3HO IN THE LIGHT OF EXPERIENCE : A Study of Experiences in the Healthy, Happy and Holy Organization (3HO)

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1973-5
Julkaisun nimi: 3HO IN THE LIGHT OF EXPERIENCE : A Study of Experiences in the Healthy, Happy and Holy Organization (3HO)
Tekijä: Lafontaine, Juan Francisco
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, maailman kulttuurien laitos
Opinnäytteen taso: Väitöskirja (monografia)
Tiivistelmä: ABSTRACT The Healthy, Happy and Holy Organization (3HO) was founded in 1969 by the Indian Sikh and Yogi Harbhajan Singh Puri (1929-2004), AKA Yogi Bhajan , to spread his teachings and build a spiritual community. Since its foundation in Los Angeles, 3HO has reached many countries worldwide. Several ethnographical researchers have studied 3HO and most of these studies recognized 3HO as a part of the Sikh religion. Others have paid attention to 3HO as a New Religious Movement with New Age overtones. Some of these studies have focused on Yogi Bhajan s Kundalini Yoga and a small percentage have addressed all three constituent elements of the organization (Kundalini yoga, Sikhism, and New Age/Aquarian Age), but none have studied 3HO s experiential dimension. Thus, this study primarily concerned itself with the key experiential dimension of the organization, with the aim of identifying and describing the role that experience plays in 3HO s three-folded construction, and how a group of members of the movement deemed their experiences. The first data used for this study was the official manuals and books that have been published by the organization. This was complemented by the main data, which was gathered in interviews in a field research context with eleven 3HO members who were participating in the European Yoga Festival in France. All the material was approached through the perspective of Attributional Theory, which looks at how the notions of experience or experiences have been presented through a deeming making process. According to this approach, the findings achieved showed that experience plays a primary role in encompassing the three-folded parts of the movement. Also, 3HO gives their people the prescriptive aim to have an experience rather than believe or merely study the teachings of the founder. Thirdly, the study indicates that the attributions to the experiential dimension were based on the idea of its efficacy in order to experientially achieve a progress deemed spiritual . Similarly, the study was able to distinguish that a key encompassing notion attributed to the experiential perspective was that experience works. Ultimately, this dimension was more important than beliefs or theoretical discussions in opening the potential members to affiliate or assume an external as well as an internal involvement with the 3HO way of life.TIIVISTELMÄ Healthy, Happy and Holy (3HO) järjestön perusti vuonna 1969 intialainen sikhi ja joogi Harbhajan Singh Puri (1929-2004), joka tunnetaan myös nimellä Yogi Bhajan. Järjestön tarkoituksena oli hänen opetustensa levittäminen ja henkisen yhteisön perustaminen. Los Angelesissa perustettu 3HO on sittemmin levinnyt useisiin maihin ympäri maailman. Monet etnografiset tutkijat ovat tutkineet 3HO:ta ja valtaosassa näitä tutkimuksia järjestö nähdään osana sikhi-uskontoa. Jotkut tutkijat ovat puolestaan pitäneet 3HO:ta New Age -tyyppisenä uutena uskonnollisena liikkeenä. Osa näistä tutkimuksista on keskittynyt Yogi Bhajanin kundaliinijoogaan ja pieni osa on huomioinut kaikki kolme järjestön peruspilaria (kundaliinijooga, sikhismi, New Age tai nk. Vesimiehen aika), mutta 3HO:n kokemuksellista ulottuvuutta ei ole aiemmin tutkittu. Tämä tutkimus keskittyi siis järjestölle keskeiseen kokemukselliseen puoleen, ja sen tarkoitus oli tunnistaa ja kuvata yhtäältä kokemuksen roolia 3HO:n kolmiosaisessa rakenteessa, ja toisaalta sitä, minkälaisina ryhmä liikkeen jäseniä piti kokemuksiaan. Tutkimusaineisto koostui järjestön julkaisemista virallisista oppaista ja kirjoista. Tätä täydensi varsinainen pääaineisto, yhdentoista 3HO:n jäsenen haastattelut, jotka toteutettiin kenttätyössä European Yoga Festival -tapahtumassa Ranskassa. Aineistoa lähestyttiin attribuutioteorian näkökulmasta, joka tutkii kokemuksen tai kokemusten käsitteiden esittämistä prosessissa, jossa ihmiset liittävät merkityksiä kokemuksiin. Tämän lähestymistavan valossa tutkimus näytti toteen, että kokemuksella on liikkeessä perustavanlaatuinen rooli, joka kattaa kaikki kolme liikkeen peruspilaria. 3HO myös ohjaa ihmisiä tavoittelemaan nimenomaan kokemusta uskomisen tai pelkän opetusten seuraamisen sijasta. Lisäksi tutkimus osoitti, että kokemukselliseen ulottuvuuteen liitetyt attribuutit perustuivat ajatukseen kokemuksen tehokkuudesta nk. henkisen kehityksen saavuttamisessa. Tutkimus onnistui myös havainnollistamaan, että keskeisin kokemukselliseen ulottuvuuteen liitetty attribuutti oli että kokemus toimii. Viime kädessä kokemus oli potentiaalisille jäsenille uskomuksia tai teoreettisia diskursseja tärkeämpi syy liittyä mukaan järjestöön tai sitoutua sekä ulkoisesti että henkilökohtaisella tasolla 3HO:n elämäntapaan.
URI: URN:ISBN:978-951-51-1973-5
http://hdl.handle.net/10138/161022
Päiväys: 2016-04-12
Avainsanat: religious Studies
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
3hointhe.pdf 3.058MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot