Kohti ruokaosaamista : näkökulmia suomalaiseen ravitsemuskeskusteluun ja koulun ravitsemuskasvatukseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201410
Title: Kohti ruokaosaamista : näkökulmia suomalaiseen ravitsemuskeskusteluun ja koulun ravitsemuskasvatukseen
Author: Rantamoijanen, Antti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201410
http://hdl.handle.net/10138/161609
Thesis level: master's thesis
Abstract: The release of Finnish nutrition recommendations in 2014 has caused a lot of debate both in public discourse and in various medias. The debate around food and nutrition reflects into people's attitudes and is therefore relevant issue to be discussed in the field of home economics science. The purpose of nutrition education in schools is, among other things, to share knowledge from different view-points of nutrition. How adolescents experience the discourse of nutrition and the status of home economics in nutritional education are vital topics in the field of home economics. The purpose of this thesis is to examine upper secondary school students' and nutrition experts' viewpoints on the Finnish nutrition discourse. The empirical analysis of the study is based on two sets of data: 37 essays of nutrition written by students and five theme interviews conducted with nutrition experts. The purpose of the essays and the interviews was to map out the responders' experiences of and viewpoints on the Finnish discourse regarding nutritional knowledge. I also wanted to examine the experts' images over the status of home economics education in nutrition education. The data were analyzed by qualitative research content analysis. The results show that both students and nutrition experts comprehend the nutrition discourse as a highly tensed phenomenon, where both experimental and scientific based knowledge argue. This perception endorses previous research results. The students acknowledge science as the basis of nutrition knowledge but still consider that experimental expertise is needed to adapt nutrition knowledge into action. The nutrition experts call for more critical thinking into nutrition education. Culture related to food education in schools should also be more coherent. The experts consider that the teaching of home economics has a small but still visible status on contributing the healthy diet of adolescents.Vuonna 2014 julkaistut kotimaiset ravitsemussuositukset ovat saaneet runsaasti huomiota sekä julkisessa keskustelussa että eri medioissa. Suosituksista käydyn ravitsemuskeskustelun heijastumisesta ihmisten käsityksiin ja mielikuviin on käyty keskustelua myös kotitaloustieteen piirissä. Kouluissa toteutettavalla ravitsemuskasvatuksella pyritään muun muassa jakamaan tietoa erilaisista ravitsemuskäsityksistä. Ravitsemuskeskustelussa kotitaloustieteen kannalta tärkeitä teemoja ovat nuorten kokemukset käydystä ravitsemuskeskustelusta, sekä kotitalousopetuksen asema ravitsemuskasvatuksessa. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää lukiolaisten ja ravitsemusalan asiantuntijoiden käsityksiä kotimaisesta ravitsemuskeskustelusta. Tutkimusaineisto koostuu 37 abiturientin ravitsemusaiheisesta kirjoitelmasta, sekä viidestä asiantuntijahaastattelusta. Kirjoitelmilla ja haastatteluilla halusin kartoittaa nuorten ja asiantuntijoiden kokemuksia ravitsemuskeskustelusta. Tarkoitukseni oli myös selvittää asiantuntijoiden näkemyksiä koulujen ravitsemuskasvatuksesta ja kotitalouden asemasta ravitsemuskasvatuksessa. Käytin aineiston analysoimiseen laadullista sisällönanalyysia. Tulosten perusteella sekä lukiolaiset että ravitsemusalan asiantuntijat näkevät ravitsemuskeskustelun luonteeltaan hyvin jännitteiseksi ilmiöksi, jossa kokemuspohjainen ja tiedepohjainen tietokäsitys risteävät. Havainto tukee osaltaan aikaisempia ravitsemuskeskustelusta tehtyjä tutkimuksia. Lukiolaiset hyväksyvät valtavirran ravitsemustiedon ravitsemuksen tietoperustaksi, mutta kokevat, että tiedon soveltamiseen tarvitaan kokemuksellista asiantuntijuutta. Asiantuntijat toivoisivat koulujen ravitsemuskasvatukseen lisää kriittistä ajattelua. Tämän lisäksi koulun toimintakulttuurin tulisi olla ravitsemusasioissa yhtenäinen. Asiantuntijoiden näkökulmasta kotitalousopetuksella on pieni mutta näkyvä asema nuorten ravitsemuksen edistämisessä.
Subject: ravitsemuskeskustelu
ruokauskovaisuus
ruokaosaaminen
Subject (yso): ruokakasvatus
asiantuntijuus
ravitsemussuositukset
matpedagogik
experter
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu.Rantamoijanen.pdf 5.916Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record