Raskauskomplikaatioista kärsivien naisten stressin lievittäminen musiikkiterapian avulla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201423
Title: Raskauskomplikaatioista kärsivien naisten stressin lievittäminen musiikkiterapian avulla
Author: Helokunnas, Siiri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201423
http://hdl.handle.net/10138/161616
Thesis level: master's thesis
Abstract: Raskaudenaikaisen stressin on todettu olevan haitallista sikiön kehitykselle ja kasvattavan lapsen tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien riskiä. Odottavan äidin stressi on yhteydessä myös raskauskomplikaatioihin, ennenaikaiseen syntymään ja matalaan syntymäpainoon. Raskauskomplikaatioiden vuoksi sairaalahoidossa olevat äidit ovat usein huolissaan syntymättömästä lapsestaan. Onkin tärkeää löytää lääkkeettömiä keinoja rentoutumiseen, jotta stressin haittoja voidaan vähentää. Musiikkiterapian on yleisesti todettu lievittävän stressiä, mutta raskauskomplikaatioista kärsivillä naisilla musiikkiterapiaa on tutkittu hyvin vähän, eikä tutkimuksissa ole mitattu sydämen sykevaihtelua. Sykevaihtelu on luotettava, objektiivinen ja helppokäyttöinen fysiologisen stressin mittari, jonka on todettu heijastavan myös musiikkiterapian vaikutuksia. Tässä tutkimuksessa selvitetään musiikkiterapian vaikutusta raskaana olevien naisten stressitasoon. Tutkimukseen osallistui Helsingin Naistenklinikalla 102 naista, jotka olivat osastohoidossa raskauskomplikaatioiden vuoksi. Heidät jaettiin arpomalla musiikkiterapiaryhmään (N=52) ja vertailuryhmään (N=50). Terapiaryhmään kuuluville annettiin musiikkiterapiaa kolmena päivänä noin puoli tuntia kerrallaan (musiikkiterapeutti soitti lyyraa osallistujan kehoa vasten), ja vertailuryhmään kuuluvat lepäsivät vastaavina aikoina. Fysiologisen stressin määrää arvioitiin mittaamalla sykevaihtelua ja verenpainetta terapiahetkien aikana, ja lisäksi osallistujat raportoivat, millaisia tuntemuksia musiikkiterapia heissä herätti. Fysiologisten tulosten perusteella osallistujat rentoutuivat musiikkiterapian aikana: Musiikkiterapia-ryhmässä sykevaihtelu kasvoi enemmän kuin vertailuryhmässä, ja kolmen päivän aikana matalataajuinen sykevaihtelu väheni. Lisäksi diastolinen verenpaine aleni niillä, joilla se oli aluksi ollut korkea. Terapiakertojen välillä syke kuitenkin kasvoi ja sykevaihtelu väheni, mikä ei tue aiempaa käsitystä siitä, että musiikkiterapian vaikutus kasvaisi kertojen myötä. Kyselylomakkeiden perusteella osallistujat kokivat rentoutuvansa musiikkiterapian vaikutuksesta. Useat pitivät musiikin resonointia kehossa erityisen miellyttävänä ja kokivat irtaantuvansa huolistaan. Subjektiiviset kokemukset kertoivat musiikkiterapian hyödyistä selkeämmin kuin fysiologiset mittaukset. Tämä voi selittyä sillä, että raskauden aikana fysiologiset vasteet stressiin ja siitä palautumiseen ovat heikommat kuin yleensä. Tulosten perusteella voidaan siis päätellä, että musiikkiterapia auttaa sairaalassa olevia odottavia äitejä rentoutumaan ainakin hetkellisesti, joten musiikkiterapiaa voidaan suositella myös raskaana olevien naisten hoitoon.Prenatal stress has been found to affect the development of the fetus adversely: it may increase the risk of childhood emotional and behavioural problems. Psychosocial stress during pregnancy is also related to pregnancy complications, premature birth and low birthweight. Pregnancy complications and hospitalization, in turn, often cause mothers to worry about the well-being of their unborn child. Therefore, it is important to find non-pharmacological treatments for stress. Music therapy has been shown to induce relaxation, but only a few previous studies have explored music therapy in the context of high-risk pregnancies, and in those studies the heart rate variability (HRV) has not been examined. HRV is a reliable, objective and easy method for assessing physiological stress, and it has been shown to reflect the effects of music therapy. The purpose of this study is to investigate the effect of music therapy on the stress levels of pregnant women in inpatient care. The participants of this study (N = 102) were on bed rest because of pregnancy-related complications. They were randomly assigned to music therapy group (N = 52) and to control group (N = 50). The music therapy group received music therapy on three consecutive days, for half an hour at a time. The control group was instructed to rest at those times. The physiological stress levels of the participants were assessed by measuring their HRV and blood pressure, and the participants also gave self-reports of their experiences during the music therapy. The physiological measures indicated that music therapy alleviated stress: HRV increased more in the music therapy group than in the control group, and low frequency (LF) variability decreased during the three days. In addition, diastolic blood pressure decreased in those participants, whose blood pressure had been elevated in the beginning. However, heart rate increased and HRV decreased between the therapy sessions, which does not support the previous finding that repetition enhances the effect of music therapy. The participants found the music therapy profoundly relaxing. Many of them especially enjoyed the resonance of the music within the body, and they felt that the music distracted them from their worries. The subjective benefits were more salient than the objectively measured physiological advantages. This may be related to the suppression of physiological responses to stress and recovery, which commonly occurs in pregnancy. In conclusion, the results suggest that music therapy is beneficial for distressed pregnant women. Consequently, music therapy is recommended also for the treatment of women with high-risk pregnancies in inpatient care.
Subject: raskaudenaikainen stressi
musiikkiterapia
raskauskomplikaatiot
sykevaihtelu
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Siiri_Helokunnas_gradu.pdf 1.163Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record