How Jesus Changes Lives : Christian Rehabilitation in the Russian Baptist Ministry

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2038-0
Title: How Jesus Changes Lives : Christian Rehabilitation in the Russian Baptist Ministry
Author: Mikeshin, Igor
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies, Social and Cultural Anthropology
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-05-14
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2038-0
http://hdl.handle.net/10138/161199
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This thesis is the study of a rehabilitation ministry for the addicted people called Good Samaritan, run by the Russian Baptist Church. The study scrutinizes a two-dimensional process of Christian Rehabilitation. This process consists of two aspects: bodily detoxication through prolonged isolation, and radical moral transformation through conversion to Christianity. This twofold process corresponds to the twofold nature of substance use dependence: biochemical and psychological. The narrative of conversion is constructed upon the literalist reading of the particular translation of Scripture Russian Synodal Bible impacted by the 16th (Martin Luther) and 17th century (Jacobus Arminius and the Remonstrants) Protestant dogmatics and Russian historical and sociocultural context. The narrative of rehabilitation is also impacted by the street, junkie, and prison experience of the rehabilitants and their elders, who hold the authority to interpret Scripture. My research contributes to the study of Russian Evangelical Christianity and substance use dependence, both of which are unique and substantially influenced by contemporary Russian historical, sociocultural, political, economic, and linguistic context. At the same time, both Russian Evangelicalism and substance abuse share global features of Evangelical Christianity and drug epidemics. My analysis is based on the ethnographic fieldwork conducted from January 2014 to January 2015 in St. Petersburg and Leningradskaia oblast', Russia. The participant observation included prolonged stays in three rehab facilities, guest and missionary visits, church services, seminars, festivities, and extensive study of Protestant Christianity and substance abuse.Tutkielma käsittelee päihde- ja huumeriippuvaisille suunnattua kuntoutusohjelmaa nimeltään Laupias Samarialainen, jota ylläpitää Venäjän Baptistikirkko. Tutkielmassa tarkastellaan kristillisen kuntoutuksen kaksiulotteista prosessia, joka kattaa kehollisen puhdistuksen pitkäkestoisen eristyksen kautta ja radikaalin moraalisen transformaation kristinuskoon kääntymyksen seurauksena. Tämä kaksiulotteisuus vastaa huume- ja päihderiippuvaisuuden kahta puolta: biokemiallista ja psykologista riippuvuutta. Kääntymyksen narratiivi rakennetaan tietylle Raamattu käännökselle, jota tulkitaan kirjaimellisesti. Kyseessä on Raamatun niin kutsuttu synodaalikäännös, johon ovat vaikuttaneet 1500-luvun (Martti Luther) ja 1600-luvun (Jacobus Arminius ja remonstrantit ) protestanttinen dogmatiikka sekä Venäjän historiallinen ja sosiokulttuurinen konteksti. Kuntoutuksen narratiivi ottaa vaikutteita myös kuntoutettavien ja heidän ohjaajiensa joilla on auktoriteetti tulkita Raamattua kokemuksista kadulta, huumepiireistä, sekä vankilasta. Tutkielmani edistää venäläisen evankelisen kristillisyyden ja päihde- ja huumeriippuvuuden tutkimusta, jotka molemmat ovat saaneet huomattavia vaikutteita Venäjän historiallisesta, sosiokulttuurisesta, poliittisesta, taloudellisesta ja kielellisestä kontekstista, mikä tekee niistä uniikkeja. Samaan aikaan venäläinen evankelikalismi ja huumaavien aineiden väärinkäyttö ilmentävät evankelisen kristinuskon ja huume-epidemian globaaleja piirteitä. Analyysini pohjautuu Venäjällä Pietarissa ja Leningradin alueella tehtyyn etnografiseen kenttätyöhön, joka ajoittui tammikuusta 2014 tammikuuhun 2015. Osallistuvaan havainnointiin kuului pitkäaikaisia asumisjaksoja kolmessa kuntoutuskeskuksessa sekä osallistuminen lähetyssaarnaaja- ja muihin vierailuihin, jumalanpalveluksiin, seminaareihin ja juhlallisuuksiin. Lisäksi tutkielman taustalla on laajamittainen tutustuminen protestanttiseen kristillisyyteen ja huumeriippuvaisuuteen.
Subject: social and cultural anthropology
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
HOWJESUS.pdf 2.118Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record