Bluetonguen maahantulo ja leviäminen Suomessa

Show simple item record

dc.contributor.author Rosengren, Heidi
dc.contributor.author Sahlström, Leena
dc.contributor.author Tammiranta, Niina
dc.date.accessioned 2010-04-01T10:15:52Z
dc.date.available 2010-04-01T10:15:52Z
dc.date.issued 2009-12
dc.identifier.isbn 978-952-225-050-6
dc.identifier.issn 1797-2981
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/16160
dc.description.abstract Bluetongue (BT) on vektorivälitteinen märehtijöiden virustauti, joka kuuluu Suomessa vastustettavien, helposti leviävien eläintautien ryhmään. Taudin oireet ovat epäspesifisiä, ja niihin kuuluvat muun muassa kuume, haavaumat suun limakalvoilla, nielemisvaikeudet, turvotukset pään alueella ja ontuminen. Bluetongue-tautia ei ole koskaan todettu Suomessa. Viime vuosina BT-tautipurkauksia on todettu aikaisempaa pohjoisempana. Suomen kannalta lähimpiä tautipurkauksia on todettu Ruotsissa ja Norjassa. Tässä riskiprofiilissa tarkastellaan BT:n maahan tuloon ja tartunnan edelleen leviämiseen liittyviä riskitekijöitä sekä tartunnan leviämisen seurauksia. Tarkastelussa on huomioitu Suomen ilmaston ja eläinpopulaation erityispiirteet. Lisäksi on selvitetty taudin mahdollisia seurauksia, sekä millä edellytyksillä tartunta voisi Suomessa jäädä endeemiseksi. Suomessa esiintyy ainakin neljä Culicoides-suvun lajia, jotka on ulkomailla yhdistetty BT-virukseen. Ilmatieteen laitoksen kymmenen viime vuoden tilastojen mukaan lämpötilat ovat olleet riittävän korkeita tarpeeksi pitkään mahdollistaakseen polttiaisen ja BT-viruksen lisääntymisen ja leviämisen koko maassa, mutta ilmastolliset olosuhteet ovat taudin kannalta suotuisimmat Ahvenanmaalla, Etelä- ja Länsi-Suomessa. en
dc.description.abstract Blåtunga (BT) är en vektorburen virussjukdom som drabbar idisslare, och räknas i Finland till de djursjukdomar som med lätthet sprider sig och som skall bekämpas genom myndighetsåtgärder. Sjukdomens symptom är ospecifika, men i dem ingår bland annat feber, erosioner i munslemhinnan, svårigheter att svälja, svullnader i huvudregionen och hälta. Blåtunga har aldrig påträffats i Finland. Under de senaste åren har sjukdomsutbrott av BT påträffats längre norrut än tidigare. De för Finland närmaste sjukdomsutbrotten har påträffats i Sverige och Norge. Riskfaktorer som påverkar sjukdomens möjlighet att komma till Finland, dess fortsatta möjlighet att spridas inom landet och dess följder har granskats i denna riskprofil. Klimatförhållanden och djurpopulationens särdrag har speciellt beaktats. Dessutom har sjukdomens konsekvenser och möjligheter att förbli endemisk i landet studerats. I Finland finns åtminstone fyra slag av Culicoides-svidknott som har kopplats ihop med BT-virus utomlands. Enligt Finlands meteorologiska instituts 10 senaste års statistik har temperaturen visat sig ha varit tillräckligt hög tillräckligt länge för att möjliggöra att vektorerna och BT-virus skulle kunna föröka sig och spridas i hela landet, men väderleksförhållandena är ur ett sjukdomsperspektiv mest fördelaktiga på Åland och i södra och västra Finland. en
dc.description.abstract Bluetongue (BT) is a vector-borne viral disease of ruminants, which is classified in Finland as an easily spreading disease which has to be controlled. The symptoms of the disease are non-specific, and are for example fever, erosions on the mucous membrane of the mouth, difficulties in swallowing, swellings in the head and lameness. Bluetongue has never been found in Finland. In the last few years, Bluetongue outbreaks have been detected further north than previously. The outbreaks closest to Finland have been in Sweden and Norway. In this risk profile we study the risk factors related to BT coming to Finland and spreading further and what the consequences would be if the disease should spread. In the study, the Finnish climate and the specific features of the animal population have been taken into account. In addition, the possible consequences of the disease and under what conditions the disease could remain endemic in Finland have been investigated. In Finland there are at least four species of the Culicoides family which have been connected with the BT virus abroad. According to the statistics of the Finnish Meteorological Institute for the last ten years, the temperatures have been high enough for long enough in order to make it possible for the Culicoides biting midges and the BT virus to increase and to spread throughout the whole country. The climatic conditions however, are more favourable to the disease on Åland and in Southern and Western Finland. en
dc.language.iso fi en
dc.publisher Evira en
dc.relation.ispartofseries 3/2009 en
dc.subject bluetongue en
dc.subject sinikielitauti en
dc.subject BT-virus en
dc.subject serotyyppi-8 en
dc.subject polttiainen en
dc.title Bluetonguen maahantulo ja leviäminen Suomessa en
dc.title.alternative riskiprofiili en
dc.type Kirja en
dc.subject.ysa märehtijät en

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Bluetongue.pdf 6.047Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record