Suomalaisten elintarvikkeiden markkinamahdollisuudet Latviassa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi sv
dc.contributor.author Rajakangas, Noora
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201603221323
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/160929
dc.description.abstract Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää suomalaisten elintarvikkeiden markkinamahdollisuuksia Latviassa. Tutkimuksessa yhdistettiin kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen lähestymistapa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kyselylomaketta, jossa oli monivalintakysymysten lisäksi avoimia kysymyksiä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentui tuotevalikoiman suunnittelumallin sekä portinvartijoiden ostopäätösprosessin pohjalle. Portinvartijoiden päätöksenteko uuden tuotteen valikoimaan ottamisesta perustui tuotteen, tavarantoimittajan, kilpailuympäristötekijöiden sekä myymälän rajoitteiden arvioimiseen. Lisäksi tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä esitettiin lopullisten kuluttajien vaikuttavan portinvartijoiden toimintaan. Tutkimustulokset osoittavat, että tuotteen ominaisuuksilla kuten sen ainutlaatuisuudella on merkitystä Latvian markkinoille pääsyssä. Lisäksi tavarantoimittajilla on vastaajien mukaan vaikutusta ja heidän toiminnassaan arvostetaan erityisesti toimitusvarmuutta sekä yhteistyökykyä. Lisäksi tuotteen hinnan ja laadun on oltava kohdillaan ja hyllystä on löydyttävä tilaa tuotteelle. Vastaajat pitävät suomalaisia elintarvikkeita korkealaatuisina, turvallisina ja hyvän maineen omaavina. Pelkkä suomalaisuus ei kuitenkaan riitä kilpailuetuna, vaan kokonaisuuden katsotaan ratkaisevan valikoimaan pääsyssä. Suurimmaksi esteeksi Latvian markkinoille pääsyssä osoittautui suomalaisten elintarvikkeiden hinta, sillä sitä pidettiin liian korkeana paikalliselle maksukyvylle. Lisäksi kilpailevat tuotteet, suomalaisten elintarvikkeiden maku ja latvialaisten heikko kiinnostus suomalaisia elintarvikkeita kohtaan nähtiin mahdollisina esteinä. Vastaajien mukaan suomalaisten elintarvikkeiden näkyvyys ja markkinointi on myös puutteellista, mikä voi vaikeuttaa markkinoille pääsyä. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Suomalaisten elintarvikkeiden markkinamahdollisuudet Latviassa fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Livsmedelsekonomi sv
dc.subject.discipline Food Economics en
dc.subject.discipline Elintarvike-ekonomia fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201603221323

Files in this item

Files Size Format View
Gradu_Noora_Rajakangas.pdf 1.454Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record