Accelerated aging after hematopoietic stem cell transplantation in childhood : Early menopause, premature cardiovascular aging and frailty

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2066-3
Title: Accelerated aging after hematopoietic stem cell transplantation in childhood : Early menopause, premature cardiovascular aging and frailty
Author: Vatanen, Anu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Division of Hematology and Oncology and Stem Cell Transplantation, Children's Hospital, Helsinki University Hospital
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-06-10
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2066-3
http://hdl.handle.net/10138/161307
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Long-term ovarian function was retrospectively evaluated after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) in childhood and adolescence. Cardiovascular risk factors, arterial morphology and stiffness, left ventricular (LV) mass and function, physical fitness and frailty were investigated in adult and adolescent survivors of high-risk neuroblastoma (HR NBL) after autologous HSCT in childhood. The first study population included a cohort of 92 female long-term survivors who were less than 20 years of age when treated at the Children s Hospital, Helsinki University Hospital, or Karolinska University Hospital, Huddinge, between 1978 and 2000. The follow-up data included signs of spontaneous puberty, age at menarche, the use of hormone replacement therapy, pregnancies, and information about pubertal or postpubertal serum FSH levels. The second study population included the Finnish national cohort of 19 long-term HR NBL survivors treated between 1980 and 2000, and 20 age- and sex-matched controls. Clinical examinations included 24h ambulatory blood pressure (BP), very-high-resolution vascular ultrasound, 3D echocardiography and Tissue Doppler Imaging ultrasounds, body composition, physical performance tests and interview. Older age at HSCT and total body irradiation and busulfan-based conditionings were risk factors for early ovarian aging. Leukemia survivors with previous cranial radiotherapy or transplanted after disease relapse were at high risk of premature ovarian failure. The HR NBL survivors showed increased carotid intima-media thickness, plaque formation and stiffness, increased radial artery intima thickness, and increased cardiovascular risk profile when compared to the controls. They had increased LV mass, decreased systolic and diastolic LV function when compared to the controls. Poor LV function associated with cardiac biomarkers, poor physical performance and increased BP. The survivors showed shorter telomere length and increased frequency of frailty phenotype when compared to the controls. The frailty phenotype associated with cardiovascular health and chronic inflammation. In conclusion, our study shows that the adult survivors after HSCT in young age are at risk of early reproductive and vascular aging and frailty. The survivors of pediatric HSCT require regular follow-up in adulthood and interventions for declining ovarian function, cardiovascular risk factors, high BP, subclinical signs of atherosclerosis and decreased cardiac function. Since lifestyle choices can influence cardiovascular health and frailty status, a healthy non-smoking lifestyle and physical activity should be advocated among all survivors who have received HSCT in childhood.Altistuminen lapsena DNA:ta vaurioittavalle säde- tai solunsalpaajahoidolle altistaa ennenaikaiselle vanhenemiselle. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, todetaanko lapsena kantasolusiirtohoidon saaneilla ikäverrokkeja useammin raihnaisuutta tai suonten tai sukurauhasten vanhenemista. Pyrimme lisäksi arvioimaan raihnaisuuden yhteyttä sydän- ja verisuoniterveyteen, tulehdukseen ja telomeerien pituuteen. Ensimmäinen tutkimuskohortti käsitti 92 parantunutta naispotilasta, jotka olivat alle 20-vuotiaita saadessaan kantasolusiirron Lastenklinikalla Helsingin yliopistollisessa sairaalassa tai Karoliinisessa yliopistosairaalassa Tukholmassa vuosina 1978-2000. Toinen potilasryhmä oli vuosina 1980-2000 Suomessa hoidettu kansallinen kohortti, joka koostui 19:stä korkean riskin neuroblastoomasta parantuneesta potilaasta. Korkeampi ikä kantasolusiirron hetkellä ja koko kehon sädetys tai busulfan-pohjainen esihoito ennustivat munasarjatoiminnan ennenaikaista loppumista ja munasarjojen vanhenemista. Leukemiasta parantuneilla pään sädehoito ennen kantasolusiirtoa tai kantasolusiirto taudin uusimisen jälkeen lisäsivät riskiä munasarjojen toiminnan hiipumiseen. Korkean riskin neuroblastoomapotilaiden valtimoissa todettiin useammin plakkeja, verisuonen sisäkerroksen paksuuntumista, valtimoiden joustavuuden alentumista sekä enemmän sydän- ja verisuoniriskitekijöitä kuin ikävakioiduilla verrokeilla. Potilailla sydämen vasemman kammion massa oli lisääntynyt, systolinen ja diastolinen toiminta huonontunut, merkkiaineet veressä olivat koholla ja fyysinen suorituskyky oli alentunut verrokkeihin verrattuna. Lisäksi todettiin yhteys kohonneen verenpaineen ja lisääntyneen vasemman kammion massan välillä. Potilailla oli lyhyemmät telomeerit kuin verrokeilla, minkä lisäksi heillä todettiin useammin raihnaisuuteen liittyviä löydöksiä, kuten vähentynyttä lihasmassaa, hitautta, heikkoutta ja vähäistä fyysistä aktiivisuutta. Raihnaisuus liittyi huonoon sydän- ja verisuoniterveyteen sekä krooniseen tulehdukseen. Johtopäätöksenä todetaan, että lapsuuden kantasolusiirtohoitoon liittyy riski verisuonten ja sukurauhasten ennenaikaiseen vanhenemiseen ja raihnaisuuteen. Lapsena kantasolusiirtohoidon saaneita tulee seurata säännöllisesti aikuisiässä mahdollisesti heikkenevän sydän- ja munasarjatoiminnan, kohonneen verenpaineen ja kehittyvän ateroskleroosin vuoksi. Koska elämäntapavalinnoilla voidaan vaikuttaa sydän- ja verisuoniterveyteen ja raihnaisuuteen, tulee kaikkia lapsuudessa kantasolusiirron saaneita aktiivisesti ohjata terveellisiin elämäntapoihin, tupakoinnin välttämiseen ja kuntoiluun.
Subject: lääketiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ACCELERA.pdf 4.107Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record