Cleantech julkisissa hankinnoissa - Cleantech Hankintamappi -hankkeen loppuraportti

Show simple item record

dc.contributor.author Alhola, Katriina
dc.contributor.author Saramäki, Kaarina
dc.contributor.author Manninen, Kaisa
dc.contributor.author Lehtoranta, Suvi
dc.contributor.author Pursimo, Juho
dc.contributor.author Judl, Jachym
dc.contributor.author Linjama, Jarmo
dc.contributor.author Pietiläinen, Olli-Pekka
dc.contributor.author Huuhtanen, Juhani
dc.contributor.author Tainio, Pasi
dc.date.accessioned 2016-04-04T11:41:49Z
dc.date.available 2016-04-04T11:41:49Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-952-11-4559-9
dc.identifier.issn 1796-1726
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/161081
dc.description.abstract Julkisilla hankinnoilla voidaan edistää ympäristön ja talouden kestävyystavoitteiden saavuttamista. Cleantech hankinnat tarkoittavat sellaisia teknologisia ratkaisuja, jotka merkittävästi vähentävät hankinnan elinkaarenaikaisia ympäristövaikutuksia, edistävät uusiutuvan energian käyttöä ja materiaalitehokkuutta sekä hyödyntävät digitaalista tiedonhallintaa. Parhaimmillaan cleantech hankinta vastaa hankkijan tarpeisiin tarjoamalla laadukkaan, kustannustehokkaan ja ympäristönäkökulmasta selvästi paremman ratkaisun. Laajimmillaan kyse on innovatiivisten ratkaisujen ja uusien toimintatapojen synnyttämisestä, joilla on välillisesti myös myönteisiä alueellisia ja elinkeinopoliittisia vaikutuksia. Tässä raportissa tarkastellaan, mitä cleantech tarkoittaa julkisen hankkijan näkökulmasta ja mitä cleantech hankinnat ovat eri sektoreilla. Tutkimuksen mukaan julkiset investoinnit suuntautuvat lähitulevaisuudessa pääosin rakentamiseen ja peruskorjaukseen, vesihuollon ja teiden infrastruktuuriin, sekä energiantuotantoon ja jakeluun, joissa kaikissa avautuvat suuret mahdollisuudet cleantech hankinnoille. Myös palveluhankinnoissa cleantechilla on monia mahdollisuuksia. Onnistuneen cleantech hankinnan avaintekijöitä ovat avoin ja laaja markkinavuoropuhelu, verkostojen hyödyntäminen, huolellinen ja riittävän pitkä valmisteluaika, joustava rahoitusratkaisu sekä johdon strateginen tuki. Lisäksi tarvitaan ahkera ja määrätietoinen hankkija. Cleantech ratkaisujen edistäminen hankinnoissa voi käytännössä vaatia hankintakulttuurin muutosta, jotta näkökulma tulee osaksi kaikkien hankintojen suunnittelua. Tutkimushankkeen aikana vahvistui käsitys, että hankkijoiden tarve uusiin ideoihin, niiden käytännön toteuttamiskeinoihin ja muiden kokemuksiin cleantech hankinnoista on suuri. Hankkeessa käytiin läpi onnistuneita esimerkkejä toteutuneista cleantech hankinnoista, haastateltiin suomalaisia hankkijoita sekä edistettiin hankintoja käytännössä. Esimerkit ja haastattelut koottiin tämän raportin lisäksi avoimeen nettiportaaliin: Cleantech Hankintamappi (www.ymparisto.fi/hankintamappi) johon hankkijat voivat myös itse lisätä tekemiään hankintoja. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristökeskuksen raportteja 10/2016 fi
dc.title Cleantech julkisissa hankinnoissa - Cleantech Hankintamappi -hankkeen loppuraportti fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi
dc.subject.ysa julkiset hankinnat
dc.subject.ysa investoinnit
dc.subject.ysa cleantech
dc.subject.ysa säästävä teknologia
dc.subject.ysa ympäristöteknologia
dc.subject.ysa energiatehokkuus
dc.subject.ysa ekotehokkuus
dc.subject.ysa kustannustehokkuus
dc.subject.ysa rahoitus

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_10_2016.pdf 8.890Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record