Lahopuun merkitys kasvualustana eteläboreaalisen vanhan luonnontilaisen kuusimetsän uudistumisessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/161219

Citation

Alaspää , K , Muukkonen , P & Mäkipää , R 2015 , ' Lahopuun merkitys kasvualustana eteläboreaalisen vanhan luonnontilaisen kuusimetsän uudistumisessa ' , Metsätieteen aikakauskirja , Vuosikerta. 2015 , Nro 4 , Sivut 237-245 . https://doi.org/10.14214/ma.6585

Title: Lahopuun merkitys kasvualustana eteläboreaalisen vanhan luonnontilaisen kuusimetsän uudistumisessa
Author: Alaspää, Katariina; Muukkonen, Petteri; Mäkipää, Raisa
Contributor organization: Geotieteiden ja maantieteen osasto
Date: 2015
Language: fin
Number of pages: 9
Belongs to series: Metsätieteen aikakauskirja
ISSN: 1455-2515
DOI: https://doi.org/10.14214/ma.6585
URI: http://hdl.handle.net/10138/161219
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lahopuun merkitystä kuusivaltaisen luonnonmetsän uudistumisessa. Tutkimme tätä mittaamalla kuusentaimien määrää ja kasvua lahopuulla ja muilla metsän kasvualustoilla. Muut kasvualustaluokat olivat sammal sekä karike/muu. Lisäksi analysoimme lahopuun vedenpidätysominaisuuksia ja hiili-typpisuhdetta (C/N), jotka kuvaavat eri lahovaiheessa olevan lahopuun laatua kasvualustana. Osoitimme, että vanhassa kuusivaltaisessa metsässä lahopuulla kasvaa lähes kolmannes taimista vaikka lahopuukasvualustan osuus pinta-alasta on vain 2%. Lahopuulla on siis tärkeä merkitys luonnonmetsän uudistumisessa. Erityisen runsaasti taimia kasvoi lahoasteen 4 maapuilla (lahoasteluokittelu 1–5, jossa 5 on pisimmälle lahonnut). Pitkälle lahonneet maapuut ovat siis taimille hyviä itämisalustoja ja taimien pituuskasvu pitkälle lahonneella puulla ei poikennut muilla kasvualustoilla havaitusta. Muiden lahoasteiden maapuilla taimien keskipituus ja pituuden keskimääräinen vuosikasvu olivat puolestaan pienempää kuin ympäröivällä metsänpohjalla kasvavilla taimilla. Lahopuu on hyvin typpiköyhä kasvualusta, mutta sillä on hyvät vedenpidätysominaisuudet. Lahoamisen edetessä sekä vedenpidätyskyky että typpipitoisuus kasvavat.
Subject: 1172 Ympäristötiede
4112 Metsätiede
Peer reviewed: Yes
Rights: cc_by_sa
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
237_246.pdf 848.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record