”Jos ostan jotain ittelleni, niin sanon et se oli aivan älyttömässä alennusmyynnissä” : kokemuksia rahankäytöstä parisuhteessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605031580
Title: ”Jos ostan jotain ittelleni, niin sanon et se oli aivan älyttömässä alennusmyynnissä” : kokemuksia rahankäytöstä parisuhteessa
Author: Masanti, Marja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605031580
http://hdl.handle.net/10138/161660
Thesis level: master's thesis
Discipline: Konsumentekonomi
Consumer Economics
Kuluttajaekonomia
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan parisuhteessa tapahtuvaa rahankäytön jakautumista ja kulutuspäätöstentekoa. Aihetta lähestytään mieselättäjyysmallin kehityksen, rahan korvamerkitsemisen, sekä perheiden rahankäyttöön liittyvien tutkimusten kautta. Tutkimuksen aineisto koostuu kahdestatoista avo- tai avioliitossa elävän suomalaisen yksilöhaastattelusta. Teemahaastattelun aiheena oli kokemukset rahankäytöstä parisuhteessa, sekä suhtautuminen toisistaan eriäviin kulutusarvoihin ja niiden yhdistämiseen. Aineiston analysointiin on käytetty teemoittelua sekä tyypittelyä. Tutkimuksen mukaan parisuhteessa elävät pitävät omat rahansa erillään, vaikka he kokevatkin useimmiten yhteisen kotitaloutensa rahat yhteiseksi omaisuudeksi. Tilien yhteishallinnointi on suomalaisilla pareilla harvinaista, joskin omien henkilökohtaisten tilien rinnalle otetaan usein yhteinen niin sanottu taloustili. Kotitalouden yhteiset menot jaetaan tutkimuksen mukaan tasa-arvoisesti tuloihin suhteuttaen ja niistä pidetään useimmiten kirjaa. Parit haluavat päättää suurimmista yhteisistä menoista yhdessä, mutta henkilökohtaisista menoista vastaajat eivät koe olevansa tilivelvollisia toisilleen. Tutkimuksessa selvisi, että pariskunnat haluavat ottaa taloudellisen vastuun omasta elämästään, eivätkä he pidä toisen siivellä elämistä vaihtoehtona. Ostosten tekeminen ja niistä päättäminen näyttävät tutkimuksen mukaan jakautuvan sukupuolen ja kiinnostuksen kohteen mukaan. Naiset päättävät ja tekevät hankinnat toistuvista pienistä arjen ostoksista, kun miehet päättävät harvemmin tehdyistä, kalliimmista ostoksista. Erikoistuminen ostostenteossa tulee esille muun muassa naisten tavassa käydä useammin kaupassa kuin miehet. Kulutuksen avulla voidaan toteuttaa omia, itselle tärkeitä arvoja. Tämän tutkimuksen mukaan puolisot pyrkivät muuttamaan toistensa arvoja lähemmäs itselle tärkeiksi koettuja arvoja. Eroavaisuuksia pariskuntien kulutusarvoissa esiintyy pääosin säästeliäisyyden ja ekologisen kuluttamisen saralla. Erilaiset kulutustottumukset- ja arvot aiheuttavat tutkimuksen mukaan riitaa parisuhteessa. Riitaa ostoksista ja rahasta pyritään kuitenkin välttämään vähättelemällä sekä piilottelemalla ostoksia puolisolta.
Subject: parisuhde
rahan hallinnointi
kulutuspäätökset


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record