Skinnstorlekens och valpningsresultatets inverkan på lönsamheten för blårävsfarmer 2011–2014

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605031586
Title: Skinnstorlekens och valpningsresultatets inverkan på lönsamheten för blårävsfarmer 2011–2014
Author: Falck, Axel
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605031586
http://hdl.handle.net/10138/161663
Thesis level: master's thesis
Discipline: Lantbruksekonomi
Agricultural Economics
Maatalousekonomia
Abstract: Syftet med avhandlingen är att med statistiska metoder undersöka skinnstorlekens och valpningsresultatets inverkan på lönsamheten för blårävsfarmer samt att undersöka vilka andra variabler som kan inverka på lönsamheten. I undersökningen användes skinnstatistik, valpningsstatistik och bokslutsuppgifter för åren 2011 till 2014 från österbottniska pälsfarmer. Skinnstatistiken låg till grund för beräkningen av pälsfarmernas medelskinnstorlek, valpningsstatistiken för beräkningen av pälsfarmernas valpningsresultat och bokslutsuppgifterna för beräkningen av ekonomiska nyckeltal. Endast pälsfarmer där minst 75 procent av valparna var blårävsvalpar togs med. Detta gav undersökningen totalt 101 observationer mellan 2011 och 2014. I undersökningen användes programmen SPSS och Excel för att presentera och analysera resultaten. Pälsfarmerna hade mycket god lönsamhet, likviditet och soliditet under alla undersökningsåren och farmernas valpningsresultat för blåräv var också under undersökningsåren större än hela landets medeltal. Undersökningen slog vidare fast att det förekommer stora årliga variationer i lönsamheten för en blårävsfarm. Den årliga variationen kan sägas bero på variationen i priserna på blårävsskinn. Undersökningen visar att bättre valpningsresultat och större skinnstorlek har en positiv inverkan på lönsamheten, men denna inverkan är ändå inte signifikant. Ingen korrelation kunde heller hittas mellan valpningsresultatet, skinnstorleken och lönsamheten. Enligt en stegvis regressionsanalys förklaras lönsamheten bäst av årsvariationen, kassalikviditeten, storleken på avelsinköpen samt köpet av utomstående tjänster. Nackdelen med denna analys är att modellen antar att t-testets och f-testets nollhypotes är korrekt specificerad från början, vilket betyder att den bör tolkas kritiskt.
Subject: ekonomiska nyckeltal
blåräv
skinnstorlek
valpningsresultat
lönsamhet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Axel_Falck_PG_2016.pdf 1.706Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record