Crayfish disease diagnostics - towards a Nordic standard

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16158
Title: Crayfish disease diagnostics - towards a Nordic standard
Other contributor: Viljamaa-Dirks, Satu
Publisher: Evira
Date: 2008-03
Language: en
Belongs to series: 2
ISBN: 978-952-225-005-6 (pdf)
ISSN: 1797-299X
URI: http://hdl.handle.net/10138/16158
Abstract: Rapu on ollut jo kauan osa pohjoismaista kulttuuriperinnettä. Yli sata vuotta sitten Manner-Euroopasta levinnyt tuhoisa raputauti, rapurutto, hävitti kuitenkin suuren osan tuottavista jokirapukannoista. Monet rapuruton esiintymiseen ja diagnostiikkaan liittyvät kysymykset ovat vielä ratkaisematta vuosikymmeniä kestäneestä tutkimustyöstä huolimatta. Raputautien diagnoosimenetelmiä ja käynnissä olevia tutkimushankkeita käsiteltiin Kuopiossa järjestetyssä tapaamisessa, johon kutsuttiin edustajat pohjoismaisista raputauteja tutkivista laboratorioista. Kokous järjestettiin Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran Kuopion yksikössä. Tutkijoita Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Virosta ja Latviasta oli paikalla, samoin kuin OIE- rapuruton referenssilaboratorion asiantuntija Englannista. Tapaamisen ensimmäisenä päivänä käsiteltiin eri maiden rapukantoja, raputautitilannetta ja tautien tunnistusmenetelmiä. Toisena päivänä keskusteltiin tarkemmin eri diagnoosimenetelmistä sekä raputauteihin kohdistuvasta tutkimuksesta. Tapaaminen järjestettiin Pohjoismaiden Ministerineuvoston tuella.Kräftan har sedan länge varit en del av den nordiska kulturtraditionen. Kräftpesten, som spred sig från Central-Europa för drygt hundra år sedan, förstörde dock en stor del av de produktiva flodkräft-stammarna. Trots intensiv forskning är flere frågor angående förekomst och diagnostik av kräftpest fortfarande olösta. För att evaluera pågående forskning och diagnostiska metoder i olika länder, ordnades ett möte i Kuopio mellan de olika nordiska länderna som undersöker kräftsjukdomar. Mötet ordnades i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras enhet i Kuopio. Forskare från Finland, Sverige, Norge, Estland och Lettland var närvarande på mötet tillsammans med en representant för OIE-referenslaboratoriet för kräftpest i England. Under mötets första dag behandlades frågor angående de olika ländernas kräftstammar, kräftsjukdomssituationer och diagnostiska metoder. Den andra dagen behandlades de diagnostiska metoderna i detalj, samt pågående forskning i kräftsjukdomar. Mötet ordnades med finansiellt understöd av Nordiska Ministerrådet.Crayfish utilization is a long-standing Scandinavian tradition, which unfortunately has suffered a major drawback with the introduction of crayfish plague disease about a hundred years ago. In spite of intensive research many problems in management and diagnosis of this disease are not yet solved. To evaluate ongoing research and diagnostic methodology in different countries, representatives of diagnostic laboratories involved in crayfish disease diagnostics were invited to a workshop in Kuopio to discuss the problems with crayfish diseases. The workshop was held at the Kuopio unit of the Finnish Food Safety Authority Evira. Participants from Finland, Sweden, Norway, Estonia and Latvia were present, as well as the OIE expert from the reference laboratory for crayfish plague. In the programme of the first day the state of crayfish stocks, crayfish diseases and diagnostic methods used in each country were presented and discussed. During the second day diagnostic methods were discussed in detail, as well as research projects concerning crayfish diseases. The workshop has been made possible by way of a grant from the Nordic Council of Ministers.
Subject: crayfish
crayfish disease
crayfish plague
diagnostics
Subject (ysa): rapu
rapurutto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Crayfish.pdf 1.636Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record