Musiikillista lahjakkuuspotentiaalia edistävät ja jarruttavat ympäristölliset sekä yksilön sisäiset virittäjät erään muusikko-säveltäjän kokemana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603211305
Title: Musiikillista lahjakkuuspotentiaalia edistävät ja jarruttavat ympäristölliset sekä yksilön sisäiset virittäjät erään muusikko-säveltäjän kokemana
Author: Koistinen, Tiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603211305
http://hdl.handle.net/10138/160889
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The aim of this study is to investigate and describe the environmental an intrapersonal factors, which have influenced a musician-composers musical giftedness potential, as a promoter or as a blocker. The theoretic background of this study is based partly on Gagnés theory of giftedness and partly on theory literature about musical giftedness. Gagnés model is used especially from the environmental and intrapersonal factors point of view. This is a biographic case study, where the material was collected from one person's eight interviews, and from a writing task, which was given to the examinee beforehand. The material gathered from the interviews and writing task, were transcribed, categorised, and content-analysed after Gagnés DMGT –model. According to the results, the biggest promoting factors for the examinees musical giftedness potential were family, which included also grandparents, accessing the music class in elementary school, and the teacher's support there. From formal studies, the biggest promoting factors were music-institute and private guitar lessons, and the private teacher's supporting attitude. Friends and hobbies were also very important factors, especially meeting the other band members. Significant promoter happenings were relocations to Helsinki and Spain, the master of Finnish rock –competition participation, Depeche mode's appearance in Copenhagen 1990, father's death, intoxicants and sobriety. The biggest blocking factors were record label industry, conservative atmosphere in north Karelia in the eighties and use of intoxicants. The biggest promoting intrapersonal catalysts were very high self-esteem, self-efficacy, self-confidence, and also extremely high intrinsic motivation towards music-making. Sobriety was one of the biggest sea changes in interviewees life. The impacts caused by alcoholism and sobriety transfixes every area of interviews life from youth until the present day. These impacts came up in the examination of both intrapersonal and environmental factors.Tavoitteet. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää ja kuvailla niitä ympäristöllisiä sekä yksilön sisäisiä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet erään muusikko-säveltäjän musiikilliseen lahjakkuuspotentiaalin edistävästi tai jarruttavasti. Tutkimuksen teoreettinen pohja rakentui aiemmin tehtyyn tutkimukseen lahjakkuudesta ja viitekehyksenä toimi muun muassa Francois Gagnén malli lahjakkuudesta. Teoria- ja tulososiossa tukeuduttiin myös musiikilliseen lahjakkuuteen liittyvään teoriakirjallisuuteen. Menetelmät. Kyseessä on elämänkerrallinen tapaustutkimus, jonka aineisto kerättiin yhden henkilön kahdeksasta eri haastattelusta ja haastateltavalle etukäteen annetuista kirjoitustehtävistä. Haastatteluista ja kirjoitustehtävästä saatu aineisto litteroitiin, luokiteltiin ja analysoitiin Gagnén lahjakkuusmallin kategorioita mukaillen. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulosten mukaan suurimpia edistäviä tekijöitä haastateltavan musiikillisen lahjakkuuspotentiaalin kehittymisessä oli perhe, johon kuului merkittävänä osana myös isovanhemmat, sekä musiikkiluokalle pääsy alakoulussa ja musiikkiluokan opettajan kannustava suhtautuminen. Muodollisista opinnoista myös musiikkiopistossa opiskelu sekä yksityiset kitaransoittotunnit ja niiden opettaja olivat merkittäviä tekijöitä. Ystävät ja harrastukset olivat myös tärkeässä asemassa, varsinkin musiikkiyhtyeeseen liittymisen ja sen jäseniin tutustumisen osalta. Merkittävästi lahjakkuuspotentiaaliin vaikuttaneita tapahtumia olivat muun muassa muutot toiselle paikkakunnalle ja ulkomaille, rockin SM-kisojen 4.sija, Depeche Mode yhtyeen esiintyminen Kööpenhaminassa vuonna 1990, isän kuolema, sekä päihteiden käyttö ja raitistuminen. Jarruttavista tekijöistä suurimmiksi nousivat levyteollisuuden vaikutus sekä konservatiivinen ilmapiiri 80-luvun Pohjois-Karjalassa. Yksilön sisäisistä tekijöistä merkittävimmiksi virittäjiksi nousivat suuri sisäinen motivaatio muusikon ja säveltäjän työhön, sekä vankka itseluottamus. Raitistuminen oli yksi suurimpia vedenjakajia haastateltavan elämässä. Alkoholismin ja raitistumisen vaikutukset lävistivät kaikki haastateltavan elämänalueet nuoruudesta tähän päivään saakka. Näitä vaikutuksia nousi esille niin ympäristöllisten, kuin yksilön sisäisten tekijöiden tarkastelussa. Päihteiden käyttö oli myös yksi suurimmista luovuutta ja musiikillista työkykyä jarruttavista tekijöistä.
Subject: musical giftedness
environmental and intrapersonal catalysts
musiikillinen lahjakkuus
lahjakkuuspotentiaali
ympäristölliset ja yksilön sisäiset virittäjät


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record