Hauskaa ja jännittävää : Kolmasluokkalaisten poikien vapaa-ajan lukuharrastus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201403
Title: Hauskaa ja jännittävää : Kolmasluokkalaisten poikien vapaa-ajan lukuharrastus
Author: Muhonen, Saimi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201403
http://hdl.handle.net/10138/161618
Thesis level: master's thesis
Abstract: PISA-studies (Linnakylä, 2004; Sulkunen et al, 2010) and evaluations of education (ia. Harjunen & Rautopuro, 2015) show that young boys read little and they have poor reading skills. But there are still opposite results: Merisuo-Storm and Soininen (2014) say that students in elementary school largely see reading as a positive hobby. The aim of this Master's Thesis was to study and analyze the characteristics of the reading hobby of third grade boys. The aim was achieved by studying the time boys use to read, their favourite books and their attitudes towards reading. This study was performed as a qualitative case study in four schools around the Helsinki metropolitan area. 33 third grade boys filled out a questionnaire after which ten of them were chosen to be interviewed. The data from the questionnaires was categorized and adapted as graphs and the data from the interviews was analyzed by data based content analysis. The attitudes of third grade boys towards reading were positive. Nearly all boys who participated in this study read non-school texts daily. Most of them read less than 30 minutes a day. The boys liked funny and exciting literature the most. They read more books than magazines or electronic literature. The reading hobby of their parents and family members didn't automatically impact how the boys read. All of the ten interviewed boys thought that reading is important. Most of them based that on the importance of reading skill as an instrumental value. Third grade boys had very varied reading skills. Some of them still read picture books while others read long fantasy novels. This puts schools in a challenging position as readers of every level need to be offered meaningful reading experiences during literary education. According to this study, negative regard towards reading seems to affiliate with older students. The role of schools is remarkable when talking about maintaining and encouraging the reading motivation of children so it could carry on to adulthood.Poikien vähäinen lukuharrastus ja heikko lukutaito ovat nousseet esiin niin PISA-tuloksissa (Linnakylä, 2004; Sulkunen et al, 2010) kuin koulutusarvioinneissakin (mm. Harjunen & Rautopuro, 2015). Kuitenkin myös päinvastaisia tuloksia on: Merisuo-Stormin ja Soinisen (2014) mukaan alkuopetusikäiset suhtautuvat lukemiseen pääsääntöisesti positiivisesti. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaista kolmasluokkalaisten poikien lukuharrastus on. Aihetta tarkasteltiin lukuharrastukseen käytettävän ajan, poikien mielikirjallisuuden sekä lukemiseen asennoitumisen kautta. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena neljässä pääkaupunkiseudun koulussa. Ensin kerättiin vastaukset kyselylomakkeeseen 33 kolmasluokkalaiselta pojalta, jonka jälkeen haastateltiin kymmenen lomakkeen täyttänyttä poikaa. Lomakkeista saatu aineisto luokiteltiin ja muokattiin kuvaajiksi, ja haastattelumateriaali analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Kolmasluokkalaiset pojat asennoituivat lukemiseen myönteisesti. Lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet pojat lukivat päivittäin myös koulun ulkopuolisia tekstejä. Suurin osa luki alle 30 minuuttia päivässä. Poikien suosikkitekstit olivat hauskoja ja jännittäviä. He lukivat kirjoja enemmän kuin lehtiä ja verkkomateriaaleja. Vanhempien ja perheen lukuharrastus ei näyttänyt automaattisesti vaikuttavan poikien lukuharrastukseen. Kaikki 10 haastateltua poikaa piti lukemista tärkeänä, ja suurin osa perusteli sitä lukutaidon välineellisellä merkityksellä. Kolmasluokkalaiset pojat olivat hyvin eritasoisia lukijoita. Osa luki vielä kuvakirjoja, osa puolestaan pitkiä fantasiaromaaneja. Tämä asettaa kouluille suuren haasteen, kun kaiken tasoisille lukijoille tulisi tarjota mielekkäitä lukukokemuksia. Lukemiseen negatiivisesti suhtautuminen koskettaa tämän tutkimuksen mukaan vasta vanhempia ikäryhmiä. Koulujen rooli onkin merkittävä lasten lukuinnon säilyttämisessä ja vahvistamisessa, jotta se kantaisi aikuisuuteen saakka.
Subject: pojat
lukeminen
motivaatio
lukutaito
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Saimi_Muhonen.pdf 725.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record