Ympäristötaloudellinen kaupunkikoko ja ilmastonmuutoksen sopeutumiskyvyn vahvistaminen kaupungeissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603221317
Title: Ympäristötaloudellinen kaupunkikoko ja ilmastonmuutoksen sopeutumiskyvyn vahvistaminen kaupungeissa
Author: Turunen, Eeva
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603221317
http://hdl.handle.net/10138/160924
Thesis level: master's thesis
Discipline: Miljöekonomi
Environmental Economics
Ympäristöekonomia
Abstract: Tämä pro gradu -tutkielma on kokoava kirjallisuuskatsaus kaupunkitalouden ja kaupunkiekologian näkemyksistä kaupungin kokoon. Tutkielmassa tarkastellaan kaupunkikoon ja maankäytön merkitystä sopeutumistoimiin ensin kaupunkitalouden ja myöhemmin kaupunkiekologian kirjallisuuden pohjalta. Kirjallisuuskatsauksen myötä tutkielmassa esitetään yhdistetty tapa, jolla ympäristö- ja luonnonvaraekonomiassa voitaisiin lähestyä kaupunkikoon kysymystä ja samalla vahvistaa kaupungin sopeutumistoimia ilmastonmuutoksen edessä. Sään ääri-ilmiöt sekä ilmastonlämpeneminen koetaan yhä voimakkaammin kaupunkialueilla, sen vuoksi sopeutumistoimet ja niiden kaupunkikohtainen suunnittelu on tärkeää. Kaupunkien jatkuvan kasvun ja siihen liittyvien haasteiden lisäksi, kaupunkien rooli ilmastonmuutokseen sopeutumisessa sekä sen hillitsemisessä on todettu yhä suuremmaksi. Näin ollen elinvoimaisen ja tehokkaan kaupungin merkitys ei rajoitu ainoastaan paikalliselle vaan myös kansainväliselle tasolle. Ekosysteemipalvelujen rooli nousee keskiöön puhuttaessa tästä sopeutumiskyvyn vahvistamisesta. Lisäksi niiden merkitys alueen elinvoimaisuudelle sekä terveyttä edistävän ympäristön ylläpitämiselle on ratkaiseva. Näiden ominaisuuksien myötä niiden kaupunkitaloudellista merkitystä ei pidä sivuuttaa. Kaupunkitaloudessa nähdään melko yksiselitteisesti tiheämmän yhdyskuntarakenteen johtavan suurempiin agglomeraatioetuihin. Kaupunkiekologiassa yhdyskuntarakenteen ominaisuuksiin sekä maankäyttöön on suhtauduttu kahtiajakoisemmin. Toisaalta yhdyskuntarakenteen tiivistäminen nähdään välttämättömänä toimenpiteenä ekologisempien elämäntapojen mahdollistamiseksi, mutta toisaalta asutuksen tiivistäminen kaupungin viheralueiden kustannuksella on osoittanut ekosysteemipalveluiden laatua uhkaavaksi tekijäksi. Kaupunki- ja aluesuunnittelu on kehittynyt tieteenalaksi, jossa viherinfrastruktuurin käsite ja sen mahdollistama yhä poikkitieteellisempi lähestymistapa on vakiintunut niin tieteellisessä diskurssissa kuin myös EU-tason poliittisten näkemysten pohjana. Sen avulla myös ympäristöekonominen näkökulma voidaan jäsennellä kaupunkitalouden ja kaupunkiekologian kirjallisuuden pohjalle.This Master’s thesis is a literature review of how urban economics and urban ecology view an equilibrium city size and land use. The theses presents a synthesis from the two discourses together with combined approach how the topic of equilibrium city size could be approached in a manner which takes account the urban adaptation to climate change. The role of cities in climate change adaptation and mitigation is increasingly important as the world’s urbanization continues. Therefore the discourse on effective and sustainable city size carries not only local, but also global relevance. The effects of weather extremes and the warming climate are amplified in urban areas and adaptation to climate change should become increasingly central in urban planning. Urban ecology literature sees the role of ecosystem services pivotal in strengthening urban resilience to climate change. Diverse ecosystem services contribute to the human well-being and long-run sustainability of a city. Therefore, the economic significance of ecosystem services should not be underestimated. Urban economics holds unequivocally that a denser urban structure leads to greater agglomeration benefits whereas urban ecology has a more divided perspective on land use. Urban ecology sees that more dense urban structure is necessary in striving towards more ecological life style, but the research shows that this happens often at the expense of ecosystem services. The usage of the concept green infrastructure is common in scientific and EU level of political discourses, as it allows multidisciplinary approach to urban planning and land use. The thesis argues that by merging the concept of green infrastructure to urban economy literature, an environmental economic perspective to urban planning can be created.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record