Vastuuttomuus elintarvikealalla : kuinka rikkomuksen piirteet vaikuttavat kuluttajan eettiseen päätöksentekoon?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603221330
Title: Vastuuttomuus elintarvikealalla : kuinka rikkomuksen piirteet vaikuttavat kuluttajan eettiseen päätöksentekoon?
Author: Hyvärinen, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603221330
http://hdl.handle.net/10138/160920
Thesis level: master's thesis
Discipline: Livsmedelsekonomi
Food Economics
Elintarvike-ekonomia
Abstract: Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää vastuuttomuuden vaikutusta kuluttajan päätöksentekoon. Tutkimuksen viitekehys muodostuu Restin (1986) eettisen päätöksenteon malliin. Huomion kohteena ovat rikkomuksen piirteet, ja piirteiden vaikutus kahdessa päätöksenteon vaiheessa: arvioinnissa ja käyttäytymisaikomusten muodostumisessa. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan sitä, minkälaisia vaikutuksia rikkomuksista on kuluttajan käyttäytymiseen. Tutkimuksen lähestymistapa on kvalitatiivinen ja tutkimus suoritettiin skenaariopohjaisena yksilöhaastatteluna. Haastatteluun osallistui 10 Uudellamaalla asuvaa kuluttajaa. Aineiston analyysi suoritettiin aineistolähtöisesti ja piirteiden määrittelyssä tukeuduttiin aikaisempaan tutkimukseen vastuuttomuudesta ja eettisestä päätöksenteosta, joista keskeisimmiksi muodostuivat Langen ja Washburnin (2012) vastuuttomuuden piirteet ja Jonesin (1991) moraalisen intensiteetin käsite. Kuluttajat eivät päätöksenteossa arvostele rikkomuksia identtisesti, vaan rikkomuksen piirteillä on vaikutusta arvioinnissa ja käyttäytymisaikomuksien muodostumisessa. Kuluttajan päätöksentekoon vaikuttavia rikkomuksen piirteitä ovat seurausten voimakkuus, poikkeavuus, läheisyys, yrityksen syyllisyys ja kohteena olevan osallisuuden puute tapahtumaan. Käyttäytymisaikomuksiin vaikuttavat lisäksi tilannetekijät, joita ovat vaikutusmahdollisuudet, toimintavaihtoehdot ja luottamuspääoma. Mitä voimakkaammista piirteistä rikkomus muodostuu, sitä todennäköisemmin se arvioidaan negatiivisesti ja se johtaa negatiivisiin käyttäytymisaikeisiin. Piirteiden voimakkuus lisää kuluttajan käyttäytymisaikomuksia. Ennen varsinaista vastuuttomuutta on olemassa toleranssivyöhyke, ja kuluttajat hyväksyvät sillä alueella olevat rikkomukset osaksi liike-elämän käytäntöjä. Kuluttajat eivät näyttäytyneet eettisinä kuluttajina, joilla olisi halua aktiivisesti rangaista yrityksiä vastuuttomuudesta esimerkiksi boikotoinnilla. Vastuuttomuuteen liittyneitä tuotteita halutaan kuitenkin välttää vaihtamalla ne toiseen tuotteeseen normaalin markkinatarjonnan puitteissa. Yrityksen rikkomuksesta johtuvat käyttäytymisaikeen muutokset kohdistuvat tavallisesti rikkomukseen osallisena olevaan tuotteeseen. Voimakkuuden kasvu voi levittää vaikutukset koskemaan yritystä ja sen muita tuotteita. Lisäksi rikkomuksilla voi olla vaikutusta kuluttajan arvostukseen ja lojaaliuteen yritystä kohtaan.
Subject: vastuuttomuus
rikkomukset
eettinen päätöksenteko
kuluttajat
elintarvikkeet
vastuullisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Johanna Hyvärinen_gradu.pdf 850.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record