Oletko kartalla? : Neljäs- ja kuudesluokkalaisten karttamainen maailmankuva mentaalikarttojen ja Euroopan karttatehtävän perusteella

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201415
Title: Oletko kartalla? : Neljäs- ja kuudesluokkalaisten karttamainen maailmankuva mentaalikarttojen ja Euroopan karttatehtävän perusteella
Author: Rissanen, Aku-Petter
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201415
http://hdl.handle.net/10138/161619
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The purpose of this study was to examine the geographical image of the world of fourth and sixth graders. In addition, the thesis studies how the students' geographical image of the world is changed between the fourth and sixth grades and how the students are familiar with the map of Europe by identifying the European states. The study involved 46 fourth grade and 36 sixth grade students from one primary school in Helsinki. The data consists of mental maps of the world which pupils were asked to draw from memory, and European map task to which pupils named the states. For background information it was asked about the students' travelling experiences as well as information related to their experiences from the use of different types of maps. Mental maps were classified to five basic map types based on the classification by Patrick Wiegand. The results were compared between the age groups. Students' mental map results were also compared to their background information. It was also evaluated how the students identified European states on the map of Europe. Pupils' mental maps were Eurocentric, and Finland and its neighboring areas were emphasized. There were broad variations between the individuals within the age groups. More than half of the sixth graders included almost all the major areas, such as continents, into their mental maps. More than in half cases it was possible to identify the fourth graders mental maps as representations of the world mainly based on the names of the continents and states. However, the fourth-graders often drew Finland's neighboring areas very well. Students with more travelling experiences drew a bit better mental maps than students with less travelling experiences. Also the interest in examining the maps was interrelated to results: Students, who said that they were interested in examining the maps, drew better maps than students, who were not interested in maps. Finland and its neighboring areas were most often identified on the European map task. The differences between the age groups were relatively small in the European map task. Based on the results, students' knowledge about the maps corresponds the level defined in national curriculum.Tutkimuksessa selvitetään, millainen on neljännen ja kuudennen vuosiluokan oppilaan karttamainen maailmankuva mentaalikarttojen perusteella. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan, kuinka oppilaan karttamainen maailmankuva muuttuu neljännen ja kuudennen vuosiluokan välillä, sekä selvitetään, millainen oppilaiden Euroopan kartan tuntemus on valtioiden nimeämisen osalta. Tutkimukseen osallistui 46 neljäsluokkalaista ja 36 kuudesluokkalaista oppilasta yhdestä helsinkiläisestä peruskoulusta. Tutkimusaineisto koostui oppilaiden muistinvaraisesti piirtämistä mentaalisista maailmankartoista sekä Euroopan kartasta, johon oppilaat nimesivät valtioita. Karttatehtävien lisäksi taustatietolomakkeella selvitettiin oppilaan ulkomaanmatkailukokemuksia sekä erilaisten karttojen käyttökokemuksia. Oppilaiden piirtämät mentaalikartat pisteytettiin Patrick Wiegandin karttaluokitusten mukaan. Oppilaiden karttamaista maailmankuvaa tarkasteltiin näiden luokitusten perusteella ja vuosiluokkien saamia pisteitä vertailtiin toisiinsa. Oppilaiden piirtämiä karttoja verrattiin myös annettuihin taustatietoihin. Euroopan kartan tuntemusta arvioitiin karttaan nimettyjen valtioiden perusteella. Oppilaiden piirtämät kartat olivat Eurooppa-keskeisiä, ja kartoissa korostuivat Suomi ja sen lähialueet. Oppilaiden piirtämissä kartoissa oli paljon yksilöllistä vaihtelua luokka-asteiden sisällä. Yli puolet kuudesluokkalaisten piirtämistä kartoista oli maailmankarttoja, joihin oli merkitty lähes kaikki niihin kuuluvat tärkeimmät alueet, kuten maanosat. Sen sijaan yli puolet neljäsluokkalaisten kartoista oli sellaisia, että ne tunnisti maailmankartaksi lähinnä vain kartan nimistön perusteella. Neljäsluokkalaiset kuitenkin usein merkitsivät Suomen lähialueet hyvin. Useammassa valtiossa matkailleet oppilaat piirsivät hieman parempia mentaalikarttoja kuin vähemmän matkailleet oppilaat. Oppilaat, jotka ilmoittivat olevansa kiinnostuneita karttojen tutkimisesta, piirsivät parempia karttoja kuin oppilaat, joita kartat eivät kiinnostaneet. Euroopan kartalta parhaiten osattiin nimetä Suomi ja sen lähialueet. Luokkatasojen väliset erot Euroopan valtioiden nimeämistehtävässä eivät olleet suuria. Oppilaiden piirtämien maailmankarttojen ja Euroopan valtioiden tunnistamisen perusteella oppilaiden kartantuntemus vastaa tasoa, jota oppilailta voi opetussuunnitelman tavoitteiden ja sisältöjen perusteella odottaakin.
Subject: karttamainen maailmankuva
mentaalikartta
maailmankartta
Euroopan kartta


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record