Monitoimijainen tuki oppilasnäkökulmasta : Kategoria-analyysistä tutkijan koostamiksi selonteoiksi

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201421
Title: Monitoimijainen tuki oppilasnäkökulmasta : Kategoria-analyysistä tutkijan koostamiksi selonteoiksi
Author: Sorvari, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201421
http://hdl.handle.net/10138/161611
Thesis level: master's thesis
Abstract: In this study multiagency at school has been studied through pupil interviews. The view is on pupils sayings and experiences. Multiprofessionality at schools in Finland is legislated in new curriculum (2014). Collaboration is said to be important for pupils holistic well-being which has been discussed to be at stake. Current situation in Finland has proved to be that while pupils do well at PISA, their socio-emotional well-being is alarming. Phenomenon will and is making schools to invent new ways to support pupils. One way could be multiprofessionalism. This study immerses oneself in pupils experience and view which could be beneficial to improve multiprofessional working at schools. Interviews have been taken place at 2013–2015. All indentificative information has been changed to respect ones privacy and for good ethics. First all material has been read several times and put to two categories: which agents do pupils talk about and how they talk about them. In this section there hasn't been any changes to the text. Next this material which is in categories is examined and analyzed through etnoghraphic category-analyse. From categories researcher has made little briefings which are meant to demonstrate how multiagency is seen at pupil interviews. As result, multiagency at schools and in pupils life showed that pupils didn't see the networking. Material showed that parents were the most important thing for all pupils and acted often as advocates. When parents weren't there, pupils leaned on other close relatives. This makes collaboration between home and school important according to this finding. Teachers and special need assistants were also important for support. Assistants were stated even more important than teachers. Social workers, psychologists and supported hobbies were also mentioned. Material showed that when pupil has been heard and taken with to plan his or her own support the experience of the outcome was positive. Passive role referred to negative outcome. Talk about teachers had a negative touch if pupil felt that he or she hasn't felt to be heard or understood or taken with. Participation linked to positive outcomes within multiagency working with pupils.Ympäristömme muutokset vaikuttavat oppilaiden kehitykseen ja hyvinvointiin. Kokonaisvaltaisempi tuen tarve tuottaa kysynnän monialaiselle osaamiselle kasvatuksen ja opetuksen kentällä (Opetussuunnitelma, 2014). Monitoimijaista yhteistyötä tarkastellaan tässä tutkimuksessa mahdollisuutena vastata moninaistuviin koulun haasteisiin. Koska oppilasnäkökulman on nähty olevan merkittävä koulun kehittämisessä, haluttiin tässä tutkimuksessa syventyä siihen, miten em. työskentely on välittynyt oppilaille. Tutkimuksen aineisto koostuu 2013–2015 tehtyjen yläkouluikäisten (N=9) oppilaiden haastatteluista. Analyysiin päätynyt aineisto erotettiin laajemmasta kokonaisuudesta teemoittelun keinoin käyttämällä ohjaavina kysymyksinä: mitä toimijoita aineistossa nimetään ja miten toimijoilta saatu tuki koettiin. Teemojen mukaan jäsentynyttä aineistoa ryhdyttiin seuraavaksi analysoimaan tarkemmin etnometodologiseen tutkimusperinteeseen kuuluvan kategoria-analyysin keinoin. Oppilaiden puheen kategorioista tehtiin tutkijan toimesta pienet selonteot, joita tarkasteltiin vielä tarkemmin. Aineisto on käsitelty vastaajien anonymiteettiä suojaavalla tavalla. Vastauksena tutkimuskysymykseen: Mitä toimijoita oppilaiden monitoimijaiseen tukiverkkoon nimetään, saatiin tuloksia seuraavasti: huoltaja(t) n=9, sukulaiset ja muut läheiset n=6. Ystävät ja harrastukset n=6. Opettajat ja avustajia n=5. Mikäli oppilas asui asuntolassa, nimettiin asuntolasta saatu tuki n=3. Sairaanhoito (sis. lääkehoito) n=3. Tukihenkilöt ja henkilökohtaiset avustajat n=2 sekä ohjaajat n=1. Yhdet nimeämiset n=1 saivat myös ratsastusterapia, rehtori ja sosiaalityöntekijä. Nämä toimijat muodostivat tutkimuksen monitoimijaisen joukon. Vastauksena kysymykseen: Mitä toimijoista ja näiden toiminnasta kerrotaan, tehtiin seuraavia huomioita. Oppilaat kategorisoivat toimijat pääasiassa erilleen. Alkutilannetta kuvataan negatiivisesti ja läheisten rooli näyttäytyy tässä asianajajamaisena. Avustajien ja ystävien merkityksellisyys korostuu yhteydessä tukeen positiivisesti, kun taas suhde opettajiin näyttäytyi usein myös negatiivisena. Positiivinen kokemus yhdistyi oppilaan äänen ja päätäntävallan sekä osallisuuden huomioimiseen. Passiivisen, objektin roolin todettiin liittyvän negatiivisiin kokemuksiin. Esimerkiksi monilla tuen muodon syvenemistä edelsi hoitojakso joko perhehoidossa tai sairaalassa. Laitosmaisuuden yhteydessä oppilaat kategorisoivat itsensä passiivisiksi, kun taas perhehoitoon liittyi jopa oma päätös.
Subject: multiagency
category analysis
ethnography
pupils view
monitoimijainen yhteistyö
monialainen oppilaan tuki
etnometodologia
kategoria-analyysi
oppilasnäkökulma
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record