Valistajista ammattimiehiksi : Toimittajien ammattilaistumisen pitkä tie 1771-1921

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1983-4
Title: Valistajista ammattimiehiksi : Toimittajien ammattilaistumisen pitkä tie 1771-1921
Author: Munck, Pirjo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-04-22
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1983-4
http://hdl.handle.net/10138/161128
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: From Enlighteners to Professionals. Finnish Journalists Long Road from 1771 to 1921 The From Enlighteners to Professionals research presents a new interpretation of the professionalization process of the Finnish journalists from the 19th century to the beginning of the 20th century. According to the research, the journalist occupation was professionalised much earlier than has been presented in previous studies. This interpretation of Finnish journalists professionalization is based on exploring professional co-operation, the structural changes of the profession and the development of journalistic culture. The evaluation is made in the economic, political and social contexts. The important part of the research is a socio-economic examination of Finnish journalism between 1771 and 1921. The development of newspaper work into a profession began in Finland in the second half of the 19th century. The professionalization process followed in the footsteps of Nordic colleagues, especially Swedish journalists. The research focuses on the changes in the social position of journalists and the different defensive strategies the profession used to improve its position. The most effective strategy to improve the occupation s social status was the foundation of professional organisations. The Finnish journalists organized six national congresses between 1876-1900 and founded their first professional organisation, the Finnish Association of Journalists. Between 1905 and 1920, professional co-operation developed into political journalist associations and in 1921 the journalists established a national trade association, the Union of Journalists in Finland. Participating in journalists international co-operation was also an important part of the Finnish journalists professionalization process. The number of Finnish journalists increased rapidly from the second half of the 19th century. There were over 2,000 people who worked at Finnish newspapers as journalists or contributors between 1771 and 1921. The increase in the number of professional journalists escalated the professionalization and affected the organisation of professional co-operation. The relationship between journalists and political parties was very close in Finland at the beginning of the 20th century. This connection was highly accepted and political commitment was not considered an obstacle to execute the public duty of journalists. Keywords: journalists, journalistic profession, professionalization, journalist organisation, journalism, Finnish Association of Journalists, Union of Journalists in Finland, International Union of Press Associations.Valistajista ammattimiehiksi ‐tutkimus käsittelee toimittajien ammatillista kehitystä Suomessa vuosina 1771 1921. Tutkimuksessa esitetään uusi tulkinta suomalaisten toimittajien professionaalisen kehityksen alkuvaiheista. Sen mukaan ammattikunta professionalisoitui jo huomattavasti aikaisemmin, kuin aiemmissa tutkimuksissa on esitetty. Tulkinta pohjaa ammattikunnan yhteistoiminnan, rakenteellisten muutosten ja journalistisen kehityksen arviointiin. Tarkastelu tapahtuu taloudellisessa, poliittisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa. Tutkimuksen keskiössä ovat ammattikunnan yhteiskunnallisessa asemassa ja rakenteessa tapahtuneet muutokset ja erilaiset puolustusstrategiat, joita ammattikunta käytti asemansa parantamiseen. Toimittajien ammatillisen yhteistoiminnan varhaisista vaiheista ei ole aiemmin julkaistu yhtenäistä tutkimusta, eikä ammatillisen yhteistoiminnan merkitystä professionaaliselle kehitykselle ole myöskään tarkemmin arvioitu. Tutkimukseen sisältyy toimittajakunnan sosioekonominen tarkastelu, joka luo vankan pohjan ammatin professionaalisen kehityksen arviointiin. Yhtä laajaa tilastollista selvitystä toimittajien koulutuksesta, urakehityksestä ja sosiaalisesta ja poliittisesta taustasta vuosilta 1771 1921 ei ole julkaistu aikaisemmin Suomessa. Varsinaiseksi ammatiksi lehtityö kehittyi Suomessa 1800‐luvun toisella puoliskolla. Journalismin kehitys seurasi Suomessa pohjoismaisia, ennen muuta ruotsalaisia esikuvia. Toimittajien ja puolueiden suhde oli 1900‐luvun alussa hyvin tiivis, ja monet toimittajat olivat lehtityön ohessa myös puolueiden työntekijöitä. Suhde oli luonnollinen ja hyväksytty, eikä sitoutumisen katsottu haittaavan toimittajille asetetun julkisen palvelun tehtävän toteuttamista. Toimittajien ammatillinen yhteistoiminta kehittyi kolmen toisiinsa liittyneen vaiheen kautta. Ensimmäisen vaiheen muodostivat vuosina 1876 1900 pidetyt yleiset lehtimieskokoukset ja Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen perustaminen, toisen vaiheen vuosina 1905 1907 perustetut poliittiset lehtimiesyhdistykset ja kolmannen vaiheen valtakunnallisen ammattiliiton perustaminen vuonna 1921. Osallistuminen kansainväliseen yhteistoimintaan oli tärkeä osa suomalaisten toimittajien professionalisoitumisprosessia. Avainsanat: lehtimiehet, toimittajakunta, ammattilaistuminen, toimittajaprofessio, sanomalehdet, kansallinen liike, lehtimiesyhdistys, journalismi, journalistit, Suomen Sanomalehtimiesyhdistys, Suomen Sanomalehtimiesten Liitto, International Union of Press Associations.
Subject: Suomen ja Pohjoismaiden historia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
VALISTAJ.pdf 4.261Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record