Vehnäkasvuston biomassan ja typenoton paikallinen vaihtelu Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605031576
Title: Vehnäkasvuston biomassan ja typenoton paikallinen vaihtelu Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa
Author: Huittinen, Topias
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605031576
http://hdl.handle.net/10138/161669
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktionsvetenskap
Plant Production Science
Kasvintuotantotieteet
Abstract: Typpi on kasvien tärkein ravinne ja kasvinviljelyssä usein kasvua rajoittava tekijä. Kasvukauden aikaisella typpilannoituksella pyritään turvaamaan kasvuston typen saanti parhaan mahdollisen sadon saavuttamiseksi. Kasvuolosuhteet aiheuttavat haasteita lannoitukselle, koska kasvuston kunto ja typentarve saattaa vaihdella runsaasti jopa lohkon sisällä. Väärällä lannoitusmäärällä ei välttämättä saavuteta kasvuston satopotentiaalia, tai tuhlataan lannoitetta. Tutkimuksessa vertailtiin Suomen, Saksan ja Ruotsin syysvehnälohkojen (Triticum aestivum L.) vaihtelevuutta toisiinsa. Tarkoituksena oli selvittää, onko lisätyppilannoituksen avuksi kehitetyn Yara N-Sensorin käytölle paremmat perusteet Suomessa kuin Saksassa tai Ruotsissa. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Yara Suomi Oy:n kanssa. Aineisto, jonka pohjalta tutkimus toteutettiin, oli viljelijöiden Yara N-Sensorin avulla tekemiä karttoja lohkojen biomassa ja typpilannoitussuosituksista. Tutkimuksen hypoteesina oli, että Suomessa erityisesti pieni lohkokoko aiheuttaa vaihtelua vehnäkasvustoihin. Tutkimuksessa vertailtiin eri maiden karttoja. Tulosten perusteella todettiin, että pienillä alle 10 hehtaarin lohkoilla hajonta vähenee lohkokoon kasvaessa. Tulosten perusteella ei kuitenkaan yksiselitteisesti pystytty vahvistamaan ennen työn aloittamista asetettua hypoteesia, vaikka Ruotsin ja Saksan suuret lannoitusmäärät kuitenkin voivat vähentää Yara N-Sensorin avulla saavutettavia hyötyjä.
Subject: Yara
N-Sensor
syysvehnä
lisälannoitus
biomassan hajonta
levitysmäärän hajonta


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record