Drag queenit naiseuden näyttämöllä : Esteettis-semioottinen analyysi Instagram-kuvista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603211295
Title: Drag queenit naiseuden näyttämöllä : Esteettis-semioottinen analyysi Instagram-kuvista
Author: Keto, Veronika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603211295
http://hdl.handle.net/10138/160901
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: Gender is usually seen as a binary system which is divided into men and women. It is defined socially and within a society, it can be seen especially in the ways we dress ourselves. We connect through clothes to the gender we feel as our own and the differences between genders are essentials in how we dress. Drag is a form of theater which was born in the gay community. It consists of forming an illusion of a gender other than one's own. Camp is essential to drag. It is a style which is formed of contradictions, exaggeration, theatricality and irony. Drag queens represent and make parody of stereotypical feminine behavior and the way women dress. The goal of the study is to investigate the way drag queens dress and how their dress is related to gender. How does femininity appear in the way drag queens dress? How do drag queens play with gender stereotypes and how it can be seen in the way they dress? The data of the study consisted of nine photographs of drag queens. I collected the photographs from the Instagram accounts of the drag queens. I analyzed the data with an aesthetic-semiotic model that was based on the aesthetic analysis model by Marilyn DeLong (1998). The model had three stages, which were 1) the observation of the pictures as wholes, 2) the separation of the wholes into visual parts and 3) the interpretation of the wholes. Drag queens based their appearance on typical feminine features which were often exaggerated. Their appearance was also contradictory and ironic. Drag queens used the stereotypical image of women in the way they dress but their characters were not based only on that. They use femininity as a tool for self-expression. Outfits that are assembled with care are based on creating an illusion in which drag queens use recognizable feminine elements.Sukupuoli on totuttu näkemään kaksijakoisena järjestelmänä – jakona miehiin ja naisiin. Se määrittyy yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti, ja näkyy tavoissa toimia, erityisesti pukeutumisessa. Pukeutumisella luodaan yhteenkuuluvuutta omaksi koettuun sukupuoleen, ja sukupuolen eroavaisuudet ovat olennainen osa pukeutumisen muodostumista. Drag on homoyhteisössä syntynyt teatterin muoto, jossa luodaan illuusio eri sukupuolesta kuin omasta. Dragiin kuuluu vahvasti käsitys campista. Camp on tyyli, johon kuuluu ristiriitaisuus, teatraalisuus, liioittelu ja ironinen huumori. Drag queenit ilmentävät ja parodioivat stereotyyppistä naismaista käytöstä ja pukeutumista. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia drag queenien pukeutumista suhteessa sukupuoleen. Tutkin, millaisena naiseus näyttäytyy drag queenien pukeutumisessa. Lisäksi tutkin, miten drag queenit pelaavat sukupuolten stereotypioilla ja miten tämä näkyy heidän pukeutumisessaan. Tutkimuksen aineisto koostui yhdeksän drag queenin valokuvasta. Keräsin valokuvat Instagram-sovelluksesta drag queenien omilta tileiltä. Analysoin aineistoa kolmivaiheisella esteettis-semioottisella mallilla, joka pohjautui Marilyn DeLongin (1998) esteettisen analyysin malliin. Analyysin vaiheet olivat kuvien havainnointi kokonaisuuksina, kokonaisuuksien erottelu visuaalisiin osiin ja kokonaisuuksien tulkinta. Drag queenien pukeutuminen muodostui helposti tunnistettavista naiseuden piirteistä, joita usein liioiteltiin. Pukeutuminen oli myös ristiriitaista ja ironista. Drag queenit toisintavat stereotyyppistä naiskuvaa pukeutumisellaan, mutta heidän hahmonsa eivät rakennu ainoastaan sen varaan. Naiseuden esittäminen toimii itseilmaisun välineenä. Huolella rakennetut kokonaisuudet, joissa drag queenit hyödyntävät vahvoja naiseuden elementtejä, perustuvat halutun laisen illuusion luomiseen.
Subject: drag queen
camp
pukeutuminen
sukupuoli
semiotiikka
estetiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
veronika_keto_pg_2016.pdf 1.673Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record