansairauksien ennaltaehkäisyn sijaan. Ennen ihmisiä puhuteltiin mediassa ensisijaisesti kansalaisina väestötason keskiarvoihin nojaten. Nyt mediassa on vahvoilla se, joka osaa argumentoida osana arjen yksilöllisempää kokemusmaailmaa, vedoten käytännölliseen ja subjektiiviseen ymmärrykseen. Kansanterveysrationaliteettiin nojaava tutkija on saanut mediassa rinnalleen tapauskohtaisuuden rationaliteettiin vetoavan kliinikon ja maallikon. Väitöskirjassa käsitellään edellä kuvattua julkisen ravitsemusymmärryksen muutosta media-aineistojen kautta (Helsingin Sanomat, ravitsemusblogit ja Suomen Lääkärilehti). Analyysi paljastaa, kuinka terveellisen syömisen yksilöllistymistä ei voi palauttaa tiettyyn vaikuttajaryhmään. Kyse on laajasta kulttuurinmuutoksesta. Tutkimuksen keskeinen käytännön johtopäätös on, että väestötasoon nojaavan kansanterveysajattelun ja yksilöllisyyttä korostavan tapauskohtaisen ajattelun välillä tarvitaan uudenlaista viestintää. Viestijöiltä vaaditaan laaja-alaista ymmärrystä ravitsemustiedon yleistettävyydestä sekä arkijärkisestä ajattelusta. Arkijärkinen ymmärrys terveellisestä syömisestä on tyypillisesti yksilöllisyyttä ja tapauskohtaisuutta korostavaa. Asiantuntijoiden ja mediatoimijoiden on syytä kunnioittaa tätä lähtökohtaa. Samalla tapauskertomusten luotettavuuden ja yleistettävyyden arvioinnista on tullut kriittinen tekijä luotettavalle tiedonvälitykselle. Tapauskohtaisen ymmärryksen luotettavuuden arvioinnissa on keskeistä huomioida kaksi tekijää: 1) Väestötason ja yksilötason lähestymistavat eivät ole useinkaan yhteismitallisia (toisin kuin mediajulkisuudessa usein kärjistetään) ja 2) Tapauskohtaiselle ymmärrykselle pitää pyrkiä löytämään aina tieteellisiä fysiologisia selityksiä laadukkaan kliinisen päättelyn tavoin.
Subject: ravitsemustiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tapausko.pdf 981.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record